Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • eerst de techniek uitleggen (driehoek, boven het hoofd, 10 vingers de bal spelen)
 • tweetallen met net ertussen en alleen maar bovenhands overspelen.
 • tweetallen laten doordraaien (steeds nieuwe tweetallen)

bedoeling is focus verleggen, dus niet te lang nagenieten maar gelijk klaar staan voor de volgende actie

 • Maak 3-tallen met 1 gewone volleybal en 1 tennis bal.
 • degene met tennisbal is de lummel (speler 2) en staat in het midden.
 • speler 1 speelt de bal naar de lummel, de lummel gooit de tennisbal naar speler 1.
 • de lummel speelt de bal weer naar speler 1 en speler 1 gooit de tennisbal weer naar de lummel.
 • hierna speelt speler 1 de bal naar speler 3, speler 3 speelt de bal naar de lummel, en de lummel gooit de tennis bal 
 • aar speler 3. De lummel speelt de bal weer naar speler 3 en krijg de tennis bal weer terug. enz...
 • vereist concentratie van de spelers en snel schakelen.
  • als je geen tennisballen hebt kun je ook 2 ballen gebruiken.
Advertentie

Spelers staan per twee

 1. Allebei enkel toetsen 
 2. allebei enkel onderhands 
 3. de ene toets, de andere onderhands 
 4. omgekeerd
  • na elke keer schuiven ze een plaats door zodat ze steeds met een andere persoon staan 

lint-pass-2--2

 • Verdelen over 3m lijn. 
  • Bal zigzag overgooien en nalopen. Zie afbeelding
 • Later onderhands spelen, alleen bovenhands. 
  • Ene kant van het net onderhands, andere kant bovenhands.

 

 • Met deze oefening leren de spelers ''slim' te spelen. vlak over het net of juist achter in de hoeken 
 • Het veld wordt in twee helften verdeeld. Op beide helften staat een rij spelers.
 • Aan de andere kant van het net liggen hoepels, op de plaatsen waar normaal geen spelers staan.
 • De spelers gooien de bal voor zichzelf op en spelen de bal bovenhands in de hoepels. Voor elke baal in de hoepel krijgen ze één punt, het team met de meeste punten heeft gewonnen. (toevoeging: de trainer speelt de bal aan waarna er door de spelers in de hoepels gespeeld wordt.)
 • 3 tallen.
  • 1 staat bij het net,
  • 2 achterin en
  • 3 in het midden.
  •  1 speelt bh naar 2,
  • 2 speelt bh naar 3,
  • 3 speelt bh terug naar 2 en draait zich dan om,
  • 2 speelt bh naar 1,
  • 1 speelt bh naar 3 enz enz
  • Geef hier aandacht aan en na een tijdje de middenman wisselen.
 • Idem,
  • alleen nu draait middenman niet en spelen we de bal achterover.
  • Dus 1 speelt naar 2,
  • 2 speelt achterover naar 3 en
  • 3 speelt de bal naar 1,
  • 1 weer naar 2 enz enz.
  • Let hierbij vooral op de houding van de middenman!
  • Ook weer aandacht aan geven
Advertentie

speel de bal bovenhands:

 • gooi de bal van boven je hoofd met gebruik van arm en benen recht omhoog. Vang de bal. 
 • houd te allen tijde de handen BOVEN het hoofd
 • vang de bal
 • armen 'inveren'
 • en recht omhoog gooien/spelen door armen te strekken
 • etc

 • Speler A gooit bal over het net.
 • Speler B of C passt de bal naar de andere speler
 • De andere speler rent snel naar het net en zet de bal op voor dezelfde speler die heeft gepasst.
 • Deze speler probeert met bovenhandsspelen of een slagbeweging een pion van de bank te krijgen.
 • Na 5 ballen wisselen


Welk tweetal of welk team heeft de meeste pionnen van de bank geslagen/gespeeld na een X-aantal minuten? 


Advertentie

pionnen-van-de-bank-1

 • Speler A gooit bal over het net.
 • Speler B of C passt de bal over het net.
 • De andere speler rent snel onder het net en zet de bal op voor dezelfde speler die heeft gepasst.
 • Deze speler probeert met bovenhandsspelen of een slagbeweging een pion van de bank te krijgen.


Welk tweetal of welk team heeft de meeste pionnen van de bank geslagen/gespeeld na een X-aantal minuten? 


Advertentie