Korfbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Balbehendigheid

 • Elk kind krijgt een bal
 • De kinderen doen de oefeningen van de trainsters na:
  • Bal stuiteren met je goede hand
  • Bal stuiteren met je verkeerde hand
  • Bal omhoog gooien en weer vangen
  • Je draait de bal rond je buik
  • Je staat rechtop en gooit de bal van de ene hand over je hoofd naar de andere hand (breedte of lengte)
 • Je herhaalt deze opdrachten een aantal keer
 • Spelers in een cirkel gearmd in elkaar. in het midden pionnen, 
 • Probeer dmv trekken de andere tegen een pion aan te krijgen. 
 • Wie een pion raakt krijgt een strafpunt. 
 • Bij 5 strafpunten volgt opdrukken etc
Advertentie
 • 2 palen met de korf tegen elkaar
 • 2 tallen schieten om de beurt op de korf die het verst van hen af staat
 • Wie het eerst 10 doelpunten heeft.
 • Doelpunt in korf van tegenpartij is een punt voor de tegenpartij
 • Opdrukken : 
  • 5x mannen versie
 • Plank : 20 sec.                          
  • let op: niet doorzakken in de heupen, rechte lijn, ellebogen onder schouders
 • Super man 10x                          
  • let op: niet draaien in de heup, rechte lijn, handen onder schouders, balans
 • Zeehond 8x                               
  • let op: hou armen en benen net boven de grond
 • 2 rondjes sprinten


 • je hebt 3 kinderen per paal. 
  • 1 is de aanvaller, 
  • 1 de verdediger en 
  • 1 de aangever/afvanger.
 • de aanvaller moet proberen te scoren en de verdediger moet dit voorkomen. 
 • wisselen wanneer de aanvaller heeft gescoord
 • 3 man per korf. 
 • Speler A start als aanvaller voor de korf. 
 • Speler V start als verdediger op 1,5 armlengte afstand van de schutter. 
 • Speler C start met de bal in de afvang/aangeef. 
 • De aanvaller A moet proberen om door het 1 tegen 1 duel aan te gaan scoren. 
 • Hoe (afstand, uitwijk,dlb) maakt niet uit. 
 • Taak van de verdediger V is om de aanvaller continu op 1,5 armlengte te volgen.
 • Heeft de aanvaller de bal in zijn handen, dan moet de verdediger sluiten. 
 • De verdediger mag de ballen niet wegtikken of blokkeren. 
 • De V moet laten zien dat zij bij de aanvaller is, maar moet het schot toelaten. 
 • Dit kan door de verdediger haar hand net boven de schouder van de aanvaller te leggen. 
 • Na 1 minuut doordraaien van functie.

verdedigen-aanvallen-8

Advertentie
 • In een cirkel rond een korf gaan staan (4 kinderen).
 • Het kind voor de korf schiet de bal richting de korf, 
 • de andere drie meiden moeten de bal proberen te vangen. 
 • Het kind dat de bal vangt mag daarna schieten.
 •  Na een tijdje een extra bal toevoegen. 
 • Doel: schot oefenen en het afvangen oefenen. 
 • 4 kinderen per korf
 • Iedereen een eigen bal.
 • Ieder kind aan 1 kant van de korf. 
 • Scoorde je mag je een plek opschuiven. 
 • Wie het eerst rond is wint
Advertentie
 • Even aantal kinderen per groepje
 • Opdracht gelukt is nieuwe halen bij de trainer.
 • Wie heeft als eerst alle opdrachten gehaald.
  • 5 keer schot scoren
  • 5 keer stop schot
  • 2 schoten in serie
  • 4 keer vanaf de achterkant scoren
  • 2x scoren per persoon
Advertentie