korfbaloefening:
"Met 3 tallen schieten in beweging"

Geschikt voor de volgende technieken: aanval , schot

Bekijk oefeningen voor een andere techniek

Met 3 tallen schieten in beweging

Met 3-tal bij de korf, 1 aangever met de bal onder de korf en een tweetal dat tot schot komt in beweging (minimale afstand 5 meter)
De aanvallers bewegen van links naar rechts voor de korf en worden om beurten aangespeeld door de aangever onder de korf. De doelpunten worden geteld, de aanvaller die als eerste 3 doelpunten gemaakt heeft mag voor de korf blijven staan en de aanvaller die dit spel verloren heeft moet de plek van de aangever innemen.