facebook pixel

Gedeelde basketbal trainingen

kjh
Benodigde materialen
  • 1 x bal
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
3 Oefeningen
180
0 min
3 on 3 ternooi
0 min
Shoting in motion
0 min
Totaal
0 min
l
Benodigde materialen
  • 1 x bal
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
4 Oefeningen
Drive pas naar kutter
0 min
1on 1 dril
0 min
Make it take it
0 min
180
0 min
Totaal
0 min
ok
Benodigde materialen
  • 1 x bal
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
5 Oefeningen
Lakers lay up
0 min
Bal handeling
0 min
Defedns 1 on ful court
0 min
Shot
0 min
4 up
0 min
Totaal
0 min
l
Benodigde materialen
  • 2 x bal
Diversen
Totale duur training:
90 min
Niveau:
5 Oefeningen
180
0 min
Drive kick out + lay-up
0 min
Ucsl shoting drill
0 min
4 up
0 min
Shot
0 min
Totaal
0 min
kjh
Benodigde materialen
  • 2 x bal
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
6 Oefeningen
Lakers lay up
0 min
Ucsl shoting drill
0 min
Rebounding
0 min
Fastbreak run + on more
0 min
Shot
0 min
4 up
0 min
Totaal
0 min