Basketbaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

Vereisten:
spelers moeten individueel vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
trainen van drive, afstandsschot, rotatie en inside-out pass

Organisatie:

 • de teams spelen 3 tegen 3 half veld
 • make it, take it
 • alleen lay ups en 3 punters zijn toegstaan
 • speel tot de 5

Teaching Points:

spelers zonder bal direct een schutterspositie opzoeken als een medespeler een drive inzet zodanig dat de passlijn open komt

Variaties:

 • verplicht penetreren en afstoppen met jump stop of 2TR (= train pivoteren en uitpassen. En je kunt als trainer de rotatie oed zien of de spelers zonder bal juist roteren)
 • verplichte pass fake voorafgaand aan drive of schot = train fakes en creëer daarmee ruimte voor jezelf
 • verplicht snijden na pass (directe score uit give and go mag) = meer verkeer in de bucket, dus wanneer penetreren en wanneer niet. En hoe roteer je dan?
 • met een center die steeds in en rond de bucket aanspeelbaar is en mag scoren. = train schieten en driven in samenhang met de bewegingen van de center.


back-doorback-doorback-door

Vereisten: 
spelers moeten vanuit een bounce pass een lay up kunnen lopen

Doel: 
leren hoe je het overspelen van de forward door een agressieve verdediging afstraft

Organisatie:

 • guard dribbelt op van achter de middencirkel
 • op hetzelfde moment komt center 4 naar de elleboog
 • en sprint speler 3 naar de pion
 • 1 passt 4 aan met een bounce pass
 • 3 sprint met een scherpe richtings- en snelheidsverandering naar de basket
 • en ontvangt de bounce pass van 4


Rotatie:

 • 4 pakt de rebound
 • en neemt de bal in op de achterlijn
 • 3 gaat de inbound pass verdedigen
 • zodra 9 de bal heeft ontvangen, neemt 7 positie in bij de zijlijn voor de volgende inbound pass
 • 4 en 5 roteren niet maar wisselen elkaar steeds af
 • 1 sluit achteraan bij de rij achter de pion
 • 9 passt de bal naar 8 en sluit daar achter aan


Variant:

 • 1 doet alsof hij een screen away gaat zetten aan de weak side, maar snijdt naar 4 voor een hand off
 • neemt het schot
 • OF speelt pick and roll met 4


Teaching Points:

 • sprinten tot aan de pion: bij overspelen moet je als aanvaller de verdediger meenemen tot ruim buiten de driepuntslijn om voldoende ruimte te maken voor de back door
 • 1 moet direct na de pass zijn schijnbeweging maken om op tijd te zijn voor de hand off
Advertentie

3-tegen-0-drive-and-pass 3-tegen-0-drive-and-pass

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel:
1) penetratie verbeteren
2) uitpassen naar de schutter vanuit de bucket
3) spelers zonder bal reageren op penetratie

Organisatie:

 • penetratie eindigt met jump stop
 • uitpassen naar de schutter
 • zelf onmiddellijk een positie zoeken buiten de driepuntslijn
 • minimaal 3 penetraties
 • alleen scoren met schoten
 • speel tot de 5 scores


Teaching points:

 • jump stop zodat je de keuze van pivotvoet hebt (maar ook direct kunt schieten)
 • de twee spelers zonder bal zorgen steeds actief voor blans in de ruimteverdeling
 • aanspeelbaar zijn op een plaats waarvandaan je direct kunt schieten of driven
 • drive met de rechterhand is rechtsom roteren; linksom bij een linker dribbel
 • OF andere afspraken die je binnen tje team hebt

1-tegen-1-plus-help-kwart-veld

Vereisten:

 • spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten
 • moeten weten wat ball side en weak side verdedigen is

Doel: 

1) herkennen dat de verdediger maximale druk op het schot geeft en er dus ruimte is voor de drive
2) de help zien aankomen
3) manier leren om ook de help uit te spelen

Organisatie:

 • aanvaller 1 geeft een bounce pass naar zichzelf op de forwardpositie
 • verdediger 2 mag gaan bewegen als de bal de grond raakt
 • de aanvaller pivoteert zodat hij kan schieten
 • vrij schot (dwz de bal niet geraakt door de verdediger) is een punt voor de aanvaller
 • dribbel afgestopt en score voorkomen door verdediger 2 is een punt voor de verdediger
 • verdediger 3 begint met één voet in de bucket en mag pas bewegen als de bal de grond raakt bij de start van de drive
 • verdediger 3 verdient een punt als hij een score van de doorgebroken aanvaller voorkomt
 • speel tot de 3

Teaching points:

 • aanvallers bij het oppakken van de bal direct pivoteren en triple threat-positie innemen
 • verdediger 2 moet explosief starten en en de laatste anderhalve meter met minislides overbruggen
 • één hand hoog, in het blikveld van de schutter
 • de voet aan balkant is achter
 • (OF andere afspraken die je binnen het team hebt)

Aanvaller:

 • met een crossover step om de help heen en met een power move afmaken
 • met een jump stop afstoppen na de eerste dribbel en met een sprongschot, fade away of rocker step afmaken

Helper:

 • inschatten aan welke kant de aanvaller gaat driven
 • snelle eerste stap
 • aanvaller mag nooit tussen verdediger 2 en helper door

10-fingers

Vereisten:
spelers moeten individueel vanaf de 3-puntslijn kunnen pivoteren en driven

Doel: 
in-out beweging, passlijnen en drive naar de basket

Organisatie:

 • voorste man in de rij heeft geen bal
 • maakt zijn in-out beweging en vraagt met de buitenhand bij de 3-puntslijn om de bal.
 • Pivoteert en brengt zichzelf daarmee in de dribbelstarthouding
 • met één stuiter naar de basket
 • met lay up afmaken
 • zelf afvangen, dribbel naar de hoek van het veld aan de andere kant dan waar je gestart bent
 • pass de bal naar de achterste man en sluit achter aan
 • Iedereen in de rij schuift 1 positie op

Teaching points:

 • altijd een voorbeweging maken terwijl je de front pivot maakt (face the basket)
 • aanpassen op de buitenhand, hoog
 • diep zitten in de draai
 • bal onder kniehoogte voorlangs halen
 • na de draai de voeten naar de basket gericht
 • knieën sterk gebogen na de draai
 • schouders boven de voeten
 • klaar voor schot of drive


Variaties:

Als de spelers het voetenwerk beheersen, dan uitbreiden met:

 • open step naar de elleboog + schot
 • schotfake + 1 stuiter + jump shot zijkant bucket (beweeg evenwijdig aan de zijlijn)

1-tegen-1-plus-help-met-pion

Vereisten:
spelers moeten vanaf de vrije worplijn kunnen driven en schieten

Doel: 
1) de help zien aankomen
2) inschatten of je nog tijd hebt om een lay up te lopen of dat je moet afstoppen en schieten

Organisatie:

 • aanvaller 1 dribbelt in de aangegeven richting om de pion
 • verdediger 2 simuleert de helper
 • verdediger 3 simuleert de verdediger die de dribbelaar zojuist gepasseerd heeft
 • elke speler valt x keer aan


Teaching points:
tijdens de dribbel al inschatten hoe snel de help is en een besluit nemen

Variaties:

 • door de pion van de helper verder van de ring af te zetten is er meer ruimte voor een lay up
 • pion dus dichterbij zetten om afstop en sprongschot te stimuleren
Advertentie

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
vrijkomen op de forwardpositie en scorend vermogen vanaf die positie verbeteren

Organisatie:

 • aanvaller 1 krijgt na een shallow cut de pass van 2
 • en speelt 1 tegen 1 tegen verdediger 4
 • 2 wacht 2 seconden en loopt een shallow cut naar de andere kant van de basket en speelt 1 tegen 1 tegen 5
 • verdediger telt hardop af zodra de aanvaller de bal in de handen heeft: drie-en-twintig, twee-en-twintig, een-en-twintig.
 • als de bal dan nog niet de ring heeft geraakt, dan is het punt voor de verdediger
 • verliezer van de 1 tegen 1 gaat verdedigen
 • winnaar neemt de bal mee en loopt buitenom naar de achterkant van de rij
 • speel tot de 7 (verdediger krijgt een punt als hij de aanvaller weerhoudt van scoren)


Teaching points:

 • eerst snijden naar de basket
 • dan hard van richting en snelheid veranderen naar de driepuntslijn
 • bal vragen op de buitenhand
 • face the basket direct na balaanname
 • gebruik de front- of reverse pivot meteen als schijnbeweging
 • lees in die pivoteerbeweging aan welke kant de verdediger ruimte laat (schot, crossover of open step)
 • diep zitten in de draai
 • hoge handelingssnelheid: met maximaal één schijnbeweging de verdediger uit balans brengen en naar de basket
 • speel met volle intensiteit!!


Tip:

als de aanvaller niet goed leest en steeds alleen de actie maakt waar hij goed in is, instrueer dan de verdediger hoe hij die kan verdedigen. Zo wordt de aanvaller gedwongen eerst te kijken waar de ruimte ligt en pas dan zijn beslissing te nemen

1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward

1-tegen-1-forward

1-tegen-1-forward

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
het oefenen van verschillende technieken om vanaf de forwardpositie te scoren

Organisatie:

 • aanvaller 3 sprint na de pass steeds direct naar de forward positie
 • krijgt daar de bal aangespeeld
 • en valt met een hoge handelingssnelheid de basket aan
 • start met landen in 2TR en schot
 • bij het afmaken onder de basket steeds de bal oppakken
 • met een grote approach step naar de gewenste positie onder de ring
 • andere voet bijtrekken
 • en met twee voeten afzetten


Rotatie:

 • de passer doet een stap achteruit om ruimte te maken voor de volgende passer
 • de schutter vangt de bal af en speelt die naar de passer
 • die sluit met bal achter aan de rij aan
 • de schutter neemt de positie van de passer in

Catch and go:

 • bal vangen en direct de elleboog aanvallen
 • scherpe richtingsverandering
 • hoge snelheid

Mtm offense

Jump back:

 • val de elleboog aan
 • zet onder de elleboog af op je voorvoet en spring naar achteren
 • pak de bal op en schiet

Jump back and drive:

 • val de elleboog aan
 • zet onder de elleboog af op je voorvoet en spring naar achteren
 • pak de bal niet op, maar verander van hand en val de basket aan de weak side aan

1 tegen 1:

 • de passer staat nu iets dieper
 • zodra hij de forward aangespeeld heeft gaat hij verdedigen
 • de aanvaller past de verschillende technieken toe die hij hiervoor geoefend heeft

Rotatie:

het tweetal dat klaar is met de 1 tegen 1 gaat gezamenlijk naar de middellijn en wisselt van rol OF de verliezer gaat verdedigen

Variaties:

 • links en rechts
 • de passer in de hoek neerzetten of op het blok
 • verschillende technieken van afmaken onder het bord
 • het toevoegen van een help verdediger aan de weak side, zodat de aanvaller ook leert welke (on)mogelijkheden daar liggen
Advertentie

1-tegen-1-achteruit-half-veld

Vereisten:
spelers moeten kunnen dribbelen een layup kunnen lopen

Doel:
aanvallendevermogen in 1 tegen 1 vergroten

Organisatie:

 • speler 1 krijgt de bal van 3
 • 3 beweegt achteruit
 • 1 brengt 3 uit balans, passeert en gaat hard naar de basket
 • opdracht aan de verdediger is om de dribbel te stoppen
 • verliezer blijft aan dezelfde kant verdedigen
 • winnaar gaat aan de andere kant aanvallen


Teaching Points:

 • aanvaller moet agressief de afstand kleiner maken
 • recht op de verdediger afdribbelen
 • verdediger uit balans brengen
 • aanvaller moet onvoorspelbaar zijn
 • pas op het laatste moment kiezen aan welke kant je gaat passeren
 • schijnbewegingen in de dribbel toepassen
 • na passeren op volle snelheid naar de basket
 • speel met lef
 • als het niet lukt, herstel dan je balans, en probeer met een andere techniek, bijv. backup dribbel + sprongschot
Advertentie