Warming up - estafette

  • Verdeel de groep in 4 groepjes. 
  • Neem een pak speelkaarten en leg de kaarten op z'n kop in het veld. 
  • Iedere groep krijgt een type kaart toegewezen (schoppen-klaver-ruiten of harten). 
  • Het groepje vormt een rijtje bij zijn of haar pilon. 
  • De voorste gaat op zoek naar een kaart. Gevonden > meenemen naar zijn of haar groep. Verkeerd > laten liggen en terug naar het groepje. Om de beurt verzamelen ze de kaartjes. 
  • Wie als eerste alle kaartjes heeft gevonden, is de winnaar. 

Geschikt voor de volgende technieken, sub-technieken

Warming-up
8
20

Benodigde materialen

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende kern:

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende teams:

Senioren
A
B
C
D
E