Korfbaloefeningen voor de techniek aanval / scoren

Advertentie
 • 4 palen in een vierkant.
 • 4 aangevers.
 • 1 aanvaller.
 • 3 verdedigers.
 • De aanvaller moet dus de vrije paal vinden.
 • De verdedigers moeten dus zo moeilijk mogelijk maken en communiceren.
 • Varianten: 
  • Alleen doorloopballen.
  • Alleen schoten.
  • x aantal doelpunten etc.
drawing
 • Spelers staan naast elkaar. 
 • De bal wordt naar speler 2 gegooid en de speler 1 rent er tot halverwege achteraan en loopt naar binnen. 
 • Speler 2 gooit de bal op het moment dat hij/zij denkt dat de ander een goede doorloper kan maken. 
 • Speler 1 maakt hem af. 
Advertentie
 • 3-tal oefeningen met verdediger op 80%. (kans toestaan)
 • 10-tal doorloopballen.
 • 10-tal korte kansen (2-3m) uit beweging.
 • 10-tal schoten (5-6 m) uit beweging.

drawing
 • Bal 1 (met of zonder verdedigers)
 • Speler A passt op B en blijft voorin in beweging. 
 • B passt op C en gaat rebounden. 
 • C passt op D en blijft achterin in beweging. 
 • D passt naar A en beiden blijven voorin op ruime afstand van de korf dubbelen totdat speler C de aansteun er in loopt. 
 • Speler A passt op C. 
 • C wacht een kleine seconde in aansteun positie. 
 • Speler B trekt schuin weg uit rebound positie. 
 • Speler C passt op B en draait om haar as om meteen naar binnen te klappen. 
 • B passt direct terug op C voor de doorloopbal. 
 • Bij misser is het de taak van C om meteen te rebounden en de vrijgelopen speler B aan te passen voor een eventuele 2e kans. (korte kans).
drawing
 • Per 3-tal aan de korf, 2 aanvallers en 1 verdediger:
  • Bedoeling is om met 2 steeds vrij te komen. 
 • Oefening is ten einde wanneer: 
  • Er wordt gescoord, de verdediger de bal heeft, als de bal botst.
 • Draai steeds door in volgorde A - A - V. 
 • Indien het een 4-tal is, krijgt de verdediger een beurt rust alvorens als aanvaller in te schuiven.
 • werk met 3 aanvaller tegen 2 verdedigers op 2 palen:
  • Aanvaller mogen op de 2 palen proberen te scoren (einde wanneer er is gescoord, wanneer één vd verdedigers de bal kan onderscheppen)
  • Aanvallers krijgen max 4 passen per genomen kans (einde wanneer er is gescoord, wanneer één vd verdedigers de bal kan onderscheppen, of wanneer er meer passen nodig zijn)
  • Je mag maar 1 kans nemen per korf (einde wanneer er is gescoord, wanneer één vd verdedigers de bal kan onderscheppen, wanneer er meer passen nodig zijn, bij 2 missers)
  • Speler die mist mag niet meer aanvallen indien de bal in het spel blijft, dus is het overtal van de aanvallers weg.
drawing
Advertentie
 • Speel 4:4, na onderschepping komt de bal naar de middenlijn, waarna de aanval opnieuw begint. 
 • 3x aanvallen en dan wisselen van functie.
 • De opdracht is zo ruim mogelijk spelen en afvangen vanuit de ruimte. 
 • Denk daarbij aan de getrainde oefeningen.
 • We spelen 4:4 waarbij tot het eerste schot komt er een afvang onder de paal is. 
 • Daarna komt de afvang uit de ruimte. 
 • De aangever staat, ten opzichte van de schutter, aan de zijkant van de paal. (Dus aangeven vanuit de ruimte.)
Advertentie
 • Bij deze oefening heb je allemaal een functie. 
 • Degene die de bal heeft is de passer of de schutter. 
 • Als je als passer bezig bent, dan komt een ander voor het schot. 
 • De derde gaat voor de afvang. 
 • Je vult dus altijd een van die functies in.
 • De drie anderen nemen strafworpen
Advertentie