Volleybaloefeningen voor de techniek service / opslag

Advertentie
 • Leg 6 hoepels in elk helft van het veld.
 • 1 trainer gaat in de eerste hoepel staan aan 1 kant
 • De andere trainer gaat in de eerste hoepel staan aan de andere kant.
 • De spelers moeten proberen te serveren op de trainer, als deze de bal gevangen heeft mag de trainer 1 hoepel op schuiven.
 • De trainer die als eerste alle hoepels gehad heeft, heeft gewonnen samen met de spelers die op hem.haar serveerden.

Serveren vanaf de andere zijde van het veld

Om en om moeten de spelers deze bal passen naar positie 2/3 (hier staan een paar afvangers.
De afvanger vangen de bal en brengen deze weer bij de TR --> gaan dan zelf weer serveren

Rotatie: passer --> afvangen --> bal bij TR --> serveren


serve-pass-met-eigen-serve-1

Advertentie
 • Zolang de 3 scoren vanuit de servicepass mogen ze blijven staan. 
 • De blokjes moeten dit proberen te voorkomen door te blokken en te verdedigen en de x-jes door zo moeilijk mogelijk te serveren. 
 • Elke keer als er gescoord wordt uit de servicepass heeft dat 3-tal een punt. 
 • Punten zijn alleen te behalen vanuit de servicepass.
 • Zelf de punten bijhouden. kijken wie het eerst 10 punten scoort.
 • X1 mag na serveren mee verdedigen.

passing-scoren-3-tegen-3-1

 • in 2 rijtje over het net spelen. 
 • Je speelt de bal en sluit aan in je eigen rijtje. 
 • Als je af bent dan ga je naar het veld ernaast. 
 • Hier moet je bovenhands in een korf spelen. 
 • Pas als het gelukt is mag je terug in het hoofdveld.

Twee passers,

Rijtje met serveerders, na je serve ren je onder het net door om de bal af te vangen.

de af-vanger gaat passen, passer gaat serveren.

Leg op verschillende plekken in het veld wat matten neer. Daar moeten de kinderen op zien te serveren.

Advertentie
 • groepje van 4-6
 • kies van te voren een woord van +- 6 a 7 letters (bv serveren)
 • eerste serveert op een plek in het veld
  • eventueel een aantal matten of hoepels neerleggen
 • de anderen moeten op dezelfde plek serveren
  • 1e doet ook gewoon mee
 • lukt dit niet dan krijgen ze een letter
 • als je het hele woord hebt ben je af
  • eventueel bh tegen de muur spelen oid
 • opnieuw met iemand anders als eerste

er loopt een passer en die krijgt de opdracht naar de genoemde plek te gaan. (afhankelijk van het aantal.)

Drie mensen in het veld, met 1 af vanger bij het net. De bal wordt over het net geserveerd, gepassed en afgevangen. Degene die gepassed heeft gaat afvangen en de afvanger gaat serveren.

Advertentie
 • In 2-tallen met 1 bal en met het net ertussen.
 • Op 3 meter lijn en rustig naar elkaar toe serveren.
 • Opgooi en concentratie.
 • Idem maar afstand vergroten.
 • Gaat dat goed dan nog een keer afstand vergroten
Advertentie