Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • Teams van 3 of 4 spelers maken.
 •  Aan iedere kant van het net een team. 
 • Het ene veld is het winnaars veld (Kings Court).
 •  Vanaf het andere veld wordt geserveerd. 
 • Het team dat het punt wint, gaat naar, of blijft op het winnaarsveld. 
 • Het verliezende team verlaat het veld en wordt vervangen door een nieuw team dat ook gaat serveren. 
 • (klaar staan met een bal !). 
 • Alleen de zelf gemaakte punten vanaf Kings Court tellen. 

Maak twee gelijke groepen;

Nummer 1 begint en loopt naar de middelste pion vanuit het midden gaat hij als volgt naar de andere pionen;

1. Rechts voor terug naar het midden
2. Links voor terug naar het midden
3. Recht achter terug naar het midden
4. Rechts achter terug naar het midden.

Dan tik hij de volgende aan in de rij en die doet hetzelfde.

pionnen-race-1

Advertentie

Warming up:

 • 3 ronden inlopen .  
 • Core en move
 • 30 sec planken
 • 30 sec tegen de muur met bal in gestrekte handen

Afspraken met betrekking tot blokkering 

 • Aan de buitenkant altijd 2 blokkers
 • Blok links (buiten) armlengte van de antenne (diagonaal blokken)
 • Blok rechts (diagonaal) bij de antenne (rechtdoor blokken)
 • Dit zorgt ervoor dat positie 1(spelverdeler) altijd wordt afgeschermd waardoor er geen harde aanval naar positie 1 kan komen.
 • Blok midden door 1 persoon, op de bal blokken.
 • 2 spelers met 2 (verschillende) ballen. 
 • 1 bal wordt uitsluitend bovenhands overgespeeld over ca 3-4 meter, 
 • de andere bal wordt in tegengestelde richting overgegooid. 
 • De spelers verplaatsen zich van de ene zijlijn zijwaarts naar de andere zijlijn. 
 • Als dat bovenhands gehaald is met 2 ballen, is de opdracht volbracht. 
 • Trainer slaat op 2 passers. 
 • Deze passen, set-up en vallen aan. 
 • Dan volgende tweetal
Advertentie
 • aan beide kanten van het net 1 persoon in het veld. rijtje achter het veld staan.
 • de eerste bal moet makkelijk ingegooid worden, de eerste die gooit blijft staan om onderhands te spelen.
 • weer achter aan je rijtje aansluiten
 • de bal mag 1 x stuiteren en dan onderhands over het net gespeeld worden.
 • achterlijn aanraken na je geweest bent.


 • A gooit/serveert op B
 • B speelt in C
 • C set up en B speelt over net
 • Loop achter eigen bal aan


halve-vlinder-1


Advertentie
 • teams gaan om de beurt serveren, 1 voor 1.
 • goede service: blijven staan.
 • foute service: aan de overkant in het veld liggen.
 • als team 1 de speler aan de overkant aan het veld raakt, mag die er weer terug naar zin team.
 • geen spelers meer? verloren.


dode-vis-spel-1

Advertentie