Korfbaloefeningen voor de techniek aanval / scoren

Advertentie
 • De spelers lopen steeds vanonder een korf naar de volgende korf, waarbij van functie (schutter/aangever) gewisseld wordt als je een doorloopbal of schot mist.
 • We kijken wie het eerst de volgende doelpunten gescoord heeft:
  * 10 doorloopballen * 6 uitwijkballen
  * 8 doorloopballen * 4 uitwijkballen
 • 1 korf, daaronder een duo van gelijke sexe in de aangeef.
 • Twee aanvallers voor de korf met daarbij twee verdedigers.
 • Twee spelers aan de kant (gelijke sexe als aangevers).
 • De aanvallers vallen anderhalve minuut aan, ze mogen met elkaar dubbelen en met de aangevers.
 • Ten aanzien van de aangeef gelden de volgende regels: na twee keer met de aanvaller(s) gedubbeld te hebben, moeten de aangever tollen.
 • Tenzij er op dat moment geschoten kan worden: dan moet het schot afgewacht worden natuurlijk.
 • Op het moment dat de aanvallers onderling dubbelen moet er getold worden
Advertentie
 • 1 aangever gooit de bal aan de persoon voor de korf 
 • vervolgens komt hij tot schot als de bal is gevangen 
 • onder de korf gaat hij vervolgens naar binnen 
 • en neemt een doorloopbal 
 • tot slot neemt hij daarna een korte kans
  • je kan dit als volgt spelen bijvoorbeeld wie als eerst bij de 20 is
 • Vier tegen vier op 1 korf, een veld uitzetten ter grootte van een vak!
 • Als de bal is onderschept dan neemt de onderscheppende partij vanuit het midden de bal uit.
 • De bal hoeft dus niet naar de trainer opgebracht worden ofzo.
 • Hierdoor heeft de trainer alle ruimte om te coachen en te fluiten!
 • een vak bij een korf.
 • De dames of de heren beginnen onder de korf, het andere tweetal gaat op een meter of 7 staan.
 • Markeer dit mbv een pilon.
 • normale opstelling neerzetten, een heer onder de korf en een dame erachter.
 • De bal wordt voorin uitgenomen en opzij gegooid.
 • De dame achter de korf snijdt over de heer in de aangeef.
 • De heer in de aangeef pakt de aangeef.
 • De dame wordt aangespeeld, draait haar hoofd en de SCO bal wordt gespeeld!
 • Als het niet lukt verlegt de aangever met bal het spel naar de voorkant.
Advertentie
 • Vakken bij elkaar bij een korf, 1 aangever, twee spelers met bal voor de korf op 7 meter, een speler als verdediger van de spelers voor de korf.
 • De spelers voor de korf maken een wijkbeweging (met mbv een flinke tempoversnelling natuurlijk!) en de verdediger volgt de speler.
 • De uitgeweken speler gaat proberen met bal de verdediger te passeren. De verdediger probeert alleen de bal te verdedigen en niet de doorloop! komt de speler met bal langs de verdediger? Na 1 minuut wisselen van aangever.
 • De aanvallers gaan uitwijken, de aangever gaat proberen twee keer een uitwijk aan te geven, na de tweede uitwijk wordt er een doorloopbal gemaakt of wordt de bal verlegd naar de andere aanvaller voor een schot.
 • De verdediger gaat een beetje druk geven op de aangeef door te dreigen om voor te springen.
 • De aangever moet zich breed maken om dit voorkomen.
Advertentie
 • We doen een gewoon 1 tegen 1 duel van 80 seconden, 
  • waarbij 40 seconden onder lichte druk ( er hoeft door de aanvaller dan ook niet veel tempo gewisseld worden) 
  • en 40 seconden onder volledige druk wordt aangevallen. 
 • De verdediger gaat de eerste 40 seconden expres soms een verdedigend steekje laten vallen: 
 • hij geeft de aanvaller wat ruimte voor het schot. Hier moet de aangever op inspelen door op tijd de bal in te spelen. 
 • Na 40 seconden blaas je op je fluitje en wordt er onder volledige druk aangevallen.
Advertentie