Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

opslaan-spel


Er zijn twee teams. Deze teams serveren tegen elkaar. Je moet het veld dus verticaal door het midden doen. Op de foto zie je wat het linker team moet doen. Het rechter team doet hetzelfde maar dan iets verder naar rechts toe. Het is de bedoeling dat je op de zittende persoon op slaat. Deze moet met de kont op de grond en moet de bal vangen zonder stuiter. 

Er zit een persoon aan de overkant rechts, kort achter het net dus op rechts voor. Het is de bedoeling dat je op die persoon opslaat. Dit doe je net zo lang (met je groepje) totdat het lukt. Als het lukt dan gaat de serveerder naar rechts achter en gaat de persoon voor aan het net in de rij aansluiten om ook op te slaan. Als er dan weer goed opgeslagen wordt en de persoon rechts achter kan de bal ZONDER stuiter vangen, dan mag de serveer op de mid voor positie zitten. Als er op hem goed opgeslagen is, gaat de serveerder op mid achter zitten. 

-->Alle posities zijn vanuit het oogpunt van de serveerder aan de andere kant van het net.

Je kan doen dat je het 2x achter elkaar doet, maar je kan ook doen dat ze gewonnen hebben als ze alle 4 de posities hebben gehad. Het is dus een wedstrijd wie van de twee teams het snelst alle 4 de posities hebben behaald. 

 • maak tweetallen
 • 2 tegen 2 op een half veld
 • de eerste bal moet onderarms gepasst worden en de 2e bal moet er bovenhands overheen
 • aanpassen naar geslagen bal eroverheen
 • bovenhands passen
Advertentie

bovenhands-trampoline-met-pass-1

Dit is een oefening die ook in een spelvorm tegen een groep op het andere veld kan worden gedaan!

 • er staat een rijtje kinderen met een bal in de hand bij een pylon achterin het veld én 1 kind in het andere veld 
 • Kind 1 gaat bovenhands-spelend met de bal naar het net toe (valt de bal moet je weer overnieuw beginnen)
 • ongeveer 1m vanaf het net speel je de bal bovenhands over het net heen naar het kind (x) dat daar staat
 • het kind dat daar staat moet de bal passen en zelf afvangen (loopt met de bal naar het rijtje met kinderen)
 • kind 1 gaat onder het net door en gaat op de plaats van kind (x) staan
 • kind 2 gaat nu bovenhands-spelend naar het net toe en speelt de bal naar kind 1
 • etc etc


(variatie cq moeilijker)

 • er staat een rijtje kinderen met een bal in de hand bij een pylon achterin het veld én 1 kind in het andere veld 
 • Kind 1 gaat bovenhands-spelend met de bal naar het net toe (valt de bal moet je weer overnieuw beginnen)
 • ongeveer 1m vanaf het net speel je de bal bovenhands over het net heen naar het kind (x) dat daar staat
 • kind 1 gaat snel onder het net door en gaat op de midvoor positie staan
 • het kind dat daar staat (x) moet de bal passen en naar de midvoor spelen welke de bal afvangt en aan kind (x) geeft
 • kind (x) loopt met de bal naar het rijtje met kinderen
 • kind 1 gaat op de plaats van kind (x) staan
 • kind 2 gaat nu bovenhands-spelend naar het net toe en speelt de bal naar kind 1
 • etc etc
 • bovenhands en onderhands
 • 3 aanvallers aan het net, rest aan achterlijn
 • aanval, drop, aanval => drop, aanval, drop
 • slalom tussen paaltjes en terug aansluiten
 • elk 5 keer
 • iedere kant van het veld serveren.
 • de bedoeling is om alle  pionnen om te serveren. de kant die dat als eerste lukt heeft gewonnen. 
 • bij oneven aantal spelers zet je het aantal pionnen neer van de hoeveelheid waaruit het team bestaat 
  • bijvoorbeeld 4 om 5service-wedstrijd-1

 • aan elke kant 4 mensen met bal op de achterlijn
 • aan elke kant 1 iemand zonder bal tussen de 3 en 7 meter lijn 
 • je gooit eerst de volleybal die wordt gevangen, daarna gooi je de tennisbal.
 • uitbreiden naar alleen maar met volleybal gooien en dan de bal passen in/of tegen de korf. in de korf is 2 punten tegen de korf is 1 punt. wie als eerst 10 punten heeft.
 • je loopt de bal achterna. als je hebt gevangen sluit je aan je eigen kant van het net aan.co-rdinatie-in-het-veld-2
Advertentie

DOEL

Conditie en kracht verbeteren + opwarmen

ORGANISATIE

Door verschillende opdrachten te doen een code kraken

UITVOERING

Dit spel kun je spelen met elke 4 oefeningen die je kunt bedenken.

1. Verdeel de groep in twee of drie. Dit zijn de teams die de opdrachten gaan doen.
2. De trainer maakt een code van tien cijfers bv. (24 32 14 21 33)
3. De spelers zullen de bedachte oefeningen op een bepaalde volgorde gaan doen. Bijvoorbeeld; zij denken dat het eerste cijfer 3 is, dus zullen ze oefeningen 3 doen. Als ze die hebben gedaan, gaan ze naar de trainer en die zegt dan of het cijfer juist of fout is. Als dit cijfer juist is, proberen ze het volgende cijfer te raden. Indien het cijfer fout is, moeten ze een andere oefening, bijvoorbeeld oefening vier, doen om zo het juiste cijfer te raden.

Set 1;
Oefening 1: 5 keer opdrukken
Oefening 2: sprint de afstand tussen de achterlijn en de middelijn drie keer lopen
Oefening 3: Spiderman van net tot achterlijn en terug
Oefening 4: Tien sit ups

Set 2;
Oefening 1: Kruiwagen
Oefening 2: Tijgeren
Oefening 3: Hand walk
Oefening 4: 15 tellen plakHet tweetal dat als eerste de code kraakt wint.

service-pass-estafette

De spelers worden in gelijke teams verdeeld en in rijtjes opgesteld op de serveerplaats van dezelfde speelhelft, aan de overkant staat bij elk team een passer en een afvanger.

 • De eerste speler van een team serveert.
 • Na pass en afvang, gooit afvang bal naar volgende serveerder (of wordt zelf serveerder).
 • Afvang sluit aan bij serveerder, passer wordt afvang
 • enz


 • Als nadruk op service ligt: fout serveren betekent opnieuw.
 • Als nadruk op pass ligt: fout pass betekent blijven staan (opnieuw).


Als de teams klein zijn, dan is het wel leuk om iedereen twee of drie keer te laten serveren.

 • Minimaal 6 spelers
 • Evenveel ballen als er teams zijn


Advertentie

(het net moet even nog niet opgehangen worden bij deze oefening!) 

 • alle kinderen verdelen in 2-tallen en elk kind liggend aan 1 kant van het veld. De kinderen aan kant 1 liggen op hun buik en de kinderen aan kant 2 op hun rug
 • alle kinderen van kant 1 rennen naar de overkant en gaan naast hun partner op de rug liggen
 • zodra dit gebeurd is mag de partner van kant 2 rennen naar de overkant, snel op zijn/haar buik gaan liggen, met zijn/haar neus de grond aantikken en weer terug rennen naar zijn/haar eigen plek. Daar weer op de rug gaan liggen
 • het kind wat daar op de grond ligt op de rug moet nu terug naar zijn/haar eigen plek. 


Wie is als eerste terug back-on-base?

Advertentie