facebook pixel

Korfbaloefeningen voor de techniek doorloopbal

 • Per paal een 3-tal. 
 • De oefeningen moeten op 100% gedaan worden. 
 • Elke oefening duurt 2,5 minuut. 
 • De tussen-opdrachten duren een specifieke tijd. 
 • De bedoeling is dat je de meeste doelpunten genereert als groep.
Oefening 1: 
Schoten voorzijde van de korf van 6 meter waarbij de schutter een herhalingsschot krijgt, daarna door-wisselen
Tussenopdracht 1:
20 burpees en 20 uit-ups


Oefening 2:
Doorloopballen vanaf 10 meter op de achterkant van de paal.
Tussenopdracht 2:
groep 1 tegen 2 en groep 3 tegen 4. 3 tegen 3 waarbij er niet overgenomen mag worden, indien gescoord dan mag je doorgaan. De gemaakte doelpunten tellen dubbel.


Oefening 3:
2 spelers onder de korf, 1 voor de korf.
De bal word vanuit de voorzijde van de paal gegooid op de wegtrekkende speler. hierna schot. Bal word uitgespeeld vanuit de paal naar diegene die geschoten heeft. Daarna trekt een speler weg bij de korf, krijgt de bal en schiet.
Tussenopdracht 3: Jumping jacks 2,5 minuut

Oefening 4:
Schoten aan de achterzijde van de korf vanaf minimaal 6 meter waarbij de schutter een herhalingsschot krijgt.
Tussenopdracht 4:
groep 1 tegen 3 en groep 2 tegen 4. 3 tegen 3 waarbij er niet overgenomen mag worden, indien gescoord dan mag je doorgaan. De gemaakte doelpunten tellen dubbel.


Oefening 5:
Strafworpen maken. Elke speler maakt 4 strafworpen achter elkaar, daarna door-wisselen.
Tussenopdracht 5: Wall sit en plank

Oefening 6:
2 spelers in het aanval vak, 1 persoon rebound/aangeef. 
1e bal is altijd vanuit de aangeef naar één van de buitenspelers. Dan volgt er een kaats. direct loopt de 1e speler diep. Crossbal welke direct ingespeeld word voor de doorloopbal. Persoon die rebound stond, sluit aan naast de overgebleven aanvalsspeler.
drawing Scorend vermogen onder fysieke belasting
 • De speler achter de korf speelt de bal opzij en beweegt in de breedtelijn kort heen en weer.
 • Tegelijk met het inspelen komt de voorste speler naar de korf en maakt een doorloopbal.
 • De eerste speler vangt de bal af en plaatst de bal uit richting de naar achter doorgelopen schutter.
 • De afvanger neemt de plaats van de aangever in en de aangever wordt de schutter.
drawing Doorloopbal met afvang uit de ruimte
 • De voorste speler speelt de bal in op de steun en loopt op de steun af.
 • De steun speelt de bal op de van de zijkant inkomende medeaanvaller net voordat de inspeler bij hem is.
 • De inspeler loopt om de steun heen en krijgt de bal aangespeeld van de medeaanvaller en neemt een doorloopbal.
 • De schutter vangt zelf de bal af en plaatst deze naar voren.
 • De steun wordt doorloper.
 • De medeaanvaller steun.
 • De schutter wordt medeaanvaller.
Scoor 20 x over links en 20 x over rechts.
drawing Doorloopbal over steun
 • Speler 1 staat bij de pion
 • Speler 2 komt naast speler 1 aanbieden en dubbelt 1 keer
 • Vervolgens loopt speler 2 diep
 • Speler 1 gaat achter de eigen bal aan en zet een aangeef
 • Speler 2 neemt een doorloopbal
 • Wisselen na X kansen
 • Totaal X goals maken
Aandachtspunten:
 • Actie vlot uitvoeren.
 • Strakke passing.
 • Juiste hand passen.
drawing Passen, lopen met doorloopbal en dieptelijn
 • speler A speelt op B.
 • B plaatst door op de naar de zijkant uitlopende C.
 • C speelt door op de naar de punt van de cirkel inlopende D en C dreigt naar binnen.
 • B loopt, na de pass op C, om C heen naar de korf en krijgt de doorloopbal aangegeven van D.
 • A is inmiddels naar het achtervak gelopen om aan te vullen als dat nodig is.
drawing Doorloopbal na verleggen via lopend blok
Alle spelers hebben een eigen bal. Het gaat om de techniek van de "huppel" bij de doorloopbal drietallen bij een korf. 

 • Stap 1: de kinderen komen aangehuppeld met een eigen bal en nemen vlak voor de korf een doorloopbal.
 • Stap 2: er staat een aangeef en de spelers komen aangehuppeld en nemen de bal van de aangeef aan en maken dan een doorloopbal.
 • stap 3: de kinderen komen aangerend en krijgen de bal laag aangegooid en nemen een doorloopbal.
 • Speler A bij de lijn passt naar speler B links of rechts in het vak.
 • Speler B speelt door op speler C die naar de punt van de cirkel komt.
 • Speler B beweegt naar binnen en komt recht voor de korf uit.
 • Speler A beweegt na het inspelen van B richting B en loopt achter B om naar de korf.
 • Speler A krijgt de bal en neemt een doorloopbal.
- scoor 10 keer na opzetten van de voorkant op links
- scoor 10 keer na opzetten van de voorkant over rechts
- scoor 10 keer na opzetten vanaf de zijkant - uitbal
- scoor 10 keer na opzetten van de achterkant
drawing Doorloopbal via lopend blok
Stap 1: 
Elke speler heeft een eigen bal en gaat op 6 meter voor de korf met andere spelers achter elkaar in een rij staan.
De eerste speler in de rij loopt richting de korf en neemt met een snelle beweging een strafworp. Rent terug en sluit achteraan in de rij. De volgende speler start.  

Stap 2:
Dezelfde opstelling als bij stap 1. Alleen staat er nu ook een speler in steun, iets voor de strafworp stip. Deze legt de bal op 1 hand. De loper komt aanlopen, pakt de bal van de hand en neemt een strafworp.

Stap 3:
Hetzelfde als bij stap 2. Alleen gooit de aangever de bal een beetje omhoog.
drawing Doorloper aanleren
 • Er staan 4 korven in iedere hoek van het veld.
 • Onder iedere korf staat een aangever.
 • De rest van de spelers staan in het midden.
 • Vanuit daar lopen ze met een sprint naar een korf en nemen ze een doorloper.
 • Met het hele team scoren ze er 20!
De bal is onder de paal in de steun. 
Twee spelers voorin het vak. 
De vierde speler zwerft ergens in het achtervak.

 • De steun gooit de bal uit naar links of rechts en loopt de kant op waarheen is gegooid.
 • De bal wordt teruggespeeld op de uitloper.
 • De speler aan de andere voorzijde is constant in beweging en breekt door op het moment dat de bal terug is gespeeld op de uitloper.
 • De uitloper geeft de bal aan en deze doorloopbal wordt gescoord.
Scoor 20x over links en 20x over rechts.

drawing Doorbraak vanuit de ruimte
 • De bal komt in een 4-0 opstelling het vak binnen. 
 • De speler aan de andere zijde -voor- snijdt in voor de steun.
 • Op het moment dat de bal wordt aangespeeld maakt de diagonaal speler een doorbraak of een zijwaartse beweging, krijgt de bal aangespeeld en komt tot schot.
 • Als er niet gescoord wordt, kan de steun de aandacht verleggen naar de andere achterkant, waar kan worden doorgebroken of vrijgelopen voor het schot.
Opmerking: de speler aan de kant van de bal kan ook inlopen in plaats van de speler voorin. De actie komt dan van de andere kant van het vak.

Oefening:
 • Scoor 5 doorloopballen over links en over rechts
 •  Scoor 5 uitwijkballen vanaf links en rechts.
drawing Actie vanaf achterkant
 • Per 2 spelers een paal.
 • Per paal een speler in steun en een werker die 7 meter voor de paal staat.
 • De speler voor de paal krijgt een -kracht- oefening, meteen daarna neemt deze een doorloper.
 • Scoort deze dan rustig terug naar het midden lopen.
 • Mist deze dan is het een sprintje naar het midden.
 • X aantal oefeningen en wisselen.
drawing Doorloopbal bootcamp