Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • Aan beide kanten van het veld komen steeds 2 spelers inlopen. 
 • Er volgt een pass, setup en aanval (vanaf 3 meterlijn).
 • Als kant A heeft aangevallen, cirkelen deze twee spelers er uit en komen er twee nieuwe in.
 • Kant B verdedigt de aanval door idem pass-setup-aanval, deze spelers gaan naar de achterlijn en twee nieuwe spelers komen er in.
drawing
 • Speler start met serveren, rechtdoor, aan de andere kant staat een verdediger te passen.
 • De passer passt naar de trainer.
 • Na de service loopt de speler direct naar positie 5, waar de trainer een bal gooit voor de passing op 2-3.
 • Vaste spelverdeler, geeft set-up op de buitenkant.
 • Na passing, maakt de speler een aanval.
 • 2 blokkers, verdediging achter het blok en verdediging linksachter.


LOOPROUTE:

 • De aanvaller wordt buiten blokker.
 • Buiten blokker wordt binnen blokker.
 • Binnen blokker gaan verdedigen achter het blok.
 • Verdediger achter blok gaat linksachter verdedigen.
 • De linksachter haalt de bal op en sluit aan bij de serveerders.
drawing
Advertentie
 • Trainer gooit bal naar de passer.
 • Pass naar de set-up.
 • Setup naar links- of rechtsbuiten.
 • Aanval.
 • De tegenpartij verdedigt deze bal en probeert er een tegenaanval van te maken.


LOOPROUTE

 • Na 5 geslaagde verdedigingsaanvallen gaan 3 spelers naar de andere kant, let op de er altijd een spelverdeler in het veld van de ontvangende partij staat, eventueel ook rekening houden met vaste posities andere aanvallers.


drawing
 • Maak 3 team, per team 1 bal en 1 bank.
 • Banken op gelijke afstand (driehoek met 3 teams). 
 • Teams proberen te scoren door steeds de bal op de bank van een tegenstander te stuiten.
 • 1 punt per keer. Nooit dezelfde persoon achter elkaar. 
 • De teamgenoot verdedigt de bank.
 • Welk team heeft als eerste 10 punten?
 • Variant: 
  • Niet lopen met de bal (dus gooien). 
 • Voorbereiding: 
  • Hang een lint aan het net op de plek waar de spelverdeler de bal in zijn handen wil hebben. 
  • Het lint is het doel waar de passers op mikken.
 • Er staan 3 passers in het achterveld én een spelverdeler staat aan het net.
 • Er wordt continu op de passers geserveerd, waarbij de serveerders MOETEN scoren.
 • (laag over het net en zo diep mogelijk; als de passers zich anders gaan opstellen dan moeten de serveerders daarop reageren).
 • Er wordt gepasst naar de spelverdeler en die tikt de bal door, geeft een set-up of vangt af (bij een niet te verwerken pass). 
 • De trainer vangt de set-up af; als de oefening goed loopt kan een aanvaller worden toegevoegd.
 • Na 10 individuele goede passes mag een passer wisselen met een serveerder naar keuze.
 • Organisatie:
  • Groep opdelen in trio's.
  • Allemaal op veld A en trainer op veld B.
 • Uitvoering:
  • 1e trio komt in het veld voor een servicepass.
  • Trainer serveert en het trio passt naar p2/3 waar een van de drie de bal vangt.
  • Dan komt trio 2, enz.
  • Uitbouwen met setup en aanval uit stand.
  • Nog later staat 1 trio te verdedigen en spelen we de rally uit.
Advertentie
 • Organisatie:
  • Groep opdelen in trio's met één hoepel.
  • Ze staan op veld A op p1.
  • Trainer met de ballen op veld B.
 • Uitvoering:
  • Speler houden samen de hoepel vast.
  • Trainer slaat bal aan.
  • Trio moet proberen de bal door de hoepel te laten stuiten.
  • Bal ophalen en inleveren bij Tr.
  • Volgend trio.
 • Naast balbaanherkenning leren ze ook samenwerken en communiceren.
 • Er wordt aan twee kanten ingeslagen (indien mogelijk), waarbij elke aanvaller 5x achter elkaar aanvalt.
 • Aan elke zijde staan dus opgesteld:
  • 1 Spelverdeler.
  • 1. Aanvaller.
  • 1 Aan gooier (met een eigen ballenbak) 
  • 2. Af vangers (van de geslagen bal).
 • Doordraaien na elke 5e aanval.
 • Bij een eventuele 2e ronde kan ook een eenmansblok worden toegevoegd.
Advertentie
 • Per persoon 1 hoepel.
 • Al rennend naast de hoepel zoveel mogelijk stappen met de linkervoet door de hoepel zetten.
 • Al rennend naast de hoepel zoveel mogelijk stappen met de rechtervoet door de hoepel zetten.
 • Al rennend naast de hoepel de grond aantikken met de linkerhand door de hoepel.
 • Al rennend naast de hoepel de grond aantikken met de rechterhand door de hoepel.
 • Hoepel inhalen en tussen de benen door laten rollen.
 • Vervolgens:
  • In 2 tallen strak ingooien (3x*) en terwijl je hoepel voor/naast je in beweging houden.
  • Overspelen en meteen door eigen hoepel kruipen.
  • Overspelen OH en overrollen hoepel.
Advertentie