Volleybaloefeningen voor de techniek aanval / smash

Advertentie

Doel:

Het verbeteren van de aanval door beide armen omhoog te brengen

Accent: letten op beide armen

In tweetallen:

Naar elkaar slaan, waarbij de spelers goed op de armen letten

 • Over een laag net slaan,
  • waarbij de linkerarm naar de bal wijst en de rechterarm langs het oor naar achter gaat
  • de handpalm moet als eerste de bal raken
  • waarna de hand zich afwikkelt over de bal / de vingers als laatste.
 • De ander rolt hem terug, na 5x wisselen

De een gooit hem op voor de ander, slaan, waarbij ze weer goed op de armen letten, na 5x wisselen


 • Inslaan twee kanten van het net, 
 • uit te breiden met verdediging en blokkering (1 mans)
Advertentie
 • Rijtje aanvallers op buiten, 
 • nr 2 gooit bal naar SV
 • nr 1 aanval op buiten, waarbij er goed op de aanloop wordt gelet
 • Daarna rijtje aanvallers op midden

omschakelen-van-verdediging-naar-aanval-7

 • C valt diagonaal aan op 3 en 4
 • 1 en 2 na blok aanval
 • 3 en 4 verdedigen, spelverdeler komt in
 • Set-up naar 1,2 of 3, aanval naar 3 verdedigers.
 • Deze verdedigen voor zichzelf en leggen de bal in de bak

-  1 opslag, pass op S
-  S set-up op 3 meter op een van de passers
-  idem andere kant
-  rally maken
-  opslag van af de kant waar de bal op de grond komt

3


  Team A serveert de bal op 1 van de speelsters van team B

Team B passed en valt aan dmv een 3 meter aanval.

Als er niet wordt aangevallen moet er met 2 handen over het net worden gespeeld in de richting zoals de schouders staan. Dit om de rally door te laten gaan.
3
Advertentie
 • T1 speelt naar spelverdeler 1
 • Set-up naar 2
 • Aanval linksvoor 
 • 1+2 blokken, daarna terug voor aanval
 • T2 speelt bal naar spelverdeler 3 die inkomt van rechtsachter
 • set-up naar 2 op midden of naar 1 op rechtsvoor
VARIATIE: Idem: op linksvoor

aanval-na-een-tweemansblok

Aanvalsaanloop maken:

 • Rechtshandig:  links, rechts, links
 • Linkshandig: rechts, links, rechts

Spelers op lengte bij elkaar

 • aan een kant het net lager
 • speler gooit bal naar  trainer
 • trainer houdt bal omhoog
 • spelers slaan de bal uit de hand van de trainer
 • blijf aan eigen kant van het net

let op aanloop, niet op mooie bal

daarna: aan allebeide kanten links staan. ( aan de buitenkant staan) . In het midden 1 iemand gooit de bal op en de leerlingen in het rijtje smashen de bal over het net heen. 

 • springen doe je met je armen!
 • slaan doe je met je buik!
Advertentie

aanval-op-rechtsvoor-midden-en-buiten-2

- 1 verdediger start achter de achterlijn
- C speelt hoge bal in het veld
- 1 komt in en speelt bovenhands naar S
- S set-up achterover naar 4
- aanval rechtdoor, aanvaller haalt de bal
- 1 wordt aanvaller en 2 verdediger
VARIATIE: met blok, 

Daarna met middenaanvallers en daarna met buitenaanvallers

Advertentie