Voetbaloefeningen voor de techniek aanvallen

Advertentie
 • Drie spelers starten gelijktijdig met dribbelen naar de overzijde.
 • De verdediger probeert de bal af te pakken, lukt dat, krijgt hij één punt.
 • Als de spelers bij het middelste vak aangekomen zijn, mogen ze scoren (passen-mikken) op één van de twee kleine doelen.
 • Nadat ze gemikt hebben op het kleine doel, halen ze de bal op en dribbelen ze via het slootje weer terug.
 • Na een bepaalde tijd wordt er doorgewisseld van verdedigers.

   Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
 • Lengte: 15-25 meter.
 • Breedte: 10-15 meter.

 • Twee spelers starten gelijktijdig met dribbelen naar de overzijde.
 • De verdediger probeert de bal af te pakken,lukt dat, krijgt hij één punt.
 • Als de spelers bij het middelste vak aangekomen zijn, mogen


ze scoren (schieten) op het grote pupillendoel.

 • Nadat ze gemikt hebben op de pionnen, halen zede bal op en dribbelen ze via het slootje weer terug.
 • Na een bepaalde tijd wordt er doorgewisseld van verdediger.


Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
• Lengte: 15-25 meter.
• Breedte: 10-15 meter.

Advertentie
 • het drietal start met de bal bij het eigendoel
 • beide teams kunnen scoren op een klein doeltje
 • ls de bal uit is indribbelen (tweetal) ofinpassen (drietal)
 • bij een achterbal / hoekschop / doelpuntstarten door het drietal
 • organisatie 2x uitzetten en na 3-4 minutenwisselen


afhankelijk van leeftijd en vaardigheid

 • lengte: 20 meter
 • breedte: 20 meter
 • als het drietal de bal 10x heeft rondgespeeldheeft het 1 punt
 • als de verdediger de bal verovert en de balonder controle hebben (bal onder de voet) of als het drietal debal uitschiet krijgen ze 1 punt
 • bij 3 punten voor de verdediger komt er eenandere verdediger


afmeting: afhankelijk van leeftijd envaardigheid

 • lengte: 10-12 meter
 • breedte: 7-10 meter


speel deze vorm altijd in een rechthoek

 • speler 1 start met de bal en moet de 1e balspelen naar speler 2 vervolgens 2 tegen 1 uitspelen
 • tweetal kan scoren op het doel met keeper
 • verdediger + keeper kunnen scoren door de balover de lijn te dribbelen
 • als de bal uit is indribbelen (verdediger) ofinpassen (tweetal)
 • bij een achterbal / hoekschop / doelpuntopnieuw starten
 • organisatie 2 x uitzetten en na 3-4 minutenwisselen


afmeting: afhankelijk van leeftijd envaardigheid

 • lengte: 20 meter
 • breedte: 10 meter


Aantal spelers: 

 • 10 spelers (organisatie 2x uitzetten)


Materiaal: 

 • 8 ballen
 • 4 pionnen
 • 8 hesjes (4 om 4)
 • 2 doelen (5 bij 2 meter)
 • 6 spelers met bal proberen te dribbelen naarde overkant zonder dat de verdediger(s) de bal afpakken
 • als de verdediger de bal verovert en de balonder controle hebben (bal onder de voet) of als het drietal debal uitschiet krijgen ze 1 punt
 • bij 3 punten voor de verdediger komt er eenandere verdediger


afmeting: afhankelijk van leeftijd envaardigheid

 • lengte: 20 meter
 • breedte: 10-15 meter speel deze vorm altijd in een rechthoek
Advertentie
 • In deze partijvorm wordt er acht tegen 4 gespeeld
 • Heb je méér of minder spelers? Dan kun je ook kiezen voor een partijvorm van zes tegen drie, zeven tegen drie, zeven tegen vier, negen tegen vier of negen tegen vijf.
 • Zorg er voor dat je bij meer of minder spelers de afmetingen van het veld aanpast
 • Na vijf keer overspelen mag het acht-tal scoren
 • Het 8-tal mag scoren na 5 keer overspelen.
 • Het team met vier spelers mag altijd scoren
 • Telkens als de bal uit gaat, nadat er gescoord is of als de bal onderschept wordt door het viertal begin je opnieuw met tellen.
 • Wissel door na vijf doelpunten of maximaal 10 minuten.
 • Je kunt de moeilijkheidsgraad aanpassen door ze vaker of juist minder vaak over te laten spelen voor een punt

Aandachtspunten

 • Juiste balsnelheid
 • De bal moet laag over de grond gehouden worden
 • De linker- en rechtervoet moeten gebruikt worden
 • Aanname met de juiste voet

Deze keer hebben we een partijvorm online gezet waarin men 4vs4 speelt in het midden enelke ploeg heeft nog 2 medespelers in een neutrale zone aan de zijkanten. Dezepartijvorm werd meermaals uitgevoerd bij onze ploegen en eerste elftallen. Metvooral ook nadruk op snelle passing en looplijnen in de diepte.

Leeftijdscategorie:U14 tot U21 en eerste elftal.

Deze partijvorm kan je uitvoeren op een terrein van 15m op 30m. Dit naargelang deleeftijd en de wedstrijddruk. Wil je op dit kortere ruimte doen, dan maak jehet nog kleiner. Anders maak je het groter. De endzone is ongeveer een 2 tot 3mdiep.

In het middenspeelt men 4vs4 en aan de beide kanten hebben beide teams 2 spelers die in 1tijd moeten spelen.

De 4middelste spelers proberen een balcontrole uit te voeren in de endzone, maar delaatste pas moet in 1 tijd gebeuren.

Zoals je opde tekening ziet wordt de bal ingespeeld door de achterste speler naar debuitenspeler (1), deze tikt onmiddellijk door (2). De middelste speler kaatstaf op de verste speler (3), en de verste speler zoekt de 3de man tussendoor diezich in de diepte vrij maakt (4). Die laatste doet een controle in de endzoneom te scoren.
Zoals op de tekening kan je ook nog vaste kegels of poppen plaatsen als extramoeilijkheidsgraad.

Natuurlijkkan je het aantal baltoetsen verhogen naargelang de leeftijd.
Er zijn altijd extra regels dat je kan inlassen. Vb, het moet niet de 3de manzijn die aangespeeld wordt om te scoren.
Deze partijvorm kan je perfect gebruiken in je periodisering.

Advertentie

Deze oefening zal de passing verbeteren. We leggen ook de moeilijkheidsgraad hoger door dezelfde oefening aan 2 kanten te laten starten. De passing is reeds gegeven bij beloften en eerste elftallen maar kunnen ookbij jongere leeftijden worden gebruikt.

Het is een simpele vorm die men kan doen in een ruimte van 20m op 20m of kleiner. Wil men de paslijn 3 langer en strakker hebben, dan trek je de achterlijn wat meer naar achteren.

A en D starten de oefening samen door in te spelen op B en E (1), die vervolgens debal terug kaatsen (2). A en D lopen op de bal in en spelen diagonaal op C en F(3). Hier moeten beide spelers opletten dat de ballen niet tegen elkaar botsen,dus vista is hierbij belangrijk in de passing. B en E draaien zich om en vrageneen 1/2 bij C en F (4,5). C en F leiden de bal verder naar de beginpositie omopnieuw te starten (6). De spelers schuiven gewoon door volgens letter.
A-B-C-D-E-F-A.

Deze passing kan je altijd in een hoog tempo laten lopen. Heb je jongere leeftijdsgroep waar het wat stroever gaat, laat dan een balcontrole toe in depassing.

Fun-aspectkan natuurlijk ook altijd. Je plaatst een klein doeltje in de zone van A en D.C en F proberen na de dubbelpas een doelpunt te maken, Wie het snelste scoort is de winnaar.

Advertentie
Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner