Volleybaloefeningen voor de techniek bovenhands / set-up / spelverdelen

Advertentie
 • Losgooien
 • Onder het net slagen 
 • Over het net slagen
 • Controletoets 
 • Onderhands - bovenhands
 • Onderhands (1x contact)
 • Bovenhands (1x contact)

Daarna sparren:
Diegene die pas heeft gegeven blijft staat 

 • Receptie - pas - overspelen met toets 
 • Receptie - pas - overspelen met technische + gerichte aanval 
 • Receptie - pas - overspelen met aanval én gaan voor punt - punt uitspelen

Twee rijtjes op de 3m lijn, rand van het veld.

 • Bal zigzag overgooien en nalopen
 • Bovenhands overspelen
 • 1 speler bovenhands, 1 speler onderhands
 • Onderhands 1x voor jezelf, bovenhands doorspelen
 • Onderhands 1x voor jezelf, gecontroleerde slag
Advertentie

 spel-binnen-de-3-meter-4

 • Er mag alleen bovenhands gespeeld worden
 • voordat de bal het net over gaat moet elke speler de bal een keer geraakt hebben (in totaal wordt de bal dus 3 keer gespeeld.
 • Er kan alleen gescoord worden binnen de 3-meter. Als de bal buiten het veld valt, of achter de 3-meter lijn dan is het een punt voor de tegenstander.

Leuke oefening om te leren de bal bovenhands te plaatsen binnen de 3 meter en met precisie bovenhands je medespelers aan te spelen.

Degene die een fout maakt wordt vervangen door de reserve

beginnen met tennisballen

 • 2 zones markeren op het veld in het achterveld
 • vanaf de 3 meterlijn stappen zetten en de tennisbal gericht werpen met aanval techniek
 • oefening kan moeilijker gemaakt worden met volleybal 
  • proberen naar eigen opworp + slag 
  • pas + slag
drawing

Oefening op slag

 • per 2 spelers één hoepel en één tennisbal
 • de tennisbal proberen in de hoepel te spelen dmv bovenhandse worp, goed letten op de pols beweging
 • moeilijkheid kan bepaald worden door de afstand tot de hoepel te vergroten
 • nadien met volleybal
 • volgende stap zelf opgooien en slaan
drawing
 • Vier spelers maken een groot vierkant.
 • In het midden staat E.
 • Deze spelers is de schakel tussen twee driehoeken.
 • In beide driehoeken gaat bal rond.
 • En E speelt de bal bovenhands door in die twee driehoeken.
 • Met meerdere speles hoekspelers laten wisselen.
 • Variant 1: E mag zelf weten naar wie hij de bal terugspeelt.
 • Variant 2: De hoekspelers spelen bovenhands naar elkaar, maar onderarms naar E.
drawing
Advertentie
 • 3-tal staan in driehoek.
 • Degene die NIET de bal krijgt beweegt naar de overzijde naast de andere speler.
 • Nogmaals, degene die niet de bal krijgt beweegt.
 • Start eenvoudig door eerste de bal voor jezelf omhoog te spelen en daarna één van de twee andere spelers te bedienen.
 • Degene die de bal niet krijgt beweegt andere kant.
 • Later moeilijker maken door het opspelen weg te nemen.
 • Tot slot pass je voor jezelf omhoog en slaat gecontroleerd de bal.
 • Super oefening om heel snel heel moe te worden.
drawing
 • Vier spelers, waarvan drie een grote driehoek maken.
 • 1 Speler staat in het midden.
 • De bal wordt gespeeld door iemand uit de driehoek naar het midden.
 • Deze middenspeler speelt 1 van de andere twee spelers in de driehoek aan.
 • 1 speler uit die driehoek wie NIETS doet moet nu switchen met de middenspeler.
 • Kortom, degene die niets doet ,wisselt met middenspeler.
drawing
Advertentie
 • Groep verdelen in twee groepen van 5, veld verdelen in twee helften.'
 • aan elke kant een bank op de achterlijn met kegels op. (tegenovergestelde kanten) 
 • 3 spelers vertrekken op de achterlijn, 1 reserve, 1 service aan andere kant van het veld. 
 • Er wordt een opslag gegeven aan de drie spelers: receptie - pas - toets over net.
 • als de speler de bal heeft gespeeld lopen de spelers naar de kant waar de bank staat: receptie - pas - slaan naar de kegels
 • Welk team slaat de meeste kegels van de bank? 
drawing
Advertentie