Volleybal oefeningen voor de techniek pass / toetsen / onderhands

Advertentie

 • Rij voor de trainer achter 3-meterlijn. De trainer staat aan het net. 
 • Speler toetst de bal. Trainer speelt/ gooit deze terug. 
 • Dan passt de speler OH naar de trainer. 
 • Trainer geeft pass op 2. De speler toetst de bal over het net. Eventueel in korf.
  1 punt tegen korf - 2 punten in korf.
 • Speler haalt bal en sluit aan bij de andere groep.

drawing
 • Rij voor de trainer achter driemeterlijn, trainer aan het net. 
 • Speler toetst de bal, trainer speelt/ gooit deze terug. 
 • Dan passt de speler OH naar de trainer. 
 • Trainer geeft pass op de 2de speler toetst de bal over het net. 
 • Speler haalt bal en sluit aan bij andere groep.
drawing

Advertentie

Organisatie:
 • Duo's maken met bal, aan weerszijde van het net.
 • Afstand tot het net circa 4 meter.
 • Bij trio: extra speler met bal aan het net. Op het moment van gooien, werpt de speler aan het net de bal naar de 'serveerder' en ontvangt van de 'passer' een gevangen bal.
Uitvoering:
 1. Speler met bal werpt de bal met 1 hand richting 2e speler.
 2. Eventueel verplaatsen en met gestrekte armen vangen vóór het lichaam.
 3. Dan zeker laten verplaatsen, zowel zij-, voor- én achterwaarts.
 4. Mogelijk de bal voor zichzelf omhoog passen of naar de speler aan het net.
 • 3 serveerders aan de ene kant van het net.
 • 2 rijtjes van de overige spelers.
 • Van allebei de rijtjes 1 het veld in. Dus in totaal 2.
 • Serveerders serveren om de beurt.
 • 2 spelers in het veld passen de bal naar de andere speler, die set de bal, 3e bal er overheen. 
drawing
 • Het basisteam van zes krijgt achtereenvolgens van het kleine team een service, een aanval -trainer speelt rallybal het kleine team- en een vrije bal.
 • De trainer speelt rallybal op het kleine team en zij spelen de bal in één keer terug.
Het basisteam krijgt 3 pogingen om 3 ballen op rij te scoren. 
 • Lukt dit, dan wordt er een plek doorgedraaid. 
 • Lukt dit niet, dan wisselen de spelers uit het kleine team met spelers uit het basisteam. 
Doel is om in de tijd dat de oefening gedraaid wordt, alle rotaties volledig te doorlopen.
 • Er wordt vanaf positie 5 geserveerd op een tweetal; p/l & libero. 
 • Na de service gaat deze persoon verdedigen op positie 5. 
 • Side-out moet gescoord worden door aanvallers op positie 3, 4 of 6. 
 • Na de side-out, slaat de trainer vanaf positie 4 ballen aan in de diagonaal, die verdedigd worden door de spelers op positie 4, 5 en 6. 
 • Vanuit de verdediging moet opnieuw de aanval gescoord worden. Rally wordt uitgespeeld, waarna alles opnieuw begint. 
Aandachtspunten: 
 • Blok schermt positie 1 en 2 af. Na de pass/ defence uitdekken -niet niks doen-
 • Spelverdeling goede keuzes maken. 
 • Rendementstraining: 20 ballen 10 x service & 10x defence.
Wanneer iedereen op deze wijze aan de beurt is geweest, doen we de oefening in spiegelbeeld. 
 • Serveren vanaf positie 1, blok op positie 3 en 4. Positie 4 en 5 afschermen. 
 • Verdedigen op positie 1, 2, 5 en 6.
 • Aanval op positie 1, 3 en 6.

Advertentie

Veld is in 4 vakken verdeeld en in ieder vak staat een tweetal; achter elkaar. 

De oefening breidt zich steeds verder uit en gaat achtereenvolgens op deze wijze:

Aan één kant van het veld speelt iedereen rechtdoor en aan de andere kant speelt iedereen diagonaal, zodat de bal 'rondgaat'. 
 • Onderarms passen binnen de 3 meter en direct bovenhands doorspelen naar de overkant. Daarna bal achterna lopen.
 • Idem, alleen wordt de bal nu niet doorgespeeld, maar daarvoor in de plaats wordt een setup gegeven. 
  • De 2e persoon speelt de bal in sprong bovenhands over het net. 
  • Degene die de setup heeft gegeven loopt door en degene die de bal over het net heeft gespeeld, gaat terug om te passen.
 • Idem, alleen gaan beide personen nu verdedigen. Het veld loopt tot de dubbele achterlijn, 6 meter. 
  • De bal wordt in sprong naar de overkant geprikt. Dit mag lang en kort en aan de twee verdedigers de taak om dit op te lossen. 
  • Degene die de bal prikt, gaat achter de bal aan.
 • Idem, alleen wordt er nu ,rustig, aangevallen; verdedigbaar. Verder blijft alles hetzelfde, dus de aanvaller rouleert achter de bal aan.
De tweetallen, zoals die nu staan, blijven bij elkaar. 
 • Er wordt eerst een partijtje gespeeld op half veld rechtdoor. 
 • Vervolgens spelen de winnaars en verliezers tegen elkaar op een half veld diagonaal. Achterlijn is 6 meter. 
 • Partijen worden gespeeld tot 10 punten.
 • Doorloop oefening op 3 posities onderhands. 
 • Steeds wachten totdat rijtje klaar is.
drawing

Advertentie

 • Er staat een teamopstelling. Aan de andere kant staan de overige spelers. 
 • Er wordt geserveerd door de overige spelers en er wordt een side-out gespeeld met een tactische aanval. Prik centrum of aanval in hoeken.  Er zijn op dat moment geen verdedigers. 
 • Na deze bal volgt er een rallybal van de trainer en moet er 'hard' gescoord worden en de rally moet gewonnen worden van de overige spelers. 
 • De 1e bal telt voor 1 punt, de 2e bal telt als 2 punten. Voor beide kanten. Welke kant wint? 

Advertentie