Korfbaloefeningen voor de techniek warming-up

Duur: 10 minuten.


"Van de ene zijlijn naar de andere zijlijn. We blijven samen op dezelfde lijn lopen en houden het tempo van (naam speler) aan."

Oefeningen: 
 • 2x looppas.
 • 2x huppelen (met armen zwaaien).
 • 2x knie heffen (tot de helft).
 • 2x hakken billen (tot de helft).
 • 1x zijwaarts links.
 • 1x zijwaarts rechts.
 • 1x kruispas (wisselen van kant op de helft).
 • 3x looppas (elke keer wat versnellen).
 • Twee spelers hebben twee pionnetjes tussen hen in staan in twee verschillende kleuren.
 • Nummer de pionnen 1 en 2 of naar een kleur bijvoorbeeld rood en wit.
 • Spelers zetten de pionnen tussen elkaar in en planken.
 • Wanneer de trainer een kleur of nummer roept, zo snel mogelijk de hand erop.
 • De speler die als eerste is wint, best of 5.
 • Winnaars schuiven de ene kant op, verliezers de andere.
Werk met 3-tallen. Als een opdracht niet lukt, loop je een rondje om het vak en doe je de opdracht opnieuw. Net zolang totdat je klaar bent.
Welke groep is als eerste klaar? 
 • 10 doorloopballen nemen - 9x scoren.
 • 10 schoten van 5 meter - 5x scoren.
 • 10 schoten van achter de korf op 4 meter - 5x scoren.
 • 10 strafworpen - 9x scoren.
Het aantal te scoren doelpunten is voor een A groep en senioren goed te doen. Eventueel naar boven of beneden bijstellen.
Opdrachten voor 3 tallen: steeds om en om kansen nemen

 • Samen 9 doorlopers achter elkaar scoren. 
  • Bij tweetallen maak je 6 doorlopers.
 • Samen 6 doorlopers achter elkaar scoren. 
  • Korf van 2 naar 4.
 • Samen 6 doorlopers scoren, dan samen 4 schoten uit beweging van ongeveer 6 meter scoren. Wissel door na 2 schoten. 
  • Korf van 2 eerst samen, 4 doorlopers scoren, dan samen 4 schoten uit beweging van ongeveer 4 meter achter de korf scoren, wissel na 3 schoten.
 • Eerst elk 1 doorloper scoren, en dan elk 2 strafworpen. 
  • Bij korf van 2 scoort iemand 2 doorlopers.
 • Eerst elk 1 doorloper scoren, en dan elk 4 korte kansen onder de korf.
  • Bij korf van 2 scoort iemand 2 doorlopers, en scoort elk 6 korte kansen.
 1. Wit gooit naar blauw en blauw speelt door op rood. 
 2. Blauw gaat voor de doorbraak en krijgt die van rood aangespeeld. 
 3. Blauw schiet en vangt zelf af. Wit gaat naar de positie van blauw. 
 4. Blauw speelt de bal op rood, die de bal doorspeelt op wit, vervolgens doorbreekt en de bal van wit krijgt aangespeeld. 
 5. Blauw en rood wisselen van positie enzovoort.
 6. 20x scoren.
drawing
 • Maak 2 teams. 
 • Elk team staat aan één kant van het veld klaar op de achterlijn. 
 • Leg evenveel ballen als spelers op allebei de 3 meter lijnen.
 • Als de trainer/ trainster GO! roept, gaat iedereen de ballen naar de overkant rollen. 
 • Wie na 3 minuten de minste ballen in hun veld heeft liggen, heeft gewonnen.
 • Op teken van trainer starten beide spelers met sprinten.  
 • Blauw moet om eerste pion en Rood rent recht door om blauw te tikken.
 • Rood wordt Blauw en omgedraaid.
 • Drie korven in driehoek, verdelen over de drie korven.
 • Doorlopen nemen, uitspelen vanaf korf 1 naar korf 2, als speler achter je bal aan voor de doorloop.
 • Speler 1 vertrekt vanaf korf 1 naar korf 2. Speler 2 gooit vanaf korf 1 de diepe bal op speler 1 die een doorloop neemt. 
 • Met elkaar 20 maken, daarna wisselen gooien met ‘slechte’ hand.
 • Per 2 of 3 spelers.
 • Timing is belangrijk. 
 • Werk met vaste functie.

 • Per 3 spelers: 
  • Speler Blauw is de aangever/ rebounder. 
  • Speler Rood neemt een doorloopbal. 
  • Speler Wit zorgt ervoor dat op het juiste moment, na de rebound de actie voor het schot wordt ingezet. 
   • Op tijd wegstappen of uitwijken van de tegenstander. 
  • Vervolgens gaat de weer weggelopen speler Rood eveneens op het juiste moment opnieuw naar binnen vallen. 
  • Wissel na 10 acties van de schutters. 
   • Doorloper gaat rebounden. 
   • Schutter gaat doorlopen,
   • Rebounder wordt schutter.
   • Ieder 2x alle functies.

 • Per 2 spelers: 
  • Nemer doorloopbal vangt zelf af.
  • Aangever blijft in beweging en maakt na de afvang een felle beweging om vrij te komen voor het schot. 
  • Na afvangen wordt de bal opnieuw doorgespeeld op de schutter en gaat de speler onder de korf opnieuw uit. 
  • Bal wordt op de uitloper gespeeld die de bal gelijk weer terugspeelt en naar binnen gaat voor de doorloopbal. 
  • Wissel na 10 kansen van functie - 2x.
drawing
Twee palen op >10m.; twee ballen; onder iedere paal 3 spelers; speler 1 rechts van de korf, speler 2 en 3 links: andere paal idem 4 rechts 5 en 6 links. 

Als warming up eerst met lage intensiteit. Daarna opvoeren. Met tweetallen ben je direct na schot aangever. Opletten dus.
 1. Speler 1 bal naar overkant naar 5 en doorloopbal; individuele score bijhouden tot x. 5 vangt bal en vertrekt rechts van de korf enz.
 2. Idem spelers draaien half weg hele ronde om elkaar heen. Dan doorloopbal
 3. Idem met uitwijkbal
 4. Aangever trekt naar rechts weg. Schutter ook. Worden dus lange passes. Aangever snelt terug om af te vangen.
 • Maak groepjes van 4/5 of 6 spelers met 2 ballen. 
 • Deze staan in een rij, waarbij de eerste twee spelers een bal hebben.
 • Start op 4 meter van de korf. 
 • Zodra de eerste heeft geschoten mag de tweede gaan schieten. 
 • De schutters gaan achter de bal aan en schieten vanaf die plek opnieuw.
 • Als de eerste scoort geeft die de bal aan nummer 3 die daarna gelijk gaat schieten. 
 • Als de laatst begonnen schutter als eerste scoort is de eerste schutter af. 
 • Wie wint deze challenge.
 • We spelen die van 4 kanten van de korf. 
 • We werken deze oefening met tweetallen of drietallen (met 2-tal om en om, met 3-tal doordraaien)
 • Er staan 6 pylonnen rond de korf, allemaal op 6 meter.
  1. Welk 2/3 tal scoort als eerste 5x een doorloopbal vanaf elke pylon
  2. Welk 2/3 scoort als eerste 2/3x van elke afstand
 • Daarna worden de pylonnen op 2 meter gezet en maakt iedere speelster 2 doelpunten van elke kant
drawing