Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

dribbelaar-in-lane-en-uitboxen

Vereisten:

 • spelers moeten individueel de man met de bal kunnen verdedigen
 • spelers moeten kunnen dribbelen
 • spelers moeten kunnen uitboxen


Doel1: verdediger moet de dribbelaar naar de zijkant van het veld dwingen. Dribbelaar mag nooit over de voorvoet van de verdediger heen en door het midden penetreren.

Doel2: uitboxen na het schot

Organisatie:

 • 1 tegen 1 over de lengtehelft
 • verliezer moet bij de volgende ronde verdedigen, neemt de bal mee en blijft op de eigen lengtehelft
 • aanvaller gaat naar de andere lengtehelft
 • verdediger moet 3 keer opdrukken in de middencirkel als de aanvaller toch een lay up kan lopen


Teaching Points:

 • verdediger moet een gepaste afstand houden: penetratie niet toestaan
 • direct na het schot zoekt de verdediger contact met de aanvaller
 • rug evenwijdig aan de achterlijn
 • boxt uit met een front pivot of een reverse pivot

dribbelaar-in-de-lane-houden

Vereisten:

 • spelers moeten individueel de man met de bal kunnen verdedigen
 • spelers moeten kunnen dribbelen


Doel: verdediger moet de dribbelaar naar de zijkant van het veld dwingen. Dribbelaar mag nooit over de voorvoet van de verdediger heen en door het midden penetreren

Organisatie:

 • 1 tegen 1 over de lengtehelft
 • verliezer moet bij de volgende ronde verdedigen
 • verdediger moet 3 keer opdrukken als de aanvaller toch tussen de verdediger en de helplijn komt


Teaching Points:

 • verdediger moet een gepaste afstand houden, rekening houdend met de handigheid en snelheid van de dribbelaar
 • verdediger moet de afstand steeds kleiner maken vanaf de driepuntslijn (dus als de aanvaller binnen schootsafstand van de basket komt)
 • naarmate de vaardigheid van de verdedigers toeneemt, de afstand tot de aanvallers kleiner maken
Advertentie

double-team-na-afstop-dribbel

Doel: vastzetten van de dribbelaar tegen de zijlijn na afstoppen van de dribbel

Organisatie:

 • verdediger passt aanvaller aan op signaal van de trainer
 • aanvaller mag NIET dribbelen, alleen pivoteren
 • de trainer telt 5 seconden af


Teaching Points:

 • ga zo dicht mogelijk tegen de aanvaller aan staan (maar blijf in je eigen cylinder)
 • zet wel je voeten dichter naar de aanvaller, maar houd je positie tussen aanvaller en helplijn
 • als de aanvaller met zijn rug naar je toestaat, schuif dan je voeten naar voren
 • trace the ball
 • verdedigers steeds een hand laag en een hoog (Parapluutje)
 • aanvaller mag nooit tussen de verdedigers doorstappen of passen (alleen passes evenwijdig aan de ziijlijn zijn toegestaan)
 • fouten vermijden; bal veroveren door 1) 5 seconden, 2) slechte pass, 3) voet van de aanvaller op de lijn


Spelvorm:

twee extra aanvallers die vrijlopen buiten de lane. Een geslaagde pass tussen de verdedigers door is een punt voor de aanvallers. 5 seconden of voet van de aanvaller op de lijn is een punt voor de verdedigers. Speel tot de 2.

3-tegen-33-tegen-3

Doel: één pass weg verdedigen

Organisatie:

 • aanvallers gebruiken kwart veld
 • proberen vrij te komen met in-out of snijden
 • eerst balans herstellen door de 3 posities te bezetten voor je opnieuw snijdt
 • verdediger overspeelt als zijn man met één pass aanspeelbaar is
 • aanvaller mag dribbelen
 • een wachtende speler telt 20 seconden af


Teaching Points:

 • hand in de passlijn
 • voorvoet in de passlijn
 • vang je man op met je onderarm
 • 3/4 van je aandacht op de man, 1/4 op de bal
 • GEEN help
 • wissel na x stops


Spelvorm:

 • elke ploeg krijgt 5x balbezit
 • wie maakt de meeste stops

close-out-to-the-helpclose-out-to-the-helpclose-out-to-the-help

Vereisten:

spelers moeten individueel 1 tegen 1 kunnen spelen

Doel: trainen positie van de verdediger om te helpen penetratie te voorkomen (ipv het overspelen van de pass) + recovery

Voorbereidend:

 • de verdediger moet eerst zodanig positie kiezen dat hij de penetratie kan helpen stoppen
 • na aanpassen van de aanvaller neemt hij zijn positie in tussen bal en ring
 • op de afstand die past bij de kwaliteiten van de aanvaller
 • of op de afstand die de trainer vraagt
 • de spelers spelen 1 tegen 1
 • aanvaller wordt verdediger
 • nieuw aanvaller draait in


Organisatie:

 • de drie verdedigers beginnen in de bucket, met de bal
 • verdediger 5 rolt de bal naar 1 en verdedigers nemen hun posities in
 • aanvallers houden hun positie en passen de bal heen en weer (ook pass fakes!!)
 • zij mogen scoren met een drive of een dribbel met jump shot
 • een driepunter is een punt voor de aanval
 • gemaakte tweepunter is een punt voor de aanval, maar
 • als er nog een verdediger tussen schutter en basket staat op het moment van schieten, dan is dat een punt voor de verdediging
 • interceptie of verdedigingsrebound is een punt voor de verdediging
 • speel tot de 5, dan wisselen


Teaching Points:

 • verdedigers moeten direct na de pass met een explosieve stap de juiste positie innemen
 • anticiperen op de pass en alvast een slide step doen, zodat je eerder op je verdedigende positie bent (bij een pass fake moet je snel een slide step terug doen)
 • één pass weg = een meter van je man en een meter van de passlijn, zodat je kunt helpen op de penetratie van de bal
 • als de bal 2 passes weg is, dan moet je met 2 voeten in de bucket staan
 • direct na het schot moeten beide verdedigers kijken naar hun man ipv de bal en uitboxen


Variaties:

 • aanvalsrebound is een punt voor de aanval (als je het accent op uitboxen wilt leggen)
 • shallow cut van 1 na de pass + 2 roteert naar de kop
 • shallow cut van 1 na de pass + 2 zet een screen voor 1 onder de elleboog en stapt daarna uit naar de guard positie

close-out-defense-2-2close-out-defense-2-2

Vereisten:

spelers moeten individueel 1 tegen 1 kunnen spelen

Doel1: verbeteren positieverandering van de verdediger tussen helpside en ballside defense

Doel2: uitboxen na het schot

Organisatie:

 • een van de verdedigers passt de bal van onder de basket naar een aanvaller
 • verdediger aan balkant sluit de weg naar de basket af (close out)
 • de andere verdediger neemt de help side positie in: één voet in de bucket als de bal boven de vrijeworplijn is; op de lijn basket-basket als de bal onder de vrije worplijn is
 • als de bal naar de weak side gepasst wordt, dan moeten beide verdedigers snel hun positie tov hun man aanpassen


Wisselen:

 • make it, take it
 • of twee is teveel (verdedigers opdrukken na 2 scores achter elkaar)
 • (als je meer dan 4 spelers hebt, laat dan de overige spelers schotoefeningen doen op de andere basket)


Teaching Points:

 • Close out weak side schutter
 • twee explosieve sprintstappen, dan je heupen iets laten zakken + stapgroote verkleinen
 • binnenvoet voor
 • buitenhand in het gezicht van de schutter
 • Na het schot:
 • direct na het schot moeten beide verdedigers kijken naar hun man ipv de bal en boxen uit
 • de onderarm op de borst van de aanvaller zetten
 • box uit met een front pivot of een reverse pivot en op de bal jagen


Variaties:

 • verdedigers mogen scoren uit een rebound of interceptie
 • het scorende team blijft aanvallen
 • speel tot de 7
Advertentie

12-minute-drill

Vereisten:

spelers moeten behoorlijk vaardig zijn en een goede conditie hebben

Doel:

concentratie en energie in de verdediging

Organisatie:

 • 4 tegen 4 op één basket
 • nieuwe verdedigers als de verdediging 3 stops heeft gemaakt (dwz de verdedigers verkrijgen balbezit).
 • na een score of fout op het schot levert de verdedigende ploeg weer één stop in
 • De oefening duurt 12 minuten
 • en als je niet goed verdedigt dan sta je dus 12 minuten te verdedigen.
 • als de aanvallen te lang duren telt de trainer luidkeels af: 5-4-3-2-1-0


Teaching Points:

 • Na 2 stops zet de hele verdediging een tandje bij. Als ze de derde stop maken dan mogen ze gaan aanvallen
 • De aanvallers leren als bijkomend effect spelenderwijs wie de ballen raak gooit als het spannend wordt, en wie niet.


Als je 12 man hebt:

 • roteren met 4 man
 • na elke stop of score of fout op het schot komt een nieuwe ploeg aanvallers het veld in (trainer bepaalt of het een fout is)
 • de ploeg die de derde en laatste stop veroorzaakt gaat verdedigen


Variaties:

 • drie verdedigers, vier aanvallers
 • 2 of 3 opeenvolgende stops maken voordat je mag wisselen
 • (met schotklok) 35 seconden verdedigen zonder score en zonder een fout. Bij een stop blijft de klok staan en mogen de aanvallers het opnieuw proberen. Als de aanvallers scoren, of een aanvallende rebound pakken, of als de verdediging een fout maakt, dan gaat de klok terug naar 35 seconden.

4-tegen-4-plus-break 4-tegen-4-plus-break

Vereisten:

spelers moeten weten help side- en ball side defense kunnen toepassen

Doel: elk verdedigend systeem inslijpen

Organisatie:

 • een team kan een punt halen met een verdedigende stop, met een score uit een fast break of met een driepunter uit de secundary break
 • (de break afstoppen dmv het veroveren van de bal telt als een verdedigende stop)
 • winnaar is het team dat het laatste punt verdient OF, als er niemand een punt verdient, het team dat scoort
 • de winnaar mag steeds gaan verdedigen
 • nieuwe aanvallers komen in het veld


Teaching Points:

alle aspecten van de team defense

Tips:

 • het verdedigen van de break behoort ook bij deze oefening. Daarom levert de driepunter uit de secundary break ook een punt op. Dat dwingt alle spelers om mee te verdedigen na balverlies in de aanval.
 • als de break niet snel wordt uitgevoerd, blaas die dan af. Dat stimuleert de handelingssnelheid van de spelers.


N.B. het plaatje is de situatie na een score uit een break. De verdedigers hebben eerst een stop gemaakt en daarna gescoord uit de (secundary) break. Twee punten dus. Zij blijven daarom verdedigen er er zijn nieuwe aanvallers in het veld gekomen

Advertentie

3-tegen-3-plus-13-tegen-3-plus-1

Vereisten: 

spelers moeten weten wat een double team is

Doel:

 • trainen double teaming
 • dynamisch organiseren en reorganiseren van de verdediging
 • transitie oefenen


Organisatie:

 • 3 spelers vallen aan over de lengte van het hele veld
 • 3 aanvallers beginnen bij de middellijn
 • 3 verdedigers per speelhelft
 • van beide verdedigende teams neemt één speler positie in bij de middellijn
 • verdediger 6 wacht bij de middellijn
 • mag pas gaan meeverdedigen als de bal op de aanvalshelft is
 • moet met beide voeten door de middencirkel sprinten voordat hij gaat meeverdedigen
 • vanaf dat moment moeten er steeds twee verdedigers proberen de man met de bal te double teamen


Rotatie na score:

 • de verdediger die het dichtst bij de middellijn staat neemt direct zijn positie bij naast het veld weer in
 • aanvallers moeten de bal vanaf de achterlijn innemen
 • de drie overgebleven verdedigers proberen dat te verhinderen (5 sec)
 • als dat niet lukt moeten ze proberen de dribbelaar met een double team te vast te zetten
 • als de verdedigers de bal veroveren, dan vallen ze direct dezelfde basket weer aan (zoals bij een Full Court Press in een wedstrijd)
 • de vierde verdediger gaat meeverdedigen (met het andere drietal dus) direct na de turnover


Rotatie na turnover:

 • de speler die de bal in zijn handen heeft geeft die af aan een medespeler en neemt zijn positie in bij de middellijn
 • de drie overgebleven spelers vallen aan op de andere basket
 • het team dat de bal heeft verspeeld gaat verdedigen


Teaching Points:

verdedigers steeds proberen om met een double team de bal te veroveren

Variatie:

kan ook met 3 tegen 3 + 1 half court: na een score moeten de aanvallers de bal innemen en over de middellijn zien te krijgen 1

Advertentie