Volleybaloefeningen voor de techniek pass / toetsen / onderhands

Advertentie

Trainer speelt bal aan en speler passt terug. Loop vervolgens achterwaarts om een pion en krijgt 2e pal aangespeeld van andere trainer/speler. Achteraan aansluiten in rijtje. Uitbreiden met spelverdeler en overspelen over het net.

Drie mensen in het veld, met 1 af vanger bij het net. De bal wordt over het net geserveerd, gepassed en afgevangen. Degene die gepassed heeft gaat afvangen en de afvanger gaat serveren.

Advertentie

Twee teams. We spelen een wedstrijdje binnen de 3 m. Wanneer je de bal hebt aangeraakt, moet je naar de achterlijn rennen om de lijn aan te tikken.  

Twee teams. De teams moeten de bal onderhands over het net heen spelen. Speler 1 van elk team staat in het veld, wanneer er een speler gespeeld heeft moet diegene naar de achterlijn rennen en dan pas mag de volgende in het veld gaan staan.

De spelers staan in drie rijen op de achterlijn. De trainer staat aan de andere kant van het net. De eerste van de rijen rennen naar het net, raken die aan en gaan dan klaar staan voor de pass. De trainer gooit de bal over het net en de bal moet in drie keer gespeeld worden. De laatste moet de bal over het net heen slaan.

Veld in helft verdeeld over de lengte

2 rijtjes spelers op achterlijn in iedere helft

2 spelverdelers aan het net in iedere helft

Coach en ass serveren van andere kant

Voorste spelers komt inlopen en passt ball naar SV

Bal terug naar coach en ass.

Advertentie
 • Twee passers,
 • Rijtje met serveerders, 
  • na je serve ren je onder het door om de bal af te vangen.
 • De afvanger gaat passen, 
 • Passer gaat serveren.
 • In ieder veld 
  • 1 passer, 
  • 1 afvanger, 
  • 1 reserve en 
  • 2 serveerders.
 • Serveren, reserve, passen, afvangen en serveren. 
 • Achter je bal aan lopen.
Advertentie

Deze oefeningen doe je met z'n tweeën. 

 • Oefening 1:
  • Persoon 1 staat met een bal bij het net, persoon 2 staat links van de paal. Persoon 1 gooit elke keer de bal naar links of rechts. Persoon 2 loopt elke keer om de paal heen. 10x per persoon.
 • Oefening 2:
  • Persoon 1 staat met een bal bij net net, persoon 2 begint bij de 3-meter lijn. Persoon 1 slaat op de bal en persoon 2 moet naar achtere rennen en de bal weer naar persoon 1 spelen. 10x per persoon.
 • Oefening 3:
  • Persoon 1 staat op de 3-meter lijn met een bal. Persoon 2 gaat bij het net blokken en zich dan omdraaien om de korte bal van persoon 1 te spelen. 10x per persoon.
Advertentie