Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie
 • De bal voor jezelf bovenhands spelen, 
 • gaat dit goed doe je alleen maar onderhands, 
 • en later om en om
 • wie het snelst de bal pakt 
 • coach roept:  hoofd, knieën, tenen, neus en dan bal.
  • bij bal dus wie het snelst de bal pakt
 • Iedereen staat door hun knieën naar elkaar toe.
Advertentie
 • 4 geeft setup op 1 en 1 speelt BH aan op 2. 2 verdedigd naar 3, 
 • 3 geeft setup op 2 en 2 speelt BH aan op 1, 
 • 1 verdedigt op 4 en het begint weer op nieuw. 


 • Nadat 3 en 4 5 setups hebben gegeven wordt er gewisseld, 
 • de uitdaging is dit te doen terwijl de bal in het spel blijft. 
 • Als dit goed gaat wordt er technisch aangevallen ipv BH gespeeld


pepperen-4-tal-2

 • Speedladder ligt vanaf de achterlijn richting het net, in het midden van het veld.
 • Spelers elke ronde met een ander bewegingspatroon voor het voetenwerk door de speedladder richting het net verplaatsen, daarna op positie 3 een blokkering, verplaatsen naar positie 2 of 4 (om en om laten doen) en daar weer een blokkering. 
 • Daarna direct uitstappen naar de verdedigingspositie op de 3-m lijn (met de kruisverplaatsing, direct lage houding aannemen en gewicht op de voorvoeten). 
 • Na de verdedigingspositie twee opties: of shuffle achterwaarts richting achterlijn of een duik.rol maken richting achterlijn.
 • Afhankelijk van het team en de fitheid het aantal rondes dat de spelers moeten maken, uitbouwen.
 • 3 tallen,
  • 2 met bal aan het net,
  • 1 zonder bal achter achterlijn plat op buik.
 • Netspeler 1 geeft klap op bal, verdediger staat op en verdedigt aanval op circa 6 meter,
  • daarna korte bal op 3 meter door de netspeler 2.
 • Herhaling 2 series van 20 ballen (dus 10x aanval en 10x kort)

10x-scoren-uit-aanval

 • 10 x aanvallen en scoren
  • dit mag op alle manieren, hard/slim
 • punt voor de aanvaller als
  • direct scoren
  • als verdedigend team zelf niet scoort
Advertentie

In tweetallen

 • 1 met bal op de achterlijn 
 • 1 zonder bal aan het net met gezicht naar het net
 • bloksprong maken aan het net (let op rechte landing)
 • na landing, omdraaien en korte bal op 6m lijn verdedigen
 • Blokkeren met 2 groepen van ieder 5 personen
 • 1 speelster op positie 2, 1 speelster op positie 3 met een reserve ernaast
 • 2 speelsters met een bal aan de andere kant van het net, op positie 4, waarvan 1 reserve
 • Eén van de speelsters met een bal slaat op de bal en gooit of slaat daarna de bal iets boven de netrand richting het blok
 • Zodra er op de bal geslagen wordt, verplaatst de blokkeerster vanaf positie 3 en sluit aan bij de blokkeerster op positie 2, waarna de aangegooide of aangeslagen bal, geblokkeerd wordt
 • De speelster die aangegooid heeft, wordt reserve, de reserve neemt positie 3 over, de blokkeerster op positie 3 neemt positie 2 over, de speelster op positie 2 gaat de bal halen en wordt reserve bij het aangooien/aanslaan
 • Let op positie van de handen/vingers en het aansluiten van de handen
Advertentie

Per 3: 1 persoon a/h net, 1persoon op achterlijn, 1 persoon tussen. 

 • Persoon tussen gaat telkens werken, krijgt bal van persoon aan net, OH terug. Draait zich om enkele stappen achteruit, bal van achterlijn, OH terug. Terug omdraaien en herhalen (20x receptie)
 • Kan getoetst of met slag zijn


Per 2: 1 persoon aan het net en 1 persoon op 3 meterlijn

 • Bal wordt van het net naar 3 meterlijn getoetst, BH terug. 
 • Achteruit verplaatsen en bal wordt naar achterlijn geslagen kan ook een toets zijn, OH terug
 • Achterlijn wordt getikt door deze speler, persoon aan het net speelt met 1 controletoets de bal terug tot de 3 meter lijn (20x wisselen)
Advertentie