Met 3 tallen schieten in beweging

Met 3-tal bij de korf, 1 aangever met de bal onder de korf en een tweetal dat tot schot komt in beweging (minimale afstand 5 meter)
De aanvallers bewegen van links naar rechts voor de korf en worden om beurten aangespeeld door de aangever onder de korf. De doelpunten worden geteld, de aanvaller die als eerste 3 doelpunten gemaakt heeft mag voor de korf blijven staan en de aanvaller die dit spel verloren heeft moet de plek van de aangever innemen. 


Geschikt voor de volgende technieken, sub-technieken

Aanval
Schot
Uit beweging
0
0

Benodigde materialen

1
1
1
1

Geschikt voor volgende kern:

Niet van toepassing

Geschikt voor volgende teams:

C
B
A
Senioren