facebook pixel

Volleybaloefeningen

 • Langs beide kanten van het net staan groepjes in 2. 
 • In dit groepje van 2 personen gooit iemand de bal en de andere doet onderhands. 
 • Om moeilijker te maken: 
  • Links & rechts gooien 
  • Of achteruit & voorruit gooien.
 • Bal in opslag
 • Overspelen naar duo
 • Verdediging - pas - aanval
  • Kant van opslag, schuift telkens na iedere bal, één pos door ! 
drawing opslag - verdediging - blok
 • Organisatie:
  • Groep opdelen in trio's met één hoepel.
  • Ze staan op veld A op p1.
  • Trainer met de ballen op veld B.
 • Uitvoering:
  • Speler houden samen de hoepel vast.
  • Trainer slaat bal aan.
  • Trio moet proberen de bal door de hoepel te laten stuiten.
  • Bal ophalen en inleveren bij Tr.
  • Volgend trio.
 • Naast balbaanherkenning leren ze ook samenwerken en communiceren.

Per twee

 • Iemand aan het net (speelster A),
 • Iemand op de achterlijn (speelster B)
 • Na elke opdracht  met de bal, krijgen de speelsters een kracht/fysieke oefening, alleen of per twee.
 • (Dit gebeurt wanneer de speelsters onderling ook al gewisseld hebben)
 • Hierna schuift de speelsters op de achterlijn door. Zo heb je altijd een andere opwarmingspartner.
 • Speelster B ligt op de buik op de achterlijn, speelster A slaat op de bal, op dit moment springt speelster B recht en geeft speelster A tipbal, speelster B probeert de bal te verdedigen.
 • Na 10 gelukte ballen, wissel.
  • Benen in elkaar gekruist en 15 sit-ups


 • Speelster B ligt op de buik op de achterlijn, speelster A slaat op de bal, op dit moment springt speelster B recht valt speelster A aan, speelster B probeert de bal te verdedigen.
 • Na 10 gelukte ballen, wissel.
  • 10 bloks tegen elkaars handen.


 • Speler A valt aan naar speler B, speler B verdedigt en speler A valt weer aan.
 • Na bepaalde tijd wissel. 
  • Buik op 3m, recht, aanval, buik 3m. 6x 


 • Speler A kiest, korte bal, verre bal, aanval,... Speler B verdedigt alles, na bepaalde tijd wissel. 
  • Spurten rond het terrein

Vorm tweetallen,

 • Elk tweetal heeft 2 tennisballen, die middels uitgestrekte armen de tennisballen vasthoud
 • De andere speler gaat er tegenover staan, met zijn handen boven de handen van de persoon met de tennisbal
 • Persoon met de tennisballen laat 1 van de tennisballen vallen, waarbij de ander persoon deze probeert te vangen voordat deze de grond raakt.
 • Opbouw starten. 
 • Persoon die intoetst geeft een klap op de bal, 
 • Passeur loopt in van achter de kegel.
 • Hoge passen, springen om over te spelen.
drawing Opbouw met inloop
 • 1 speelster gooit de bal aan onder het net door, 
 • dus diep door de knieën, 
 • naar de medespeelster 
 • deze speelt de bal onderhands over het net naar de medespeelster.

KANT A:

 • Blok positie 2 
 • Blok positie 3 
 • 2 met bal op positie 6

KANT B:

 • 2 met bal aan paal positie 2
 • Speler op positie 3
 • Speler op positie 5
 • Aanval positie 4


BEDOELING:

 • Bal wordt ingespeeld naar positie 5
 • positie 5 brengt receptie -  positie 3 geeft pas
 • Aanvaller valt aan in straat #VERPLICHT 
  • Mat op positie 1  
 • Blok probeert bal af te blokken 
  • pos 3 & 5 in dekking
 • ALS BAL IS AFGEBLOKT = pos 3 & 5  hebben dekkingsbal 
  • Dekkingsbal - pas - aanval

 • Ondertussen positie 6 
  • Zelf opgooien - aanval achter 3 meter lijn positie 6 
  • Aanval richting positie 1 #VERPLICHT 
 • Doordraaien:
  • Aanvaller wordt blok positie 4 
  • Blok positie 4 wordt blok positie 3
  • Blok positie 3 wordt reserve op positie 6 (achter 3 aanval)
  • Diegene die achter 3 meter lijn heeft aangevallen, komt bal aanspelen 


 • Gewichtsbal verplaatsen van achterlijn naar 3m lijn
 • Horde springen (3x) en doorlopen naar muur en gordijn  
 • Per 2: sit-up met gewichtsbal 
 • Planken 
 • Op en af bank springen

3 personen op 3 meter lijn achter elkaar. 

 • Gooien naar elkaar 
  • Na de actie: achterlijn tikken
 • Top spin slag onder het net en bal doodmaken 
  • Na de actie: blok op positie 2 - achterlijn tikken 
 • Top spin slag over het net en bal receptie spelen 
  • Na de actie: blok op positie 2 - achterlijn tikken
 • Controletoets 
  • Na de actie: achterlijn tikken 
 • Onderhands - bovenhands
  • Na de actie: achterlijn tikken 
 • Rechtstreekse toets 
  • Geen na-actie 


 • Oefening in wedstrijdvorm, 2 teams van 3 spelers tegen elkaar.
 • 3 contacten alvorens de bal over het net wordt gespeeld.
 • 1ste contact is OH receptie, 2de contact mag met vervangtechniek gespeeld worden (in tegenstelling tot normaal 1 ste contact).
 • Vervangtechniek gaat naar SV.
 • SV geeft hoge pass, dewelke wordt over getoetst.
 • veld word in 2 delen verdeeld
 • aan kant 1 zijn 1 spelverdeler, de libero en de middenaanvallers
 • aan kant 2 zijn de overige speelsters 
 • er zijn aan elke kant 1 aanvaller en 1 blokkeerder en een serveerder.
 • afhankelijk van het aantal personen is er 1 passer of 2 passers.
 • het doel van deze oefening is om afstemming te krijgen met de spelverdeler welke bal je wil spelen.
 • met de middens gaan we oefenen op de 'stijg' ballen en op de andere variaties zoals de 'nek'
drawing afstemming met spelverdeler