facebook pixel

Voetbaloefeningen voor de techniek passing

Voor 7 a 12 spelers
Maak een zeshoek met de pionnen op ongeveer 12-15 meter afstand.
Bij iedere pion 1 speler maar bij de 1e - en 4e indien 8 spelers- 2 spelers. 

 • 1 van de spelers bij het tweetal start met de bal.
 • De speler bij de eerstvolgende pion zakt uit en vraagt de bal.
 • De speler met de bal speelt deze in.
 • De speler die de bal vraagt, draait in en neemt de bal aan.
 • De speler bij de volgende pion zakt uit en vraagt de bal en de speler speelt de bal in, etc.
 • De speler die de bal inspeelt, loopt door naar de volgende pion, enzovoort.
Variaties: 
 • Linksom en rechtsom
 • In plaats van indraaien en inspelen vraagt de speler die inspeelt nu een kaats en de speler kaatst de bal, waarna de speler die de kaats vroeg de bal inspeelt naar de speler bij de volgende pion. De speler die heeft gekaatst loopt door en vraagt nu een kaats, enzovoort.
Voor meer dan 8 spelers meer mensen bij sommige pionnen of de zeshoek uitbreiden naar een achthoek. 
drawing Inspelen, indraaien, kaatsen zeshoek
 • Zie plaatje
 • Let op juiste loop route
drawing Passing drill
 • Zet pionnen zoals op plaatje
 • Iedere pion een speler
drawing Driehoekspassing oefening
 • Zet uit in twee richtingen
 • Synchroon uitvoeren
 • Let op goede passing
drawing Passing drill
 • Zie afbeelding
drawing Dribble circuit met pass
 • Zie afbeelding
 • Let op bij aanname rechter pilon
 • Rechts aannemen links passen icm uitdraai
 • Andere kant parallel uitvoeren tegelijk
drawing Kort pass drill met uitdraai
 • Zet pionnen als gegeven.
 • Minimaal 7 spelers.
 • 1x uitdraaien, 1x kaatsen en 2x lange pass.
 • Zorg voor goede pass met aanname.
 • Meedraaien na de pass.
drawing Long pass drill
 • Speler 1  en speler 3 geven een lange bal over de goal.
 • Speler 2 en speler 4 nemen de bal aan en moeten aanvallen.
 • Speler 1 en speler 3 moeten verdedigen.
 • Is de 1 versus 1 gespeeld dan schuiven spelers  2 en 4 door en spelers 1 en 3 sluiten achteraan in de rij.
drawing Lange bal 1 versus 1
- Groep verdelen in tweetallen. 
- Bij spelen bal deze in de lucht aannemen. Hoge bal direct spelen of bal terug koppen tussen bijvoorbeeld de achterlijn en de 16 meter. 

 • Speler 1 met bal loopt achteruit en speler 2 zonder bal vooruit.
 • Speler 1 gooit de bal in de lucht naar speler 2. Deze neemt hem aan en speelt hem terug terwijl, in een constante snelheid, naar voren wordt gelopen. 
 • Afwisselen linker- en rechterbeen
 • Goed opzij meenemen van de bal bij de aanname.
Variaties: 
 • Bal direct uit de lucht terugspelen met de binnenkant voet in de handen van  degene die achteruitloopt.
 • Bal door de lucht en terug koppen naar degene die achteruitloopt.
 • Rood past naar blauw.
 • Blauw geeft een diepe pass naar wit.
 • Wit werkt af de goal.
drawing Passen & schieten
 • Blauw speelt de bal naar blauw en loopt naar rood
 • Rood speelt de bal naar rood en loopt naar blauw
drawing Warming up
- Oefening draait voornamelijk om speler D. 
- Opendraaiende aanname essentieel.

 • Start bij A.
 • A speelt naar B.
 • B kaatst in de loop terug naar A.
 • D maakt vooractie en komt in de bal tussen de 2 hoedjes. 
 • A speelt op linkervoet van D in. 
 • D neemt met één balcontact aan en draait op tussen de twee hoedjes.
 • D speelt C in.
 • C laat vallen op B.
 • B steekt in de loop van de doorgelopen D.
 • D werkt af in kleine goal en sluit weer achteraan. 
Alfabetisch doordraaien.
drawing Kaats/ pass open draai