Volleybaloefeningen voor de techniek warming-up

Advertentie
 • Spelersgroep in twee verdelen.
 • Elke groep aan één zijde van het net.
 • Bal via blokbeweging over het net doorgeven van speler A aan speler B.
 • Speler B zijdelings verplaatsing richting speler C en opnieuw doorgeven over het net, enz. enz.  
 • Ondertussen kan speler A in afwachting een grondoefening doen.


 • Op de grond liggen met bal. 
 • Benen gebogen, rug iets omhoog. 
 • Bal naar de voeten toe, 
  • 10x
 • Op de grond liggen met bal
 • Tweetallen. 
 • Benen gebogen, rug iets omhoog. 
 • Overgooien met 1 bal naar elkaar
Advertentie
 • Benen wijd, armen naar de grond, links, midden en rechts
 • Benen wijd, armen zwaaien rond en naar de zijkanten
 • Benen in de knoop, reiken naar de grond
 • Been achter je rug trekken
 • Armen achter je rug trekken
 • Tweetallen
 • Bovenhands overspelen
 • 1 keer voor jezelf hooghouden
 • 2 teams(6,8,10 of 12 spelers)
 • 1 persoon in het veld (binnen 3m lijn). 
 • Andere spelers staan achter de 3m-lijn in de wachtkamer. 
 • T brengt bal in spel in veld A of B.
 • Je mag de bal alleen bovenhands spelen binnen de 3m lijn. 
 • Na het spelen van de bal dan uitstappen en iemand in de wachtkamer neemt plek in. 
 • Maak je een fout dan zorg je voor balveiligheid en je gaat je teamgenoten aanmoedigen.
 • Is iedereen weggespeeld van een team dan heb je een punt.
  • Idem enkel onderhands spelen
  • idem enkel bovenhands spelen buiten de 3m lijn
 • Je legt twee trappetjes neer. 
 • Als de kinderen beide trappetjes hebben gehad, krijgen ze een bal die ze moeten passen. 
 • Deze kan kort, lang of geslagen zijn.
Advertentie
 • Verdeel de spelers in 2 groepen, aan iedere kant van het net een groep. 
 • Per helft 2 spelers in het veld, de overige er achter. 
 • Als een speler gespeeld heeft gaat die het veld uit en komt er een volgende speler het veld in. 
 • Trainer brengt de bal in het spel en de spelers spelen de bal alleen onderhands in één keer naar het andere veld. 
 • Partijtje tot 25 geeft extra uitdaging. 
  • Baan van de bal bepalen, 
  • snel verplaatsen, 
  • passen naar een bepaalde positie, 
  • communicatie met medespeler.

Maak twee gelijke groepen;

Nummer 1 begint en loopt naar de middelste pion vanuit het midden gaat hij als volgt naar de andere pionen;

1. Rechts voor terug naar het midden
2. Links voor terug naar het midden
3. Recht achter terug naar het midden
4. Rechts achter terug naar het midden.

Dan tik hij de volgende aan in de rij en die doet hetzelfde.

pionnen-race-1

Advertentie

Warming up:

 • 3 ronden inlopen .  
 • Core en move
 • 30 sec planken
 • 30 sec tegen de muur met bal in gestrekte handen
Advertentie