facebook pixel

Voetbaloefeningen voor de techniek passing

Oefening draait voornamelijk om speler D. 
Opendraaiende aanname essentieel.

 • Start bij A.
 • A speelt naar B.
 • B kaatst in de loop terug naar A.
 • D maakt vooractie en komt in de bal tussen de 2 hoedjes. 
 • A speelt op linkervoet van D in. 
 • D neemt met één balcontact aan en draait op tussen de twee hoedjes.
 • D speelt C in.
 • C laat vallen op B.
 • B steekt in de loop van de doorgelopen D.
 • D werkt af in kleine goal en sluit weer achteraan. 
Alfabetisch doordraaien.
drawing Kaats/ pass open draai
 • Speler 1 paast de bal naar speler 2.
 • Speler 1 loopt door en speler 2 legt de bal breed.
 • Speler 1 speelt de bal door op speler 3.
 • Speler 2 is ondertussen doorgelopen op de goal.
 • Speler 3 geeft een voorzet op speler 2 en en daarna maakt speler 2 af.
drawing aanval
 • Speler 2 dribbelt met bal van A naar B en past naar C
 • Speler D vertrekt naar A
 • Speler van B naar D
 • Speler 3 dribbelt met bal van C naar B en past naar A
 • Speler D naar C
 • Speler B naar D
drawing Opwarming, passen en positioneren
 • Speler 1 geeft een lange bal over de goal. 
 • Speler 2 neemt de bal aan en moet aanvallen. 
 • speler 1 moet verdedigen. 
 • Is het 1 versus 1 gespeeld dan schuift speler 1 door en speler 2 sluit aan in de rij.
drawing lange bal 1 versus 1
 • 3 witte spelers blijven staan. 
 • Middenspeler mag wel positie laten overnemen door kopse kant. 
 • Witte spelers zijn altijd bij team balbezit. 
 • We gaan uit van 1x raken. Maximaal 2x.
 • Verovert blauw de bal dan maken die snel groot.
 • Verovert rood de bal dan maken die snel klein.
drawing 7 versus 4 met overgang groot-klein
 • Deze oefening uitvoeren met binnenkant voet.
 • Afstand tot pion weerszijde 5 meter.  
 • Per team 1 trainer die punten telt 
 • Aan één kant beginnen en spelers aan overzijde laten trappen.

 • pion omschieten 3 punten. 
 • pion aan voorkant raken maar niet om dan 1 punt. 
drawing Pion schiet spel
Doel:
 Bal snel laten gaan, terwijl intensiteit van lopen door blijft gaan

 Omschrijving:

 • A speelt de bal op vragende B
 • B kaatst de bal terug en loopt dan rond de kegel en biedt zich aan bij C
 • C ontvangt de bal van A
 • C doet een 1-2 met B
 • C sluit achteraan
De oefening word uitgevoerd in twee groepen. 
drawing Kaats loop-oefening
 Oefening draait om het tempo in de bal te houden. Doorlopen zonder bal. 
 • Doordraaien alfabetisch (ABCDE)
 • Oefening:
 • A naar E
 • E laat vallen op B (en E loopt buitenlangs door)
 • B naar C
 • C naar D
 • D in de loop bij E
 • E werkt af in (mini)goaltje.
Beide kanten zelfde oefening.

drawing Baltempo
Conditioneel afwerken in verschillende wedstrijdsituaties
Afwerkvorm gericht op het afwerken op goal.
De bedoeling is om op hoog tempo af te ronden, waarbij ook het conditionele aspect aan bod komt.

Oefening:
 • A dribbelt naar rand van de 16 meter.
 • A werkt af.
 • A sprint terug naar middelste pylon en vraagt bal aan B.
 • B geeft bal aan A
 • A kaats op B. 
 • B werkt af.
 • A sprint naar 3e pylon en vraagt bal aan C.
 • C kaats de bal op A.
 • A geeft diepe bal op C.
 • C sprint naar zijkant.
 • C geeft bal over de grond voor.
 • A-B wisselen van positie.
 • A-B werken af.
Coaching:
 • Op tijd starten.
 • Hard inspelen medespeler.
 • Direct door bewegen.
drawing Afwerkvorm
 • Oefening A: bal overpassen door poortje rechts en links benig.
  Nadruk op standbeen iets door knie zakken en trapbeen bal in het midden raken.
  Lichaam recht houden, niet gaan hangen.
 • Oefening B: wreef trap.
 • Oefening C: dribbelen om de pion heen, eerst binnenkant voet rechts en links, dan proberen buitenkant voet.
  Snelheid hoeft niet, liever iedere stap de bal raken.
 • Spelers A en B na 5 minuten wisselen, zijn ze alle 3 bij B geweest dan wisselt A & B naar C.
drawing Techniek oefening
 Om snelheid te houden, wordt positie B door 2 spelers bemand. 

 • Speler A sprint naar de eerste paal toe.
 • Tikt deze paal aan, draait om en versneld naar paal 2. 
 • Draait kort om paal 2 heen en springt over het hekje.
 • Speler B speelt op moment van springen een strakke bal in de loop van speler A. 
 • Speler A legt één keer goed en werkt af in mini goal.
Speler A pakt bal en sluit aan bij B. Speler B wordt speler A. 
Spiegelen mogelijk vanaf 12+ spelers. 
drawing Trio pace
 • Oefening A: bal overpassen door poortje rechts en links benig
  • Nadruk op standbeen iets door knie zakken
  • Trapbeen bal in het midden raken
  •  Lichaam recht houden, niet gaan hangen

 • Oefening B: wreef trap.

 • Oefening C: dribbelen om de pion heen
  • Eerst binnenkant voet rechts en links
  • Dan proberen buitenkant voet
  • Snelheid hoeft niet, liever iedere stap de bal raken
drawing Techniek oefening