facebook pixel

Volleybaloefeningen voor de techniek service / opslag

 3 groepen van 4 spelers.

 Fase 1: 
 • 2 met bal aan serve.
 • 2 in het veld.
 • Start met opslag en receptie naar de mat.
 • De niet-receptie speler vangt de bal op de mat en gaat naar opslag.
 • Opslaggever komt in het achterveld.

 Fase 2: 
 • fase 1 + pas wordt gegeven en overgespeeld naar de mat -> doelgericht.
 • Speler die overspeelt, schuift door naar opslag.
 • Mat kan verplaatst worden om naar andere richting over te spelen.
drawing opslag - receptie tot doelgericht overspelen
Oefenen van de bovenhandse opslag. 
Bijsturen waar nodig door trainer.

 • Aandachtspunten: 
  • Voeten op de correcte plaats - onder de schouders.
  • Houd de bal voor je met je niet dominante hand.
  • Maak je slaghand klaar - wapenen.
  • Gooi de bal op in een rechte lijn voor je, ongeveer 30 cm naar voren en 90 cm omhoog.
  • Zet een laatste stap naar voren, richting de bal, en gebruik je hele lichaam om de bal over te slaan.
   Start vanuit bekken ==> schouder ==> elleboog ==> hand.
  • Probeer de bal te raken met een uitgestrekte hand.
 • Serveren vanaf positie 1 diagonaal naar positie 1.
 • Daar staat een passer die passt naar een spelverdeler, als deze de bal vangt binnen 2 stappen krijg je 1 punt.
 • Foutservice is punt eraf.
 • Welk team is als eerste bij de 15, indien dit te lang duurt kun je het verlagen.
 • In deze oefening is om de beurt serveren aangeraden.

 • Serveerder wordt passer, passer wordt afvanger, afvanger wordt serveerder. doordraaien aan eigen kant.
 • Indien mogelijk reserve serveerder, daarna reservepassers.
drawing Gericht serveren
 • Serveren vanaf positie 1 naar positie 5.
 • Daar staat een passer die passt naar een spelverdeler, als deze de bal vangt binnen 2 stappen, krijg je 1 punt.
 • Foutservice is punt eraf.
 • Welk team is als eerste bij de 15, indien dit te lang duurt, kun je het aantal verlagen.
 • Serveerder wordt passer, passer wordt afvanger, afvanger wordt serveerder. doordraaien aan eigen kant.
drawing Gericht serveren
Oefening op verdediging, technische aanval en dropballen.

 • Verdedigingstechnieken oefenen.
 • Technische aanvalstechnieken verbeteren.
 • Oefenen met dropballen.
 • 1 kant met blok.
drawing Aanvalsoefening met 1-mansblok
Opslag oefenen met reactie.
drawing Opslag
 • Verdeel de groep in twee teams.
 • Iedereen heeft een bal.
 • 2 Pionnen in het centrum van elk veld als startpositie.
 • Trainer maakt keuze in welk deel van het veld er geserveerd moet worden: links of rechts, kort of diep.
Spel:
 • Van twee zijden serveren. 
 • Achter je bal aan en pion verplaatsen. 
 • Bij je eigen team weer aansluiten.
Pion verplaatsing:
 • Als de serveerder in het juiste deel serveert => gaat de pion naar de plek waar de bal de grond raakte. Je maakt het doelgebied kleiner. 
 • Als de serveerder niet in het juiste deel serveert => dan gaat de pion 1 meter richting het centrum van het veld. Doelgebied groter.
 • Oefening op tijd => bijvoorbeeld 5 minuten.
 • Team dat na 5 min het kleinste doelgebied heeft, wint!
Daarna opnieuw met ander deel van het veld.

drawing Serve gericht - game 2
 • Maak tweetallen met 1 bal
 • Trainer zet pionnen in verschillende kleuren in het centrum van het veld. Net zo veel als er tweetallen zijn.
Opdracht 
Steeds aan een bepaalde zijde van de pion mikken, trainer geeft aan welke zijde.
- Rechts van de pion -rechtdoor
- Links van de pion -diagonaal
- Vóór de pion -kort
- Achter de pion -diep

Opdracht geslaagd: Pion 1 meter verschuiven waardoor het gebied kleiner wordt.
Opdracht niet geslaagd: Pion 0,5 meter terugschuiven zodat gebied groter wordt.

Uitdaging: Eigen pion zo dicht mogelijk bij de desbetreffende lijn van het veld krijgen.

 • Tekening is voorbeeld voor 'rechtdoor' serve.
 • 5 minuten serveren, wie dan het kleinste veld heeft, is de winnaar.

drawing Serve gericht - game
 • 2 groepen van 4 a 5 kinderen op een half veld.
 • 2/3 aan de opslag. 1 speler aan de andere kant van het net voor de pass. 1 speler aan het net.

 • Er wordt opgeslagen en de passer speelt de bal naar de speler aan het net. 
  Die vangt de bal af en gooit de bal naar de opslagplek. 
 • De passer blijft 10 ballen staan. De twee spelers bij de opslag slaan om de beurt op. 
 • Na 10 ballen draai je door.
drawing Pass oefening
 • Spelverdelers wisselen onderling.
 • Gericht aanvallen op verdediger.
 • Verdediger vangt bal.
 • Loopt om pion.
drawing Geplaatst aanvallen
 Opstelling: 
 • 2 opslagspelers
 • 1 blokker op 2
 • 1 pas
 • 2 verdedigers
Oefening: 
 • Opslag wordt gegeven naar of tussen de verdedigers.
 • Receptie komt bij de pas.
 • Niet-receptiespeler valt aan op 3 of 4.
 • De persoon die de receptie heeft genomen, loopt naar achteren en springt over de horde.
Doorschuiven: opslagspeler > blokker > receptie > opslag 
drawing Receptie & blok
 • Verdeel de groep in 3-tallen
 • 1e groep aan 1 zijde van het net op de achterlijn
 • 2e groep andere zijde op positie 1-5-6
 • 3e groep wachtkamer

 OEFENING:
 • 1e groep serveert 3x op dezelfde groep
 • 2e groep verdedigt, moet in drieën, deze ballen en valt aan. Alle posities mogen.
 • 3e groep wachtkamer

 ROTATIE
 • 1e groep --> naar de wachtkamer
 • 2e groep --> serveren
 • 3e groep --> verdedigen/aanvallen
drawing Serveren en passen in 3-tallen