facebook pixel

Korfbaloefeningen voor de techniek aanval / scoren

 • Bal wordt rechtsom rondgespeeld.
 • Na x passes komt er een diagonale bal.
 • Als de diagonale bal komt, moet speler 2 een aangeef neerzetten.
 • Speler 4 gaat naar de rebound.
 • Speler 3 kan kiezen om te schieten of voor de doorloopbal te gaan.
Dit kun je uitbreiden door speler 1 vrij te laten komen voor het schot.

drawing Droge opzet na diepe bal
 • Speler 1 staat bij de pion
 • Speler 2 komt naast speler 1 aanbieden en dubbelt 1 keer
 • Vervolgens loopt speler 2 diep
 • Speler 1 gaat achter de eigen bal aan en zet een aangeef
 • Speler 2 neemt een doorloopbal
 • Wisselen na X kansen
 • Totaal X goals maken
Aandachtspunten:
 • Actie vlot uitvoeren.
 • Strakke passing.
 • Juiste hand passen.
drawing Passen, lopen met doorloopbal en dieptelijn
 • Bij deze oefening maak je gebruik van 2 palen tegenover elkaar.
 • Bij elke paal staat een aangever. 
 • Eén van de aangevers heeft de bal. 
 • De palen staan +/- 10 meter uit elkaar.
 • Op circa 4 meter van de korf aan de zijkant staat een aanvaller met verdediger.

 • De aanvaller gaat aan de zijkant van de paal een aanvallende actie maken om de bal te ontvangen voor het schot. 
 • Het doel is dat de verdediger zoveel druk geeft dat de bal niet gegooid kan worden. Indien dit gebeurd maakt de aanvaller een loopactie naar de andere paal.
 • Diegene die steun staat, gooit de bal. de aanvaller moet eerst een kaats maken en dan pas de doorloopbal maken.
drawing Diepe doorloopbal
 • speler A speelt op B.
 • B plaatst door op de naar de zijkant uitlopende C.
 • C speelt door op de naar de punt van de cirkel inlopende D en C dreigt naar binnen.
 • B loopt, na de pass op C, om C heen naar de korf en krijgt de doorloopbal aangegeven van D.
 • A is inmiddels naar het achtervak gelopen om aan te vullen als dat nodig is.
drawing Doorloopbal na verleggen via lopend blok
 • Speler A bij de lijn passt naar speler B links of rechts in het vak.
 • Speler B speelt door op speler C die naar de punt van de cirkel komt.
 • Speler B beweegt naar binnen en komt recht voor de korf uit.
 • Speler A beweegt na het inspelen van B richting B en loopt achter B om naar de korf.
 • Speler A krijgt de bal en neemt een doorloopbal.
- scoor 10 keer na opzetten van de voorkant op links
- scoor 10 keer na opzetten van de voorkant over rechts
- scoor 10 keer na opzetten vanaf de zijkant - uitbal
- scoor 10 keer na opzetten van de achterkant
drawing Doorloopbal via lopend blok
Er wordt gespeeld op een klein korfbalveld, verdeeld in twee vakken, met 1 bal en in totaal 4 tweetallen per vak. 

 • Team blauw begint met aanvallen en mogen niet achter de stippellijn, die in lijn met de paal loopt, komen
 • Team rood begint met verdedigen en mogen overal in het vak komen
 • Team wit mag gebruikt worden als aanspeelpunt voor team blauw en gaan het rebound duel aan met team rood. Ze mogen niet voorbij de stippellijn komen. Afgevangen ballen worden weer uitgespeeld naar het aanvallende team. 

 • Team blauw scoort? Dan wordt de bal zo snel mogelijk naar team oranje gespeeld, die dezelfde functie hebben als team wit in de beginsituatie. 
 • Team blauw wisselt van plek/functie met team wit. Team wit wordt dan de aanval in het andere vak en team rood blijft verdediging.
 • Onderschepping team rood? Dan wordt de bal zo snel mogelijk naar team oranje gespeeld. Team rood wordt aanval in het andere vak en team wit gaat verdedigen.
drawing 2 tegen 2 met 8 spelers parabool
De bal is onder de paal in de steun. 
Twee spelers voorin het vak. 
De vierde speler zwerft ergens in het achtervak.

 • De steun gooit de bal uit naar links of rechts en loopt de kant op waarheen is gegooid.
 • De bal wordt teruggespeeld op de uitloper.
 • De speler aan de andere voorzijde is constant in beweging en breekt door op het moment dat de bal terug is gespeeld op de uitloper.
 • De uitloper geeft de bal aan en deze doorloopbal wordt gescoord.
Scoor 20x over links en 20x over rechts.

drawing Doorbraak vanuit de ruimte
Per 3- of 4-tal bij een korf.
Stap 1:
 • Speler Rood verdedigt Speler Blauw.
 • Speler Blauw heeft de bal en gooit hem vervolgens naar speler Wit en loopt diep en schiet.
Stap 2:
 • Volg stap 1 en nadat speler blauw diep heeft gelopen, snelt speler wit erheen voor een aangeef.
 • Speler blauw gaat voor een doorloop blauw.
 • Speler Rood blijft verdedigen, maar laat de doorloopbal wel toe.
> Neem de doelpogingen zo rustig mogelijk
> Indien met 4 zet je een rebound neer.
drawing Diepe lijnen lopen
 • De bal komt in een 4-0 opstelling het vak binnen. 
 • De speler aan de andere zijde -voor- snijdt in voor de steun.
 • Op het moment dat de bal wordt aangespeeld maakt de diagonaal speler een doorbraak of een zijwaartse beweging, krijgt de bal aangespeeld en komt tot schot.
 • Als er niet gescoord wordt, kan de steun de aandacht verleggen naar de andere achterkant, waar kan worden doorgebroken of vrijgelopen voor het schot.
Opmerking: de speler aan de kant van de bal kan ook inlopen in plaats van de speler voorin. De actie komt dan van de andere kant van het vak.

Oefening:
 • Scoor 5 doorloopballen over links en over rechts
 •  Scoor 5 uitwijkballen vanaf links en rechts.
drawing Actie vanaf achterkant
Uitleg
 • Zet in elke hoek van het veld een korf.
 • Bij elke korf staat een speler met een bal.
 • De overige vier spelers staan in het midden van het veld.
 • 1 speler is aanval, drie spelers zijn verdediger.
 • De verdedigers dienen de vier korven samen te verdedigen.
 • De aanvaller probeert binnen 25 seconden tot een doelpunt te komen.
 • Na iedere 25 seconde is een nieuwe aanvaller aan de beurt.
 • Wanneer je met meer dan 8 spelers bent, draai dan door.
drawing Zoek de vrije korf
Per 3 of 4 aan de korf:
 • Verdeel met pionnen het aanvalsgebied rond de korf in 4. 
 • In 3 van deze 4 gebieden bevinden zich spelers. 
 • Indien 4 spelers, zet je een rebound neer. 

 • Op het moment dat speler wit de bal doorspeelt op speler blauw verplaatst speler wit zich naar het vrije gebied. Speler blauw speelt door op speler rood, en gaat dan ook de vrije ruimte invullen.
 • Let op:  spelers niet te snel laten weglopen, zorg dat ze aanspeelbaar blijven. Bedoeling is wel dat ze op tijd aanvullen. Naar de bal toe lopen.
 • Geef een signaal waarop geschoten mag worden, de andere 2 gaan uit de ruimte de rebound invullen. 
 • Speel vervolgens opnieuw uit en herhaal.
- Probeer indien het goed loopt het ook met verdediger —> laat de pass geven maar bemoeilijk dan het vrijlopen wel. 
- Indien haalbaar kan je eveneens een steun implementeren in de oefening.
Laat de spelers zelf nadenken wie het best deze positie invult. 
drawing Invullen vrije posities in rondspelen
 • Zet in elke hoek van het veld een korf.
 • Bij elke korf staat een speler met een bal.
 • De overige vier spelers staan in het midden van het veld.
 • 1 speler is aanval, drie spelers zijn verdediger.
 • De verdedigers dienen de vier korven samen te verdedigen.
 • De aanvaller probeert binnen 25 seconden tot een doelpunt te komen.
 • Na iedere 25 seconden is een nieuwe aanvaller aan de beurt.
 • Wanneer je met meer dan 8 spelers bent, draai dan door.
drawing Zoek de vrije korf