Voetbal oefeningen voor de techniek verdedingen

Advertentie

 • Beide teams gaan proberen te scoren op het doel waar de keeper staat. 
 • Hier moet eerst het recht van aanval voor worden gehaald door de kaats aan te gaan met de trainer die aan de andere zijde van het veld staat. 
 • Er wordt dus continue omgeschakeld tussen aanvallen en verdedigen.
 • De spelers zullen dus alert moeten zijn op hun teamgenoten en de acties die plaatsvinden en hier op elkaar coachen. 
 • Als er een achterbal is of de keeper heeft de bal dan speelt de keeper in op de partij die als laatste verdedigend moest staan. 
 • Bij een doelpunt wordt de partij direct verder gespeeld door de trainer die dan de partij, die het tegendoelpunt kreeg, in te spelen.
  • Afmeting veld is afhankelijk van aantal spelers: Minimale breedte 25m, minimale lengte 40m. Bij voorkeur wordt dit spel in een ondertal/ overtal situatie gespeeld.
drawing
Speelvorm met aanval vs verdediging volgens de opstelling in dubbele ruit 8v8.
Aanval probeert te scoren in grote doel, verdediging probeert bal af te nemen en terug te spelen naar beginpunt.
Afmetingen naar keuze hier 30 x 30 m

 1. Bal vertrekt steeds bij 10, die in dribbelt; K, 3 en 9 staan al op hun posities.
 2. Vanaf vertrek 10 sluiten 7 en 11 aan; 10 speelt vervolgens 7, 9 of 11 aan.
 3. Vanaf de eerste pas is aangekomen, sluiten 2 en 5 bij in verdediging.
Aanval eindigt bij doelpunt, bal over achterlijn of als verdediging bal bij beginpunt krijgt.
Daarna doordraaien of wisselen, afhankelijk van het aantal beschikbare spelers.

Verschillende variaties mogelijk, bijvoorbeeld:
 • Max. 2 baltoetsen per aanvaller per aanval.
 • Max 5 passen tot verplichte doelpoging.
 • Max 3 passen tot verplichte doelpoging.
 • Minstens 2 driehoekjes per aanval.
 • Minstens 2 dubbelpassen per aanval.
drawing

Advertentie

Afstanden pionnen 10 L bij 6 B Goals aftstanden kijken per leeftijd.
Hesjes niet nodig omdat 1 op 1.

 • Rood dribbelt het vak in en speelt de bal naar blauw. 
 • Blauw gaat proberen te scoren op goal van Rood, pakt rood de bal af scoort hij op de goal van blauw. 
 • Bij scoren of bal over de lijn uit vak en achteraan aansluiten aan de ander kant waar je stond.
Coach momenten:
Verdediging: zorg dat je tussen man en de goal in blijft staan. heb geduld, zak iets door je knieën, sta op je voorvoeten.
Aanval: hou snelheid in je spel zodra je stil staat, ben je gemakkelijk te verdedigen, door lichaamsbewegingen je tegenstander uit balans brengen. 
Tik de bal naast je tegenstander door en dan ook versnellen. Probeer dan jouw lichaam tussen tegenstander en bal te hebben.
drawing
1 tegen 1 individueel verdedigen O16 1 - 4 spelers 1/4 veld Spelbeschrijving
De aanvaller probeert tot een score te komen door een poortje van pionnen te dribbelen.
De verdediger probeert juist een score te voorkomen. Doordat er meerdere doelen zijn wordt dit voor hem een uitdaging.
Het doel van de verdediger is om de aanvaller naar de zijkant te sturen en daar bij zekerheid de bal te veroveren of de bal buiten te spelen.

De spelregels
 1. De aanvaller start het spel door in het spel te dribbelen. 
 2. Zodra de aanvaller door het poortje is, mag de verdediger starten met het voorkomen van een scoren.
 3. Puntentelling: een score via de poortjes aan de zijkant levert 1 punt op en een score rechtdoor levert 3 punten op, 
 4. Indien 1 partijvorm langer dan 2 minuten duurt, komen er een verdediger en aanvaller bij tot er word gescoord. Er blijft maar 1 bal in het veld. Als er na 2 minuten -totaal 4 minuten bezig- nog niet is gescoord dan komt er weer een aanvaller en verdediger bij en zo verder tot er word gescoord of de bal buitengaat of veroverd wordt door de verdediger.
 5. Variatie: beperk het aantal balcontacten voor de aanvaller, veld vergroten of verkleinen, doelen vergroten of verkleinen
De voorbereiding 
Organisatorisch kun je het veld volgens de volgende afmeting uitzetten. Wil je het moeilijker maken voor de speler met bal maak dan het veld wat smaller en korter. 
De afmetingen Lengte: 15 meter Breedte: 15 meter, pionnen moeten 1,5 meter uit elkaar.

drawing
Deze oefenvorm is een positiespel waarbij het overtal bij balverlies direct druk moet geven op de bal.

Het spelprincipe
Wat worden je spelers geacht te doen als ergens op het veld de bal wordt verloren? Als je wil dat je team in de omschakeling van balbezit naar balverlies direct druk zet op de bal, is de volgende oefenvorm zeer geschikt om hieraan te werken. Het spelprincipe dat centraal staat in deze oefenvorm is namelijk ‘direct druk zetten op de bal’. Onder ‘druk zetten’ versta ik het aanvallen van de bal; actief naar de bal -en tegenstander- toe bewegen in een poging deze zo spoedig mogelijk te veroveren. 
 
De oefenvorm
Het rode team speelt de bal rond ofwel speelt op balbezit. Het gele team probeert de bal af te pakken. 
Als het gele team in balbezit is gekomen, moet het zo spoedig mogelijk proberen te scoren in 1 van de 4 doelen. Het rode team moet dit voorkomen. 
Door de afmeting van het veld relatief klein te houden, is het vanuit alle posities op het veld eenvoudig om een doelpoging te wagen voor het gele team. 
Het rode team wordt dus gedwongen direct druk te zetten op de bal bij balverlies om een doelpunt/poging te voorkomen.

Coaching
Waar kan je op letten bij deze oefening? Aangezien het druk zetten op de bal centraal is het logisch hier voornamelijk naar te kijken:

 • Wordt het überhaupt druk gezet bij balverlies?
 • Zo ja, door wie en door wie niet? Zo nee, waarom niet?
 • Als er druk wordt gezet, hoe dan? Agressief vanuit het idee om de bal direct te veroveren of vanuit een sjoktempo?
Variaties
Er zijn diverse variaties mogelijk, enkele suggesties:

 • Als je geen keepers hebt, kan je ook werken met alleen kleine doelen
 • Het ondertal laten scoren door uit het veld te dribbelen (evt. in combinatie met de doelen)
 • Punten toekennen aan het overtal door een x-aantal keer rond te spelen
 • Punten toekennen aan het overtal als de bal is herovert zonder doelpoging van het ondertal
 • Meer/minder doelen
 • Doelpunten van het ondertal zwaarder tellen
Vanzelfsprekend kan de oefenvorm ook met andere aantallen gespeeld worden, zolang er maar sprake is van een over- en ondertal.

Direct druk zetten is zeer effectief als het lukt. Lukt het niet en kan de tegenstander onder de druk uit voetballen, dan ontstaan er zeer waarschijnlijk ook grote ruimtes, dat is een risico. Een juiste afstemming van het druk zetten vergt trainingsarbeid. 
drawing
Tijdens deze oefening leren spelers om onder meer weerstand geduldig te blijven en het doel goed af te schermen. Een extra moeilijkheid is dat er twee doelen moeten worden verdedigd, waardoor het extra belangrijk is dat het centrum goed wordt afgeschermd. De meest logisch manier is dat het verdedigende team de tegenstander naar de zijkant dwingt en dat aan één kant van het veld probeert de bal te onderscheppen wanneer de tegenstander dichter bij een van de twee doelen probeert te geraken om een scoringskans te creëren. Deze oefenvorm is door het aantal spelers alweer moeilijker dan de eerste vorm, maar blijft overzichtelijk. Hierdoor kunnen zij leren samenwerken en een juiste onderlinge afstand bewaken.

Organisatie
 • Het veld is 20 meter lang en 40 meter breed. 
 • 2 minidoelen en 1 pupillendoel of nog 2 minidoelen. 
 • 8 hesjes in 2 verschillende kleuren. 
 • Hoedjes in 1 kleur om het veld uit te zetten. 
 • Voldoende ballen bij de opbouwende partij. 
Inhoud
 • 4 tegen 4+keeper 
 • 1:2:1 tegen 1:1:2:1 
 • Keeper van de opbouwende partij neemt de bal uit. 
 • Het verdedigende team schermt het doel af halverwege het speelveld. 
 • De tegenstander -aanvallende team- probeert tot scoren te komen. 
Coaching
 • De verdedigende spelers schermen het doel af. 
 • De keeper controleert of zij het doel goed afschermen en coacht medespelers. 
 • De verdedigende spelers controleren onderlinge afstand en wachten af tot de tegenstander richting hun speelhelft komt. 
 • De speler die het dichtst bij de bal staat, dwingt de opdribbelen de tegenstander terug uit of naar de zijkant, de anderen houden het centrum dicht en geeft rugdekking. 
 • Degene die het dichtst bij de bal staat, wacht geduldig af tot een ingreep leidt tot balbezit en dwingt de tegenstander terug te spelen. 
 • De twee doelen worden altijd afgeschermd, het juiste moment om de bal te onderscheppen is er alleen als de doelen goed worden afgeschermd. 
 • Coach je medespeler wanneer deze druk kan zetten om de bal te onderscheppen. 
drawing

Advertentie

Tijdens deze tweede oefenvorm wordt spelers aangeleerd dat zij goed positie moeten kiezen tijdens het verdedigen.
Spelers worden geprikkeld om eerst goed georganiseerd te gaan staan en het centrum -de ruimte voor het doel- goed af te schermen, om vervolgens de tegenstander één kant op te dwingen. Hiervoor is een goede onderlinge samenwerking vereist, wat soms onnatuurlijk voor spelers kan aanvoelen omdat zij een drang hebben naar de bal. In deze vereenvoudigde voetbalvorm in ondertal kunnen spelers ervaren wat er gebeurt als zij te veel ruimte weggeven en niet goed samenwerken: de tegenstander zal dan eenvoudig kunnen scoren.
Het is voor de verdediger die druk zet op de bal belangrijk om de tegenstander geen ruimte te geven om te draaien, en nog meer naar de zijlijn te dwingen. De andere verdediger kan juist leren om goed rugdekking te geven.
Om deze oefening goed uit te voeren waarbij het verdedigende team de bal kan onderscheppen, krijgt de opbouwende tegenstander veel ruimte voor de opbouw. Pas op het moment dat één tegenstander met bal richting het doel dribbelt, zal een van de verdedigers in actie komen door wat druk te zetten. Pas als de tegenstander in balbezit nadrukkelijk de 1-tegen-1 situatie opzoekt, zal een van de verdedigende spelers proberen de bal te onderscheppen. Tot die tijd schermen zij geduldig het doel af, en wachten ze op het moment dat de tegenstander een foutje maakt .

Organisatie
 • Het veld is 30 meter lang en 14 meter breed. 
 • 2 pupillen doelen. 
 • 5 hesjes in 2 verschillende kleuren. 
 • Hoedjes in 1 kleur om het veld uit te zetten. 
 • Voldoende ballen bij de opbouwende partij. 
Inhoud
 • 2+keeper tegen 3. 
 • 1:2 tegen 1:2 
 • Speler van de opbouwende partij neemt de bal uit. 
 • Het verdedigende team schermt het doel af halverwege het speelveld. 
 • De tegenstander -aanvallende team- probeert tot scoren te komen.
Coaching
 • De twee verdedigende spelers schermen de passlijn af. 
 • De keeper controleert of zij het doel en passlijn goed afschermen en coacht medespelers. 
 • De twee verdedigende spelers controleren onderlinge afstand en zetten druk vooruit.
drawing
Tijdens deze eerste trainingsfase wordt spelers aangeleerd dat zij goed positie moeten kiezen tijdens het verdedigen.
Spelers worden geprikkeld om eerst goed positie te kiezen ten opzichte van het aanvallende tweetal en te ervaren hoe de speelruimte voor de tegenstander kan worden verkleind.
Door de één-tegen-twee situatie zal de verdediger goed de passlijn moeten afschermen naar de tegenstander zonder bal, en vervolgens de tegenstander met bal naar de zijkant moeten dwingen. Vervolgens is het belangrijk dat de tegenstander wordt gedwongen schuin vooruit -richting zijlijn- te lopen, waarbij deze niet kan draaien.
De verdediger wacht dan het juiste moment af om de bal te onderscheppen.

Coaching:
De verdedigende speler schermt de passlijn af naar de tegenstander zonder bal.
Keeper controleert het doel af en coacht medespelers.
De verdediger probeert de balbezittende tegenstander één kant op te dwingen en op het juiste moment (aan de zijkant van het veld) de bal te onderscheppen.

Organisatie: 
 • Veld is 20 meter lang en 10 meter breed. 
 • 2 pupillen doelen. 
 • 3 hesjes in 2 verschillende kleuren. 
 • Hoedjes in 1 kleur om het veld uit te zetten. 
 • Voldoende ballen bij de opbouwende partij. 

Inhoud: 
 • 1+keeper tegen 2. 
 • 1:1 tegen 2. 
 • Speler van de opbouwende partij neemt de bal uit. 
 • De verdedigende speler schermt het doel af halverwege het speelveld. 
 • De tegenstander -aanvallende team- probeert tot scoren te komen. 
drawing

Advertentie

Doel: storen en veroveren van de bal verbeteren. Druk op de bal houden en op het juiste moment veroveren.
2 rode spelers en 2 blauwe spelers.
Team rood begint met bal, en probeert te scoren. Coachen van blauw om scoren te voorkomen. 

Spelregels:
 • Beide teams kunnen scoren op een klein doel.
 • Als de bal uit is, indribbelen.
 • Bij een achterbal of hoekschop indribbelen.
 • Zet druk door te voorkomen dat de bal vooruit kan worden gedribbeld of gespeeld.

Aandachtspunten:
 • Niet te snel naar de tegenstander toe, behoedzaam naderen.
 • Blijf zoveel mogelijk oog in oog met de tegenstander, draai je rug niet naar hem toe.
 • Probeer tegenstander naar de zijkant te dwingen.
drawing

Advertentie

Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner