Volleybal oefeningen voor de techniek service / opslag

Advertentie

 • 3 serveerders aan de ene kant van het net.
 • 2 rijtjes van de overige spelers.
 • Van allebei de rijtjes 1 het veld in. Dus in totaal 2.
 • Serveerders serveren om de beurt.
 • 2 spelers in het veld passen de bal naar de andere speler, die set de bal, 3e bal er overheen. 
drawing
 • Men serveert steeds met een opdracht en loopt daarna de bal achterna. 
 • Spelers gaan van A naar B, van B naar C en van C naar D, om daarna weer opnieuw te beginnen. 
 • Op de mat serveren is 2 punten, in de buurt van de mat 1 punt en fout serveren 1 punt eraf. 
Wie heeft na afloop de meeste punten?
drawing

Advertentie

 • Er wordt vanaf positie 5 geserveerd op een tweetal; p/l & libero. 
 • Na de service gaat deze persoon verdedigen op positie 5. 
 • Side-out moet gescoord worden door aanvallers op positie 3, 4 of 6. 
 • Na de side-out, slaat de trainer vanaf positie 4 ballen aan in de diagonaal, die verdedigd worden door de spelers op positie 4, 5 en 6. 
 • Vanuit de verdediging moet opnieuw de aanval gescoord worden. Rally wordt uitgespeeld, waarna alles opnieuw begint. 
Aandachtspunten: 
 • Blok schermt positie 1 en 2 af. Na de pass/ defence uitdekken -niet niks doen-
 • Spelverdeling goede keuzes maken. 
 • Rendementstraining: 20 ballen 10 x service & 10x defence.
Wanneer iedereen op deze wijze aan de beurt is geweest, doen we de oefening in spiegelbeeld. 
 • Serveren vanaf positie 1, blok op positie 3 en 4. Positie 4 en 5 afschermen. 
 • Verdedigen op positie 1, 2, 5 en 6.
 • Aanval op positie 1, 3 en 6.
 • Passer start op positie 5, met voet op de driemeterlijn. 
 • Bal wordt opgegooid en aangeslagen vanaf positie 1 andere kant. 
 • Bij opgooi mag de passer verplaatsen. 
 • Afvanger loopt in vanaf positie 4 naar 2/3 en neemt plaats op mat. 
 • Pass op mat is 1 punt, afvanger gaat vervolgens serveren van 1 naar 5. 
 • In de zone is 1 punt, op de mat is 2 punten. 
 • Daarna bal halen en aanslaan. 
 • Degene die het eerst bij 15 punten is, wint.

Variatie
 • Idem, alleen nu met 2 vaste spelverdelers, die steeds om en om vanaf positie 4 komen. 
 • Er komt nu een aanvaller bij. 
 • Passer en spelverdeler gaan uitdekken, waarna de spelverdeler plaats maakt voor de nieuwe. 
 • Degene die heeft aangevallen gaat weer serveren. 
 • Degene die heeft aangeslagen gaat verdedigen in de rechtdoor en gaat daarna blokkeren. 
 • Degene die geblokkeerd heeft, wordt reserve bij de passer. 
 • Punten kunnen gehaald worden door goede pass, goede service, score in de aanval of een goede defence, blok kan bal afvangen. 
 • Wie is het eerst bij de 20 punten?
Gerichte service met 3 op 1/3 veld.
drawing
 • In het veld liggen allemaal hoepels op strategische plekken. Op plekken waar in de wedstrijd het beste geserveerd kan worden. 
 • 1 iemand van het tweetal gaat in een hoepel staan, de ander gaat serveren. 
 • Als degene in de hoepel de bal kan vangen -mag niet uit de hoepel stappen-, dan mag de hoepel meegenomen worden. Deze telt als een punt. 
 • Na iedere service wordt er gewisseld.

Advertentie

 1. Trainer serveert op 2 passers: passer/loper en libero. 
  1. Spelverdeler is voor en heeft de keuze uit aanvallers op 1, 3 en 4. 
  2. Hier staan 3 blokkeerders tegenover. 
  3. Speler op positie 4 'blokkeert' op de spelverdeler en blokkeert ondersteunend op het midden. 
  4. Als de aanval naar positie 1 gaat, verplaatsen de blokkeerders op positie 3 en 4 gezamenlijk naar buiten.
  5. Na de service volgt eventueel een rallybal en na verloop van tijd kan een wedstrijd gespeeld worden tussen aanvallers en blokkeerders.
 2. Idem als bij 1. alleen is de spelverdeler nu achter. 
  1. Blokkeerders gaan 1 op 1 staan tegenover de aanvaller. 
  2. Speler op positie 4 blokkeert dus niet mee op het midden.
drawing
 1. Trainer serveert op 2 passers: passer/loper en libero. 
  1. Spelverdeler is voor en heeft de keuze uit aanvallers op 1, 3 en 4. 
  2. Hier staan 3 blokkeerders tegenover. 
  3. Speler op positie 4 'blokkeert' op de spelverdeler en blokkeert ondersteunend op het midden. 
  4. Als de aanval naar positie 1 gaat, verplaatsen de blokkeerders op positie 3 en 4 gezamenlijk naar buiten.
  5. Na de service volgt eventueel een rallybal en na verloop van tijd kan een wedstrijd gespeeld worden tussen aanvallers en blokkeerders.
 2. Idem als bij 1. alleen is de spelverdeler nu achter. 
  1. Blokkeerders gaan 1 op 1 staan tegenover de aanvaller. 
  2. Speler op positie 4 blokkeert dus niet mee op het midden.
drawing

Advertentie

Organisatie:
 • Veld A: 3 spelers in de Pass w.v. 1 PL.
 • 1 spelverdeler.
 • 1 reserve passer op 6.
 • Veld B: 2-blok P2 en P3.
 • 2 serveerders.
Uitvoering:
 • Service gaat verdedigen op P5.
 • Pass-setup-aanval.

Looprichtingen:
Service=>P5+>P3=>P2=>reserve pass=>
P6=>P5=>PL4=>spelverdeler=>service

Advertentie