Gedeelde basketbal trainingen

iuy
Benodigde materialen
  • 1 x bal
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
3 Oefeningen
Floater + give en go
0 min
4 up
0 min
1v1 druk
0 min
Totaal
0 min
Benodigde materialen
  • 1 x bal
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
90 min
Niveau:
4 Oefeningen
Floater + give en go
0 min
Shot
0 min
4 up
0 min
Backt to basket dril
0 min
Totaal
0 min
Benodigde materialen
  • 10 x bal
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
6 Oefeningen
Shot
0 min
Backt to basket dril
0 min
Extra
0 min
Layup en passing drill
0 min
Rebound en fastbrek
0 min
1v1 fast break layup
0 min
Totaal
0 min
Benodigde materialen
  • 2 x bal
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
90 min
Niveau:
5 Oefeningen
Shel dril
0 min
Shotingdril
0 min
Layup en passing drill
0 min
4 up
0 min
Defends quik decision
0 min
Totaal
0 min
Benodigde materialen
Gebruikte technieken
Diversen
Totale duur training:
75 min
Niveau:
4 Oefeningen
Shot
0 min
Shotingdril
0 min
Floater + give en go
0 min
Totaal
0 min