Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • Twee tal één bal 
 • Bovenhands overspelen 
  • één keer voor je zelf en 
  • daarna overspelen

Opstelling: verschillende rijen achter elkaar achter de achterlijn.

beestjes-1

 1. Luiaard: zitten met de rug naar de overkant, benen gestrekt. D.m.v. voortrekken met de handen aan de overkant geraken.
 2. Zeehond: plat op de buik --> opnieuw voortrekken met handen om aan de overkant te geraken.
 3. Spiderman: op handen en voeten, telkens tegenovergestelde hand en voet tesamen verplaatsen: LH + RV & RH + LV
 4. Berenloop: op handen en voeten naar de overkant
 5. Apenloop: handen + armen voorover laten hangen, tot bijna op de grond (zoals een aap) en zo naar de overkant.
 6. Pauw: stappen, rustig, telkens been/knie omhoog brengen totdat die een rechte hoek vormt met het bovenlichaam.
 7. Kangoeroe: idem pauw, maar dan sneller/meer al huppelend.


Variatie

 1. I.p.v. als estafette/race te doen, kunnen de spelers ook rondlopen en op een bepaald signaal de beweging, die bij een bepaald dier hoort, uitvoeren.
 2. Je kan de oefeningen over een heel terrein of een half terrein laten uitvoeren.
Advertentie

Opstelling: kring/rechthoek (op half veld)

balvriendjes-3

 1. Dribbelen met rechterhand
 2. Dribbelen met linkerhand
 3. Afwisselend dribbelen
 4. Probeer al dribbelend te knielen (knie per knie) --> zitten --> liggen

In duo's de bal overgooien in combinatie met lichaamsbalans.

 • Staan op 1 been (solo oefening)
  • Gooien met 2 handen
  • Gooien met 1 hand

=> Na elke worp met de bal de grond tikken (= voorover buigen + armen gestrekt = zo grond tikken) + elke 5 ballen van been veranderen per oefening.

 • Nu overgooien met 2
  • Met 2 handen vanuit de nek via een bots naar de andere passen
  • Met 1 hand: hard & strak gooien.
  • Met andere hand: hard & strak gooien.

=> Na actie: elke persoon heeft 2 potjes + 1 tennisbal. Als ze de bal hebben gegooid naar de tegenspeler, verplaatst hij/zij de tennisbal van de ene naar het andere potje.

Per 2 heeft elk een letter A of B. We lopen door elkaar en op het signaal gaat A B tikken of omgekeerd, de trainer beslist.

Loopvariaties:

 • Achterwaarts lopen
 • Zijwaarts verplaatsen
 • Kruispas
 • Huppelend
 • Hielen tegen zitvlak
 • Knieën hoog
 • ...


'Tik'-variaties:

 • Door de benen kruipen
 • Haasje over
 • Toertje rond de persoon lopen
 • Hielen tikken
 • Klapspelletje/-routine uitvoeren

Opstelling: elke speler heeft een bal.

Iedereen loopt door elkaar heen, al stuiterend met een bal, en voert volgende opdrachten uit.

Signalen + opdracht

 • Bij 1: bal met rechts stuiteren
 • Bij 2 bal met links stuiteren
 • Bij 3: ba met beide handen op botsen
  • Telkens je weg vervolgen met de andere hand.
 • De bal na stuit uit de lucht plukken met 1 of 2 handen
 • Eigen bal na stuit achterlaten zo snel mogelijk een andere bal onderscheppen.


Meer aanleunend naar toetsen:

 • Na dribbel bal eigen bal opvangen boven hoofd, vervolgens de bal opnieuw de bal de lucht ingooien zonder de bal onder de ogen te laten zakken.
 • Idem vorige, 1 tel vasthouden
 • Idem eerste, contact verkorten
 • Idem, maar eerst de bal vangen, dan de bal wegtoetsen
 • Idem, maar dan met dubbele toets
Advertentie

Spelvorm 1B:

Tijdens:

 • De opslag: de bal wordt met beide handen in het spel gegooid.
 • De bal met de twee handen boven het hoofd vangen.
 • De bal voor zichzelf opwerpen (zonder onder het peil van de ogen te dalen) en vervolgens overspelen met een bovenhandse toets.


Daarna:

 • 2 voeten uit het veld, waar de speler wilt: links - rechts - achter
 • Variant: telkens een kegel aanraken, wanneer de bal het net overschrijdt.


Opmerkingen:

 • De bal terugwerpen daar waar men hem heeft gevangen (niet met de bal in de handen lopen).
 • De bal niet méér dan 2 seconden in de handen houden.
 • Stilstaan wanneer de bal gevangen wordt (en misschien zich richten).


Spelvorm 1C:

Tijdens:

 • De bal met één hand uit de lucht plukken, één keer laten botsen en een tweede keer laten botsen door een basketbaldribbel met één hand, voldoende hoog om bovenhands te kunnen spelen. (Er mag met één of twee controletoetsen gespeeld worden.)
 • Het plukken moet zo hoog mogelijk gebeuren.


Daarna:

 • 2 voeten uit het veld, waar de speler wil (links - rechts - achter)
 • Variant: één van de twee tennisballen die op de 2 kegels (achteraan het veld) geplaatst zijn, verplaatsen.
 • Iedereen gaat op een rij in plankhouding staan. 
 • De eerste persoon van de rij 
  • rolt de bal onder de anderen door, 
  • loopt naar het andere eind van de rij, 
  • rolt de bal terug en sluit daar in plankhouding aan. 
 • De nieuwe eerste persoon neemt de bal aan en doet hetzelfde als de persoon. 
 • Zo moeten de verschillende groepjes zo snel mogelijk een bepaalde afstand afleggen.
Advertentie

Opstelling: 2 ballen per 4 spelers


-bowling-herhalen-toetsen-inimini-beetje-onderhands-1

1.

 • Speler A (bowlingbeweging) rolt de bal naar speler B (de bal moet tussen de 2 kegels door!!). 
 • Speler B raapt de bal op, botst 2 keer en speelt dan in een boogje naar speler C. 
 • Speler C heeft een hoepel vast en legt de hoepel neer op de plaats waar de bal gaat botsen. De bal wordt na 1 bots gevangen. Speler C pakt de bal en sluit achteraan aan bij speler D.
 • Iedereen volgt zijn bal = schuift één plaats door.


2.

 • Speler A gooit de bal onder het net door naar speler B.
 • Speler B vangt de bal, bots één keer hoog, doet een controle toets en toetst dan naar speler C.
 • Speler C vangt de bal laag bij de grond in de correcte receptiehouding en loopt naar D om achteraan in de rij aan te sluiten.
 • Iedereen volgt zijn bal = schuift één plaats door.


3.

 • Speler A gooit de bal (bowlingbeweging!) over het net naar speler B.
 • Speler B plukt de bal uit de lucht, botst 3 keer (moet tijdens die 3 botsen zich omdraaien met het gezicht naar speler C) en toetst dan de bal naar speler C.
 • Speler C doet receptie voor zichzelf en sluit aan bij speler D.
 • Iedereen volgt zijn bal = schuift één plaats door.


4.

 • Speler A slaagt de bal rustig onderhands over het net naar speler B.
 • Speler B plukt de bal uit de lucht, doet 1 controle bots, doet dan controle toetsen totdat die volledig gedraaid is met het aangezicht naar speler C en speelt dan de bal speler C.
 • Speler C doet receptie voor zichzelf, vangt de bal en sluit aan bij speler D.
 • Iedereen volgt zijn bal = schuift één plaats door.
Advertentie