Volleybaloefeningen voor de techniek blok / blokkering / netverdediging

Advertentie

Blok verdedigen met duik

blokkeren-4
- 1 blokkeert eerst op midden en dan op linksvoor
 - na blok omdraaien en verdedigt aanval van 3 terug
- daarna verdedigt (in duik) korte bal van 5
- 2 is de volgende
Doordraaien: - 1 naar korte bal
 - 3 naar blokkering
 - 5 naar aanval

Links en rechts aan 1 kant van het net een rijtje aanvallers, spelverdeler op vaste positie (rechtsvoor), passer op linksachter.Drie blokkeerders aan de andere kant van het net (rechtsvoor, midden en linksvoor).

Bal wordt vanaf overkant aangegooid van op  passer, pass naar SV, set up om en om naar de aanvallers; middenblokkeerder mag pas vertrekken nadat set up is gespeeld.

Aandachtspunten:

 • stand van de handen (gedraaid naar positie 6) ; armen over het net heen plaatsen (sluit de bal op)
 • springen nadat de aanvaller springt
 • middenspeler goed aansluiten ; buiten blokkeerder zet het blok van buiten naar binnen (nooit andersom)
Advertentie

In tweetallen lekker fanatiek inspelen.

Blok verdedigen met duik

inspelen-20
 • 1 blokkeert eerst op midden en dan op linksvoor
 • na blok omdraaien en verdedigt aanval van 3 terug
 • daarna verdedigt (in duik) korte bal van 5
 • 2 is de volgende
 • Doordraaien: 
  • 1 naar korte bal
  • 3 naar blokkering
  • 5 naar aanval

blokken

 • Trainer gooit de bal naar spelverdeler
 • Sv geeft set up naar Aanvaller
 • A moet slaan
 • Blok moet goed gezet worden door de buiten en midden sluit aan
 • V verdedigt de bal
 • Na 10 keer draaien

Trainer (mid) en speler op 4 aan net

Trainer gooit de bal zelf kort achter het blok of in midden of werpt de bal naar 4. Die speler gooit de bal  

Verdediging moet het oplossen door goed in te schuiven en/of kort achter het blok te staan. SV staat achter en komt naar voren en geeft set up naar midden, linksvoor of diagonaal, die de aanval af maakt. Afvanger legt bal terug in mand.

Doel: - verdediging op de juiste positie. Wie gaat voor welke bal

         - snel kunnen schakelen van verdediging naar aanval. Evt 1e tempo oefening middenaanval


- rij aanvallers en blokkeerders op de 3 -meterlijn

- C speelt rallybal op de aanvaller 1

- blokkeerder 4 gaat naar het net

- 1 pass op S en roept waar hij de set-up wil

   (links, midden of rechts)

- blokkeerder volgt de aanvaller en blokkeert

- aanvaller haalt de bal, aansluiten achter je eigen rij

- als de aanvallers 10 x scoren wisselen de aanvaller

   en blokkeerders

aanvallers-tegen-blokkeerders


Advertentie

1 sv staat op sv plaats in veld met de trainer en de andere sv staat rv op veld met de rest van de speelsters.

Accent is set up, blok op buiten en slim spelen.

Als grote team een goede aanval doet dan krijgen ze een punt. Als de bal op de grond valt of niet over het net komt krijgen de 2 andere speelsters twee punten. Bij BH over het net krijgt ieder 1 punt. Trainer gooit 6 keer aan over het net (dus je kan 12 punten halen). Daarna van positie wisselen.

Trainer speelt hoge bal achterin                   bal-verdedigen-en-aanval-opbouwen-1

Pass naar SV

Set up

Aanval: alleen vanaf plek 2

Trainer speelt door of pakt een nieuwe bal en speelt naar 2 (sv)

SV geeft set up

Blok zetten 

Erachter verdedigen (van de slimme bal van 1)

Blok verdedigen met duik

blokkeren-3
- 1 blokkeert eerst op midden en dan op linksvoor
 - na blok omdraaien en verdedigt aanval van 3 terug
- daarna verdedigt (in duik) korte bal van 5
- 2 is de volgende
Doordraaien: - 1 naar korte bal
 - 3 naar blokkering
 - 5 naar aanval


Variatie:

twee verdedigers positie 1 2.

1 blokt draait om krijgt een geslagen bal vanaf positie 4.Advertentie
 bal wordt onderhands naar elkaar gespeeld vanaf de 4 meterlijn
- na spelen blok op het midden
- verplaatsen naar rechts en blok
- onder het net door en blok
- lage verdediging terug naar de rij
Advertentie