facebook pixel

Tennisoefeningen voor de techniek stroke

 • De speler geeft de bal in via de voet (bal oprapen via voet) 
  • Dan moet de bal één keer op uw kader van uw racket botsen en vrij inspelen
 • Punt spelen tegen elkaar
 • De spelers geven de bal zelf op via de voet
  • Nadien wordt het punt uitgespeeld op een half veld met dubbellijnen tot 11 punten
 • Winnaars tegen elkaar en verliezers tegen elkaar van hetzelfde plein (niveau houden)

drawing Uitspeeloefening 1 half veld
 • Er wordt gewerkt in viertallen op een ‘hele baan’. Twee teams van twee leerlingen.
 • Volgens de tiebreak telling wordt een dubbelspel wedstrijd gespeeld.
 • Na enige tijd stopt de docent het spel: het team dat op dat moment voorstaat, heeft gewonnen.
 • Bij gelijk spel, het winnende punt.
 • Een winnend team zoekt vervolgens (willekeurig) een ander winnend team op om een volgende wedstrijd te spelen op een veld naar keuze.
 • Hetzelfde geldt voor de verliezende teams.
 • Het (eventuele) voorbeeld van de docent laat nogmaals de uitleg van een tie break zien en mogelijke opstellingen.
 • Extra opdracht: de studenten proberen een bewuste basistactiek te kiezen om het de tegenstander moeilijk te maken.
 • De keuze voor een basistactiek wordt gemaakt op basis van ‘wat het team zelf goed kan’ in combinatie met ‘wat de tegenstander niet zo goed kan’
 • De speler geeft de bal weer op via de voet
  • Gaat een zijlijn tikken (rechts of links) 
  • Spelen dan het punt uit
drawing Uitspeeloefening met voor-actie