Volleybaloefeningen voor de techniek warming-up

Advertentie

 • Kort/lang.
 • Trainer gooit bal aan naar positie A1.
 • Speler 1 past de korte bal en loopt naar het midden.
 • Trainer goot bal aan naar positie B1.
 • Speler 2 probeert bal vanuit A2 terug te passen, en gaat klaar staan voor de bal op A1.
 • Dan wisselt trainer naar de andere kant.
 • Trainer gooit bal aan op A2.
 • Speler 2 past de korte bal en loop naar midden.
 • Trainer goot de bal aan op B2.
 • Speler 1 probeert bal op B2 te passen, en gaat klaar staan voor bal op A2.
 • Andere spelers?
 • 3 halen ballen.
 • 3 moedigen aan.
 • Na 10 ballen wisselen van groep.
 • 2 trainers beschikbaar? 
 • 1 trainer zorg ervoor dat de speler in het midden niet valsspeelt door te snel te starten. (en houdt hem/haar in het midden)
drawing
 • Spelers hebben een bal en dribbelen door de zaal.
  • Op commando gooien ze de bal op en vangen ze de bal.
  • Op commando gooien ze de bal naar een maatje.
  • Op commando gooien ze de bal omhoog en moeten ze pannenkoeken.
  • Op commando gooien ze de bal voor zich en moeten ze duiken naar de bal.
 • Voor elke opdracht een ander commando. na de opdracht blijven ze dribbelen.

Advertentie

 • 1 speler staat in het veld en krijgt van de trainer 10 ballen.
 • Ballen moeten tenminste worden aangeraakt maar focus ligt op snel bewegen, klaarstaan en bovenhands/onderhands passen. (trainer let op dat ballen wel haalbaar zijn)
 • Andere spelers staan rondom het veld en zorgen er voor dat ballen bij de trainer komen.
 • En moedigen uiteraard de speler aan die de oefening uitvoert. • Kort/lang.
 • Trainer gooit ballen aan naar de 3 meter lijn. (posities A + B)
 • Speler 1 past de korte bal en loopt naar het midden.
 • Speler 3 komt inlopen om de bal te spelen.
 • Dan wisselt trainer naar de andere kant.
 • Speler 2 speelt de korte bal, en gaat naar het midden.
 • Speler 1 gaat nu voor de bal aan de andere kant.
 • Andere spelers?
 • 3 halen ballen.
 • 3 moedigen aan.
 • Na 10 ballen wisselen van groep.
 • 2 trainers beschikbaar? 
 • 1 trainer zorg ervoor dat de speler in het midden niet valsspeelt door te snel te starten. (en houdt hem/haar in het midden)
drawing
 • 3 tallen.
 • Trainer. (witte 3hoek)
 • Spelers. (rode 3hoek)
 • Trainer gooit ballen richting het achterveld.
 • Spelers rennen vanaf het net pas weg als de trainer gooit.
 • Spelers proberen de bal in 3 keer over het net te krijgen. 
 • Wisselen met 3 nieuwe spelers.
drawing
 • Op iedere speelhelft staan 2 banken, in de breedte van het veld.
 • Beginnen met slalom om de banken lopen, van speelhelft naar speelhelft en terug.
 • I.p.v. lopen tussen de banken, aansluitpas met de bank mee.
 • Idem kruispas.
 • Over de banken springen.
 • Over de banken balanceren:
  • Linker en rechter been naast de bank bewegen.
  • 1x 2-tal en 3x 3-tal per bank.
  • Huppelpas om en om.
  • 2 voeten gelijk.
  • Li/re op, li/re af.
  • Diverse andere oefeningen.

Advertentie

 • 4 banken, met tweetallen tegelijk naar de overkant, volgend tweetal kan zodra de eerste bank vrij is. 
 • Ieder aan andere kant van dezelfde bank beginnen.
 • Over de bank lopen, in het midden elkaar voorbij gaan.
 • Langs de bank lopen, in het midden springen en samen handje klap, dan de volgende bank.
 • Ieder 4 keer met handen op de bank overheen hoppen. (naar elkaar toe bewegen)
 • Ieder een bal, over de bank lopen, in het midden elkaar voorbij gaan, terwijl je de bal stuitert.
 • Stuiteren met bal, langs de bank lopen, in het midden springen en samen handje klap.
 • Met tweetal een bal. ieder aan een kant van de bank. 
 • Steeds bal overgooien terwijl je van rechts naar links gaat (steeds dichterbij tot het midden en dan weer verder weg). 
 • Zijwaarts bewegen.
 • Idem 1 kant onderarms terugspelen.
 • Idem 1 kant bovenhands spelen.
 • 2 teams maken zorgen dat je de spelers van het andere team afgooit. 
 • Er mag niet gelopen worden met de bal, afweren op de volleybalmanier of koppend. 
 • Iemand via de grond raken geldt niet. 
 • Als je nog als enige speler over bent, mag je je dribbelend met de bal verplaatsen.

Advertentie

 • Doel: 
  • balgevoel ontwikkelen, bal kunnen controleren dicht bij je lichaam.
 • iedereen heeft een eigen bal, kan in combinatie met warming-up.


 • Laat de bal op de rechtervuist stuiteren.
 • Tot maximaal ooghoogte.
 • Arm is hierbij gestrekt en zo goed als horizontaal.
 • Blijf hierbij zoveel mogelijk op 1 plek staan.
 • Wissel later af met linkerhand stuiteren.
 • Doe nu hetzelfde terwijl je de gele lijnen volgt in een bepaald patroon.
 • De voorste persoon kiest hierbij de route (let op kop-staart botsingen!); wie wil deze rol op zich nemen? (vergt nog meer concentratie en verantwoordelijkheidsgevoel a la aanvoerdersrol)


 • Speel de bal met alleen je rechterhand boven je hoofd, tot maximaal 30cm hoger dan je hand.
 • Bovenarm is hierbij zo'n 45 graden omhoog gericht en onderarm weer 45 graden de andere kant op; hierdoor komt je hand weer boven je schouder uit.
 • De bal wordt vooral met pols en onderarm gespeeld; blijf zoveel mogelijk op 1 plek staan.
 • Wissel later af met linkerhand.
 • Daarna ook in patroon.


 • Speel de bal in een vaste routine voor jezelf, bijvoorbeeld:
 • Vierkantje:
  • Onderhands R, bovenhands R, bovenhands L, onderhands L, onderhands R, ...etc. (wissel later af rechtsom)
 • Kruislings:
  • Onderhands R, bovenhands L, bovenhands R, onderhands L, onderhands R, ...etc.


 • Met viertallen (bij voorkeur) met ieder een eigen bal.
 • Ga in een vierkant staan; echt allemaal even ver uit elkaar.
 • Gooi de bal naar de volgende persoon en vang aansluitend de bal die naar jou gegooid wordt.
 • Eerst onderhands laten gooi en ook onderhands vangen; daarna bovenhands gooien en bovenhands vangen.
 • Daarna uitbreiden door 1 bal door te spelen.


 • Kies allemaal een eigen plekje tegenover de muur.
 • Ga ervoor in kleermakerszit zitten, met de voeten tegen de muur.
 • Speel continu bovenhands tegen de muur. (bal net boven ooghoogte)
 • Let hierbij op de beweging vanuit de pols en een klein beetje met de onderarm.
 • De bal stuitert op deze manier maar telkens zo'n 10cm.
 • Eventueel uitbreiden door tijdens het spelen langzaam te gaan staan, 10 seconden staand doorspelen en vervolgens weer al spelend te gaan zitten.
 • Laat ze daarna een route lopen langs de muur: kort stuiterend (10cm) bovenhands spelen (rechtsaf).
 • Aan het einde afstand van de muur nemen tot 2 meter en bovenhands blijven spelen terwijl je linksaf loopt tot het begin dichtbij de muur stuiterend spelen.
 • Iedereen achter elkaar aan; als je de bal verliest, haal je hem op en zoek je weer een plekje in de rij.

Advertentie

Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner