Volleybaloefeningen voor alle technieken

Advertentie

3 rijtjes op ongeveer 1.5 meter van het net. 3 tegelijk serveren en dan zelf de bal halen en weer achterin de rij aansluiten.

Afstand vergroten

Teamopstelling. Ook hier pikken we een veld in van niveau 3. Per trainer 1 team. Trainer gooit de bal over  het net en team vangt de bal en gooit de bal weer over het net. Dan meteen doordraaien en blijf naar de tegenstander/trainer kijken. De opstelling is een kommetje 

Kegelen: 2 teams met elke speler een bal. In elk veld staat een team en het net is de middenlijn. In elk veld staan 3 of 4 pionnen op hun kop op een rij. De pionnen moeten om. Je rolt ze om dus niet gooien. De bal mag je alleen met je handen raken, raak je de bal met je voet dan ben je af.

Advertentie

stoelendans maar inplaats van stoelen, ballen

mogen ze zelf uitkiezen

Serveren 

accent op platte strakke hand, gestrekte arm en juiste been voor. Geef hier tijdens de training aanwijzingen voor!! Alleen deze 3

2 tallen met 1 bal en rustig naar elkaar toe serveren. De ander toetst de bal voor zichzelf op.

3 pionnen diagonaal in het veld. De kinderen hebben allemaal 1 bal en serveren bij de 1ste pion die het dichts bij het net staat. 2x goed dan mag je naar de volgende pion. Zelf bal halen! Jullie staan bij de pionnen dus kunt ze goed de accenten meegeven.

Advertentie

2 tallen bij de muur. 1 serveert en vangt de bal daarna de ander.

2 rijtjes bij het net. Afstand niet te groot. Trainer staat aan de andere kant. Speler serveert en probeert trainer te raken. Lukt dit dan moet de trainer 3x opdrukken. Speler haalt eigen bal en sluit weer in de rij aan.

3 rijtjes op de zijlijn en voer opdracht uit.

  • Voorwaarts bal voor jezelf opgooien en oh vangen, let op gestrekte armen en handen vangen de bal
  • Idem, alleen nu bh vangen. Dus boven het hoofd
  • Hinkelend bal voor jezelf opgooien en oh vangen, als je vangt blijf je even in balans stil staan
  • Idem nu bh vangen
Advertentie

Speler gooit de bal voor zichzelf op via onderhandse, technische gooi beweging. Speler heeft 1 been voor, armen gestrekt, iets naast het lichaam en gooit op en vangt.

Nu gooit de speler bal op de zelfde manier op en daarna toetst hij/zij hem en dan vangt hij/zij af.

2 rijtjes. Spelers staan achterin hetveld met bal. Trainers staan bij het net. Speler gooit via onderhandse gooi beweging naar trainer. Trainervangt af en gooir dan de bal aan op diezelfde speler. Speler toetst de bal direct terug naar de trainer en probeert dan sneller dan de bal bij de trainer te zijn.

Idem, alleen nu toetst de speler niet direct terug maar toetst 2x voor zichzelf op en vangt dan de bal af en sluit weer achter in de rij aan.

Advertentie