Oefeningen voor basketbal - aanvallen


gesponsorde link
 

forward-vrijkomen forward-vrijkomen forward-vrijkomen

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
forwards leren vrijkomen door het lezen van de verdediging

Organisatie: 

Verdediger krijgt van de trainer instructie hoe hij moet reageren als de aanvaller voor de eerste keer naar binnen snijdt:

 • blijven staan
 • overspelen
 • kleven aan de aanvaller
 • passer statisch op de guard positie
 • passt de aanvaller aan als die vrijkomt
 • die speelt daarna 1 tegen 1
 • verliezer gaat verdedigen aan dezelfde kant
 • winnaar neemt de bal mee en gaat aanvallen aan de andere kant
 • speel tot de 4


Teaching points:

 • verdediger blijft staan: stap naar buiten de driepuntslijn voor het schot
 • verdediger overspeelt (je kunt de bal niet goed zien omdat de verdediger ertussen staat): ga back door (explosief, hard afzetten op je buitenbeen)
 • verdediger kleeft: pin and spin (na de spin je looplijn de letter V laten vormen, zodat de verdediger achter je blijft en de pass niet kan onderscheppen)
 • als de aanvaller na 2x nog niet vrij is, dan heeft de verdediger gewonnen


Eindspel:
Verdediger laten variëren in de manier van verdedigen, zodat de aanvaller echt moet lezen en gepast reageren 

De trainer instrueert de verdediger om achtereenvolgens te:

 • volgen
 • overspelen
 • kleven
 • aanvaller begint tegen de achterlijn
 • beweegt evenwijdig aan de bucket naar de bal
 • als de verdediger volgt, dan bij de elleboog versnellen door hard afzetten op de binnenvoet en haaks op je looplijn uitstappen
 • als de verdediger kleeft, dan een pin and spin uitvoeren op de elleboog en hard haaks uitstappen
 • als de verdediger blijft staan bij de elleboog: vraag de pass bij de driepuntslijn en schiet
 • als je niet meer dan de hand van de verdediger tussen jezelf en de bal zien, vraag dan om de pass met je buitenhand bij de driepuntslijn
 • na het vangen de bal rippen en direct driven naar de basket
 • als je de schouden van de verdediger ziet tussen jezelf en de bal, dan hard afzetten op je buitenvoet en back door gaan (vraag bounce pass op je buitenhand)


Eindspel:
Verdediger varieert in de manier van verdedigen, zodat de aanvaller echt moet lezen en gepast reageren

Mtm offense

 • De trainer instrueert de verdediger om achtereenvolgens te:
 • positie tussen aanvaller en basket te houden
 • overspelen vanaf verlengde vrije worplijn
 • Aanvaller loopt buiten langs de driepuntslijn:
 • als de verdediger tussen man en basket blijft, vraag dan om de pass met je buitenhand bij de driepuntslijn
 • neem je triple threat positie in en speel 1 tegen 1
 • als je de schouder van de verdediger kunt zien als je naar de bal kijkt, dan hard afzetten op je buitenvoet en back door gaan (vraag bounce pass op je buitenhand)
 • idem als de verdediger een voet over de driepuntslijn zet


Eindspel:

Verdediger varieert in de manier van verdedigen, zodat de aanvaller echt moet lezen en gepast reageren

triple-threat-read-defense

Vereisten:

 • spelers moeten verdedigd durven schieten
 • open step en crossover step beheersen
 • en een schijnbeweging gevolgd door dribbel + schot of drive beheersen


Doel:
beslissen welke actie je als forward in een 1 tegen 1 situatie gaat maken

Organisatie:

 • verdediger passt de bal met een bounce pass naar de aanvaller
 • en gaat verdedigen
 • aanvaller staat binnen schotafstand


Teaching Points:

 • voet, knie en schouder in één lijn
 • handen 'ready to shoot'
 • knieën in een hoek van 60 (schot fake) tot 90 graden (drive fake)
 • schotfake: bal niet hoger dan de neus + iets door de knieën zakken
 • drive fake: korte, snelle stap + voorwaartse beweging met de schouders
 • open step: eerste stap is kort
 • bal naar de andere kant brengen met sweep/rip: bal onder kniehoogte brengen


Beslissen:

 • verdediger heeft zijn handen laag en/of meer dan een armlengte afstand: schiet (quick draw)
 • verdediger heeft zijn hand bij de bal: direct driven (liefst over de voorvoet / langs de rug van de verdediger)
 • maak maximaal één fake. Lees de reactie van de verdediger tijdens je fake.
 • reageert de verdediger niet, zet dan de beweging door (schot fake wordt schot, drive fake wordt drive).
 • reageert de verdediger wel, neem dan de andere optie, dus: schot fake wordt drive; drive fake wordt schot; open step wordt rip + crossover step; crossover step wordt rip + open step
 • breng hier GEEN wedstrijdelement in om te voorkomen dat verdedigers harde fouten gaan maken om maar niet te verliezen


Variaties:

 • instrueer de verdediger om alleen de drive hard te verdedigen en ruimte voor het schot te laten
 • crossover en schot verdedigen, maar open step open laten
 • het schot voluit verdedigen
gesponsorde link
 
gesponsorde link
 

drive-naar-de-basket

Doel:
A) schijnbewegingen in je dribbel
B) drive naar de basket

Organisatie:

 • stroomvorm (pass en achter je bal aan, de positie van je voorganger overnemen)
 • de drive naar de basket begint bij de middellijn, tegen de zijlijn aan
 • dribbelstart
 • schijnbeweging in je dribbel
 • versnellen
 • in het verlengde van de vrije worplijn de driepuntslijn kruisen en lay up maken
 • pass-stations op de guard-positie en de tegenoverliggende forward-positie
 • gebruik zonodig pionnen voor plaatsbepaling
 • steeds vanuit de balaanname een pass fake geven tegenovergesteld aan de richting van de pass. Voet en bal kort en snel bewegen (op de tekening de linker voet). Daarna de voet voorlangs zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen
 • bal is onder kniehoogte, knieën 90 graden gebogen
 • crossover step en met 1 stuiter + lay up naar de basket
 • zelf afvangen, een voet richting outlet zetten, pivotvoet loslaten, passen en direct doorlopen

TIP:

Zet pionnen neer als verdediger om richtingsverandering af te dwingen

Teaching Points:

 • aanpassen op de buitenhand
 • knieën licht gebogen bij ontvangen pass
 • bal beschermen naast het lichaam
 • bij elke dribbelstart moeten bal en voet tegelijk op de grond komen
 • schijnbewegingen bij het passen moeten kort en fel zijn
 • bij schijnbewegingen voet en bal bewegen
 • na de schijnbeweging in je dribbel versnellen en op topsnelheid afmaken

Variaties:

 • backup dribbel (met rechts beginnen en doorzetten)
 • tappen tijdens de dribbel (rechts beginnen en doorzetten)
 • crossover (links beginnen en met rechts doorzetten en afmaken)
 • rechts beginnen, corssover en met links door het midden afmaken
 • afstop + jump shot ipv lay up
 • vanaf de linkerkant

1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward1-tegen-1-forward

1-tegen-1-forward

1-tegen-1-forward

Vereisten:
spelers moeten vanaf de 3-puntslijn kunnen driven en schieten

Doel: 
het oefenen van verschillende technieken om vanaf de forwardpositie te scoren

Organisatie:

 • aanvaller 3 sprint na de pass steeds direct naar de forward positie
 • krijgt daar de bal aangespeeld
 • en valt met een hoge handelingssnelheid de basket aan
 • start met landen in 2TR en schot
 • bij het afmaken onder de basket steeds de bal oppakken
 • met een grote approach step naar de gewenste positie onder de ring
 • andere voet bijtrekken
 • en met twee voeten afzetten


Rotatie:

 • de passer doet een stap achteruit om ruimte te maken voor de volgende passer
 • de schutter vangt de bal af en speelt die naar de passer
 • die sluit met bal achter aan de rij aan
 • de schutter neemt de positie van de passer in

Catch and go:

 • bal vangen en direct de elleboog aanvallen
 • scherpe richtingsverandering
 • hoge snelheid

Mtm offense

Jump back:

 • val de elleboog aan
 • zet onder de elleboog af op je voorvoet en spring naar achteren
 • pak de bal op en schiet

Jump back and drive:

 • val de elleboog aan
 • zet onder de elleboog af op je voorvoet en spring naar achteren
 • pak de bal niet op, maar verander van hand en val de basket aan de weak side aan

1 tegen 1:

 • de passer staat nu iets dieper
 • zodra hij de forward aangespeeld heeft gaat hij verdedigen
 • de aanvaller past de verschillende technieken toe die hij hiervoor geoefend heeft

Rotatie:

het tweetal dat klaar is met de 1 tegen 1 gaat gezamenlijk naar de middellijn en wisselt van rol OF de verliezer gaat verdedigen

Variaties:

 • links en rechts
 • de passer in de hoek neerzetten of op het blok
 • verschillende technieken van afmaken onder het bord
 • het toevoegen van een help verdediger aan de weak side, zodat de aanvaller ook leert welke (on)mogelijkheden daar liggen