Volleybaloefeningen voor de techniek pass / toetsen / onderhands

Advertentie
Blauw serveert
Rood geeft pass naar 2/3 (afvanger)

ROTATIE
 • Blauw
  • Na de serve
  • Wachtkamer rood
 • Rood 
  • Na de pass
  • Afvanger
 • Afvanger
  • Serveren

Organisatie

 • 2 spelers op p5 en p6
 • Afvanger op p2/3
 • 2 serveerders op p1


Uitvoering 1

 • Service op p5 of p6
 • Pass naar p2/3 en afvangen. Bal rollen naar P1.
 • Na 5x goede passes wisselt de passer naar afvanger en komt een serveerder passen.
 • De afvanger gaat serveren.


Uitvoering 2

 • Niet meer afvangen, maar setup naar 4 en daar wel afvangen
Advertentie

Organisatie:

 • Groep verdelen over 2 velden.
 • 3 duo's maken
 • Trainer met bal op p1
 • 1e duo op P5 en P6 (passen)
 • 1 duo op p2 en p4


Uitvoering:

 • Trainer serveert naar p5 of p6, pass naar p1
 • Op p1 setup naar p4 en daar afvangen en bij trainer op eigen veld brengen
 • Ná de pass neemt het 1e duo de plaatsen op p2 en p4 in (wel iedere keer wisselen)


Tip: bij oneven aantal worden telkens nieuwe duo's gevormd

 • 2 rijen spelers
  • 1 rij op links achter
  • 1 rij op rechtsachter
 • Creëer met 4 pionnen een virtuele lijn waar ze achter moeten staan.
 • Trainer staat aan andere kant van het net  en gooit bal ergens in het veld.
 • 1 van de 2 voorste in de rijen roept LOS of IK (afspreken).
 • Deze speler passt bal naar p2/3.
 • De niet-passer vangt de bal af op p2/3.
 • De afvanger bezorgt de bal terug bij trainer.
 • Beide speelsters sluiten in de andere rij aan.

 • los-roepen-28

      Organisatie:

 • Trainer met ballenwagen op positie 5/6.
 • Spelers op 5 en ander veld ook op 5 met 2 reserves.


      Uitvoering:

 • Trainer gooit de bal op en de speler slaat die bal naar positie 5 op het andere veld.
 • Speler daar passt de bal en de aanvaller probeert de bal te vangen.
 • Passer sluit achter aan bij "aanvallers" en reserve wordt passer.
 • "Aanvaller" wordt reserve.
 • Organisatie:
  Trio's maken.
  1 trio staat op veld A en 1 trio op veld B
  Bij beide velden staat een trio reserve
  Trainer met ballenbak staat bij veld B


 • Uitvoering:
  Tr. "serveert" de bal naar veld A: pass-setup-aanval
  Op veld B wordt de bal verdedigd en in max 3 contacten gevangen
  Bal wordt in de ballenbak gelegd
  Na de servicepass loopt het trio door naar veld B en wordt reserve
  Het trio op veld wordt reserve op veld A.
  Meteen na de actie komen de reserve trio's in het veld.


 • Uitbouwen:
  Nu 2 trio's op veld B
  Loop wordt nu: passend trio wordt blokkerend trio
  Blokkerend trio wordt verdedigend trio
  Het verdedigend trio wordt reserve op veld A
  De reserve op veld A gaan passen en aanvallen
drawing
Advertentie
 • De passer zit in een stoel. 
 • De bal wordt aangegooid op deze passer. 
 • Zodra de bal wordt gegooid duikt de passer naar de bal en wordt de bal terug gespeeld naar de aangooier.
drawing
 • Verdeel het team in twee groepen en laat ze twee rijen vormen tegenover elkaar op de 3 meter lijn.
 • Laat de spelers over het net spelen en vervolgens om de netpaal rennen om bij de andere groep aan te sluiten.
 • Leg aan 1 kant, parallel aan de zijlijn, een speedfootladder en laat de spelers voordat ze aansluiten bij de rij een oefening doen door de ladder. 
 • Eventueel uit te breiden met bloksprongen, aanvalspas of krachtoefeningen.
 • Belangrijk is dat de bal niet op de grond mag vallen, communicatie is belangrijk. 
 • Voeg eventueel een sanctie toe als de bal op de grond valt.
 • Wissel met onderarms en bovenhands.
drawing
Advertentie
 • In principe een oefening om goed BH ter spelen, maar ook met een "aanvalsidee".
 • Organisatie:
  • Rijtje van 2 speelsters met bal en 1 zonder bal op positie 5/6 op veld B.
  • Rijtje van 4 speelsters op positie 6 op veld A.
  • Hier staat  ook op 2/3 een speelster en aan het net op 4.
 • Werkwijze:
  • Op veld B gooit/slaat de voorste speelster de bal naar de eerste speelsters op veld A en sluit vervolgens achteraan op veld A.
  • De passt OH de bal hoog naar de speelsters op 2/3.
  • Deze speelt de bal BH naar positie 4, gaat eerst "aanvalsdekking" geven en dan positie 4 innemen.
  • Op het moment dat de bal van 2/3 vertrekt, verplaatst de speelster op 4 naar de 3m-lijn.
  • Dan speelt deze speelster na een korte "aanloop" de bal BH naar de speelster zonder bal op veld B. 
  • Deze vangt de bal en sluit achteraan op veld B.
drawing
Advertentie