Voetbaloefeningen voor de techniek aanvallen

Advertentie
 • Alle spelers starten met een bal en dribbelen door het vak heen.
 • De spelers proberen de bal binnen het vak te houden en niet met elkaar te botsen.


Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
Lengte: 20-25 meter.
Breedte: 15-20 meter.

Aanvallen: Doelpunten maken.
- Dribbelen door het vak (‘proberen de bal dichtbij je te houden’).
- Probeer te dribbelen waar er geen andere spelers lopen.
- Actief mee blijven doen.

 • Alle spelers starten met een bal, behalve de verdediger. De verdediger probeert de ballen van de andere spelers af te pakken of weg te tikken.
 • De verdediger telt hoeveel ballen hij afgepaktof weggetikt heeft. Na een bepaalde tijd wordt er door gewisseld van verdediger.


Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
Lengte: 20-25 meter.
Breedte: 15-20 meter.

Aanvallen:
Doelpunten maken.
- Dribbelen door het vak.
- Actief mee blijven doen.

Verdedigen:
Doelpunten voorkomen en de bal veroveren.
- Bal afpakken.
- Actief mee blijven doen.

Advertentie
 • De helft van de spelers start met een bal, deandere spelers proberen de ballen te veroveren.
 • De spelers die een bal kwijt raken, gaandaarna zorgen dat ze weer een bal veroveren van een andere speler.


Afmeting: afhankelijk van leeftijd envaardigheid.
Lengte: 20-25 meter.
Breedte: 15-20 meter.

Aanvallen:
Doelpunten maken.
- Dribbelen door het vak.
- Actief mee blijven doen.

 Verdedigen:
 Doelpunten voorkomen en de bal veroveren.
 - Bal afpakken.
 - Actief mee blijven doen.

 • Spelers kunnen scoren door de bal stil te leggen op vijf meter van het doel en te scoren door de bal te schieten door één van de gaten in het gatendoek, wat opgehangen is in het doel.
 • De bal dient op het doel geschoten te worden,in de gaten van het doel, Wanneer je dit drie keer gelukt is, ga je naar de volgende lijn (zeven meter). Wanneer je dit wederom drie keer gelukt is, dan gaje naar de kampioenslijn (tien meter),
 • Wie als eerste drie keer gescoord heeft vanaf de kampioenslijn is de Lion King.
 • Wanneer je twee keer van een bepaalde lijngemist hebt, dan ga je weer een lijn dichter naar het doel toe.
 • Punten tellen alleen wanneer de speler via hetslootje terugdribbelt naar de beginpositie.


Afmetingen: afhankelijk van leeftijd envaardigheid aanpassen (bv, afstanden tot gatendoek 7, 10 en 15 meter).

Aantal spelers:
- 4-6 spelers

Materiaal:
- Iedere speler één bal,
- 14 pionnen,
- 1 pupillendoel,
- 1 gatendoek

 • Spelers kunnen scoren door de bal stil te leggen op vijf meter van het doel en te scoren.
 • De bal dient in het doel gescoord te worden,Wanneer je dit drie keer gelukt is, ga je naar de volgende lijn (zeven meter).Wanneer je dit wederom drie keer gelukt is, dan ga je naar de kampioens lijn(tien meter).
 • Wie als eerste drie keer gescoord heeft vanaf de kampioenslijn is de Lion King.
 • Wanneer je twee keer van een bepaalde lijn gemist hebt, dan ga je weer een lijn dichter naar het doel toe.
 • Punten tellen alleen wanneer de speler via het slootje terugkrabbelt naar de beginpositie.


Afmetingen:
Afhankelijk van leeftijd en vaardigheid aanpassen (bv. afstanden tot doel 7, 10 en 15 meter).

 • Beide spelers kunnen scoren door tussen de pionnen te passen
 • Wie het eerst tien punten heeft vanaf de lijn heeft gewonnen


Organisatie: Afmeting: afhankelijk van leeftijden vaardigheid.
Lengte: 15 meter.
Breedte: 10-12 meter.

Aantal spelers: 
• 4-8 spelers

Materiaal: 
• 8 ballen.
• 38 pionnen.
• 5 hoedjes.

Advertentie
 • Beide spelers kunnen scoren door tussen de pionnen te passen.
 • Wanneer je drie punten gescoord hebt vanaf de drie meter lijn, ga je naar de volgende lijn (vijf meter). Wanneer je hier ook weer drie punten hebt gescoord ga je naar de kampioens lijn. Wie het eerst drie punten heeft vanaf de kampioenslijn (zeven meter) heeft gewonnen.
 • Wanneer je twee keer achter elkaar de pionmist ga je een lijn dichterbij.


Organisatie: Afmeting: afhankelijk van leeftijden vaardigheid.
Lengte: 15 meter.
Breedte: 10-12 meter.

 • Vier tot zes spelers starten gelijktijdig met dribbelen naar de overzijde, waarbij ze door één van de drie kleine doelen moeten dribbelen.
 • De verdediger probeert de bal af te pakken,lukt dat, krijgt hij één punt.
 • Als de spelers aan de overzijde gekomen zijn,hebben ze één punt en kunnen ze via het slootje weer terug dribbelen.


Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
Lengte: 15-25 meter.
Breedte: 10-15 meter.

Advertentie
 • Alle spelers starten met een bal en dribbelen door het vak heen.
 • De spelers proberen de bal binnen het vak te houden en niet met elkaar te botsen.
 • De spelers met de bal kunnen punten scoren door,door de kleine doelen te dribbelen, waarbij ze niet twee keer achter elkaar door hetzelfde kleine doel mogen dribbelen.


afhankelijk van leeftijd en vaardigheid.
Lengte: 20-25 meter.
Breedte: 15-20 meter.

Doelpunten maken.
- Dribbelen door het vak (‘proberen de bal dichtbij je te houden’).
- Probeer te dribbelen waar er geen andere spelers lopen.
- Actief mee blijven doen.

Advertentie
Adres
Yoursportplanner
Korte Vondelstraat 7
1813 AC Alkmaar
Nederland
+31 72 7370224
Yoursportplanner is ontwikkeld door Crecca.
Crecca V.O.F.
KvK: 34137432
BTW: NL820715438B01
Volg ons
Nieuwsbrief
App
2015 - © Yoursportplanner