Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
Organisatie:
 • 2-tallen maken
 • Aan iedere kant van het net een duo
 • Op 5 meter van het net een Pilon plaatsen
Uitvoering:
 • Bal wordt van links naar recht diagonaal over het net gespeeld
 • Speelster die de bal speelde gaat met een shuffle achterwaarts om een pilon en sluit voor aan
 • De speelster rechts verplaats met een sidestep naar links voor de volgende bal

 • Na een paar rotatie, richting wisselen
 • Nu spelen van rechts naar links
 • Opletten: netvoet is iets voor de andere
drawing
 • Verdeel het team in twee groepen en laat ze twee rijen vormen tegenover elkaar op de 3 meter lijn.
 • Laat de spelers over het net spelen en vervolgens om de netpaal rennen om bij de andere groep aan te sluiten.
 • Leg aan 1 kant, parallel aan de zijlijn, een speedfootladder en laat de spelers voordat ze aansluiten bij de rij een oefening doen door de ladder. 
 • Eventueel uit te breiden met bloksprongen, aanvalspas of krachtoefeningen.
 • Belangrijk is dat de bal niet op de grond mag vallen, communicatie is belangrijk. 
 • Voeg eventueel een sanctie toe als de bal op de grond valt.
 • Wissel met onderarms en bovenhands.
drawing
Advertentie
 • In principe een oefening om goed BH ter spelen, maar ook met een "aanvalsidee".
 • Organisatie:
  • Rijtje van 2 speelsters met bal en 1 zonder bal op positie 5/6 op veld B.
  • Rijtje van 4 speelsters op positie 6 op veld A.
  • Hier staat  ook op 2/3 een speelster en aan het net op 4.
 • Werkwijze:
  • Op veld B gooit/slaat de voorste speelster de bal naar de eerste speelsters op veld A en sluit vervolgens achteraan op veld A.
  • De passt OH de bal hoog naar de speelsters op 2/3.
  • Deze speelt de bal BH naar positie 4, gaat eerst "aanvalsdekking" geven en dan positie 4 innemen.
  • Op het moment dat de bal van 2/3 vertrekt, verplaatst de speelster op 4 naar de 3m-lijn.
  • Dan speelt deze speelster na een korte "aanloop" de bal BH naar de speelster zonder bal op veld B. 
  • Deze vangt de bal en sluit achteraan op veld B.
drawing
 • Veld in 2-en delen.
 • 1e helft van het veld verdedigt 10 ballen door de trainer aangegooid.
 • 2e helft van het veld zelf setting trainen.
drawing
 • Organisatie:
  • Groep verdelen over de 2 velden.
  • 2 spelers op pos 2 met 1 bal, 1 op 4, 1 op 5 en 1 op 1
 • Uitvoering:
  Bal wordt van p2 BH naar 4 gespeeld.
  Op p4 wordt de bal technisch geslagen naar p1.
  Deze verdedigt de bal op 3m p3 en op dat moment komt de speler op p5 de bal Bh spelen naar p2.
  En het begint weer opnieuw.
 • Lopen: van p2 naar p4 naar p5 naar p1 en weer naar p2
drawing
 • De helft van de spelers gaan op 1 lijn staan, op 2 meter uit elkaar.
 • Bij voorkeur met een muur in hun rug.
 • De andere spelers passeren deze rij om de beurt op 4 meter van de aan gooier.
 • Er zit geen net tussen.
 • Ze krijgen een bal aangegooid om bovenhands terug te spelen.
 • Daarna zijwaarts bewegen naar volgende aan gooier.
 • Zo het rijtje afgaan en weer bij het begin aansluiten.
 • Eventueel kan bij voldoende spelers een tweede rij aan gooier in spiegelbeeld opgesteld staan.
 • Dan gaan degenen die de bal terugspelen langs deze rij terug en hebben dan een rondje gelopen.
 • (Rij spelers 1 staan dus met rug naar rij spelers 2, aan gooier 1 en 2 staan met gezichten naar elkaar)
 • Daarna kan afgewisseld worden tussen de groepen en daarna hetzelfde met onderhands terugspelen.
 • Als variatie verschillende afstanden van aangooien aanhouden.
 • Belangrijke aandachtspunten: netjes aangooien, zijwaarts bewegen, laag zitten bij OH spelen, hoog baltempo.
drawing
Advertentie
 • Organisatie:
  • 2 viertallen verdelen over beide velden. 
  • Spelers staan op 3m-lijn.
  • De eerste speler op veld A heeft een  bal
 • Uitvoering:
  • Speler op veld A met bal gooit deze met 2 handen vanuit de nek over het net, loopt onder het net door over de achterlijn en sluit daar achter aan.
  • De eerste speler op veld B vangt de bal en gooit deze terug en loopt eveneens onder het net door.
  • Regelmatig manier van gooien aanpassen: met: rechterhand, met linkerhand en stoten vanaf borsthoogte.
  • Na een 2 of 3 minuten BH laten spelen. Nu hoeft niet meer over de achterlijn te worden gelopen.
  • Weer na 2 minuten alvorens onder het net door te lopen, eerst een bloksprong maken.
  • Vervolgens na de bloksprong zijwaarts verplaatsen en nog een bloksprong maken.
 • Opletpunt: 
  • Rally moet gaande blijven. 
  • In geval niet BH gespeeld kan worden, mag OH gespeeld worden.
drawing
 • Organisatie:
  • Groep verdelen over de 2 velden.
  • 2 spelers op pos 2 met 1 bal, 1 op 4, 1 op 5 en 1 op 1
 • Uitvoering:
  • Bal wordt van p2 BH naar 4 gespeeld.
  • Op p4 wordt de bal technisch geslagen naar p1.
  • Deze verdedigt de bal op 3m p3 en op dat moment komt de speler op p5 de bal Bh spelen naar p2.
  • En het begint weer opnieuw.
 • Lopen: 
  • P2 naar p4.
  • P4 naar p5.
  • P5 naar p1.
  • P1 naar p2.
drawing
Advertentie
 • Organisatie: drietallen maken met 1 bal.
 • Uitvoering:
  • 2 spelers gaan tegenover elkaar staan op ca. 5m.
  • De derde speler is "spelverdeler" en gaat telkens rechts van de passer staan.
  • Speler 1 speelt Bh naar 2e speler en deze passt de bal naar rechts, waar de Sv staat.
  • Deze geeft speler 2 een setup, die wordt aangevallen op speler 1.
  • Ondertussen loopt Sv naar de rechterkant van speler 1 om daar de pass te ontvangen.
drawing
Advertentie