basketbal oefening:
"Hoge dribbel"

Geschikt voor de volgende technieken: dribbelen

Bekijk oefeningen voor een andere techniek

Hoge dribbel

  • Bij de speeddribbel maakt het bovenlichaam een hoek van minder dan 90 graden ten opzichte van de grond.
  • Dit is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de dribbel wordt uitgevoerd. Hoe groter de snelheid, hoe kleiner de hoek.
  • De dribbelarm is door het maken van snelheid meer naar voren gericht.
  • Er wordt gedribbeld tussen heup- en borsthoogte; de bal wordt krachtig naar de grond geduwd en komt naast de schouderas voor de voeten op de grond.
  • Als er geen verdedigers in de buurt zijn heeft de vrije arm een balans-functie.
  • Indien dit niet het geval is dan zal de dribbelaar in eerste instantie trachten zijn snelheid nog te vergroten om de verdediger van zich af te schudden.
  • Lukt dit niet, dan kan hij met zijn vrije arm de tegenstander belemmeren de bal af te nemen.
  • Uiteraard zal dit laatste ten koste gaan van de snelheid.
  • De loopsnelheid moet in overeenstemming zijn met het niveau van de dribbelaar; loop en dribbel mogen elkaar niet hinderen.