Volleybaloefeningen voor de techniek blok / blokkering / netverdediging

 Organisatie: 
 • Veld A. 2 spelers in de pass P4 en P3.
 • Sv op P2.
 • Veld B. Blok op P2 en P3.
 • Serveren P1 en verdedigen P4 en P5.
Uitvoering: 
 • Service op P3 en P4. Dan verdedigen op P1.
 • Aanvallen hard indien mogelijk en anders tikken.
 • Na 5 services wisselen.
drawing
 • Kant één slaat op, verdedigen aan andere kant en proberen punt te scoren tegen blokkers met uitvallen.
 • Overige 2 die niet moeten opslaan, kunnen inkomen om te verdedigen in achterveld.
 • Passeurs laten afwisselen als 'cameleon'
drawing
 • 2 mensen op een stoel waarvan één met 2 tennisballen. 
  • andere kant van het net moet je blokken en tennisballen meenemen en doorgeven aan andere persoon op stoel -blok-.
  • elk 10x
 • Eén pers op stoel die telkens aanvalt, overkant net blokken en daarna duikje op 3 meter lijn. Een ander 'bevoorraad' ballen voor persoon op stoel. elk 10x.
 • Hetzelfde als oefening 2. Nu komt enkel nog een 2de tip bij ongeveer 5 a 6 meter. Verdedigen met gezicht naar het net!
drawing
Naar het net lopen en: 

 1. Doorspringen; blokken en terugkeren. Licht door de knieën. 
 2. Blokken met 1 zijwaartse pas rechts en opnieuw blokken.
 3. Blokken met 1 zijwaartse pas rechts en blokken en opnieuw naar links zijwaarts en blok.
 4. Zelfde als nummer 3 maar vervolgens met Cross 'inside' rechts en opnieuw links.
  • Info: indien naar rechts blokken starten met je linkerbeen, indien naar links blokken, rechter been starten.
 5. Zelfde als nummer 3 maar met Cross 'outside'.
  • Info: indien naar recht blokken moet rechterbeen ook openen om je sprong krachtiger te zetten. omgekeerd naar links blokken.
 6. Blokken met 1 zijwaartse pas recht, idem naar links. Recht inside cross, idem naar links. Recht outside cross, idem naar links.
drawing
1. Speler met bal houdt deze hoog,  andere speler grijpt bal in 'blok' en terug.  2x10 elk.
2. Speler met bal gooit bal op +/- 20-30cm boven het net, andere blokt deze terug.  2x10 elk.
3. Speler met bal smasht bal, blokker anticipeert op aanval !  2x10 elk.

drawing
 • Het basisteam van zes krijgt achtereenvolgens van het kleine team een service, een aanval -trainer speelt rallybal het kleine team- en een vrije bal.
 • De trainer speelt rallybal op het kleine team en zij spelen de bal in één keer terug.
Het basisteam krijgt 3 pogingen om 3 ballen op rij te scoren. 
 • Lukt dit, dan wordt er een plek doorgedraaid. 
 • Lukt dit niet, dan wisselen de spelers uit het kleine team met spelers uit het basisteam. 
Doel is om in de tijd dat de oefening gedraaid wordt, alle rotaties volledig te doorlopen.
 • Er wordt vanaf positie 5 geserveerd op een tweetal; p/l & libero. 
 • Na de service gaat deze persoon verdedigen op positie 5. 
 • Side-out moet gescoord worden door aanvallers op positie 3, 4 of 6. 
 • Na de side-out, slaat de trainer vanaf positie 4 ballen aan in de diagonaal, die verdedigd worden door de spelers op positie 4, 5 en 6. 
 • Vanuit de verdediging moet opnieuw de aanval gescoord worden. Rally wordt uitgespeeld, waarna alles opnieuw begint. 
Aandachtspunten: 
 • Blok schermt positie 1 en 2 af. Na de pass/ defence uitdekken -niet niks doen-
 • Spelverdeling goede keuzes maken. 
 • Rendementstraining: 20 ballen 10 x service & 10x defence.
Wanneer iedereen op deze wijze aan de beurt is geweest, doen we de oefening in spiegelbeeld. 
 • Serveren vanaf positie 1, blok op positie 3 en 4. Positie 4 en 5 afschermen. 
 • Verdedigen op positie 1, 2, 5 en 6.
 • Aanval op positie 1, 3 en 6.
Op positie 2 en 4 staan blokkeerders, die de rechtdoor dichtzetten. 
De middenspelers gaan om en om 'werken'. 
 • Blokkering op positie 3. Op de bal. 
 • Blokkering op 4 op aangeslagen bal, ruimte maken en aanvalsaanloop op 3. 
 • Blokkering op aangegooide bal op 3 en tot slot blokkering op positie 2 op aangeslagen bal. 
De buitenkanten rouleren door. 
 • Na de blokkering, duik je naar de 3-meterlijn en aansluiten bij het aanslaan. 
 • Degene die heeft aangeslagen, gaat blokkeren, enzovoort.
 • Als degene die aanslaat naar binnen stapt om aan te slaan, gaat de buitenste blokkeerder mee. 
Nadat de middenspelers allemaal 3x zijn geweest, wisselen de buitenspelers van positie en volgt er nog een serie van 3. 
 • Libero op positie 5. 
 • Bal wordt door SV 1 aangeslagen vanaf positie 4. 
 • SV 2 loopt in vanaf positie 1 en heeft de keuze uit 3 aanvallers. 
 • Hier tegenover staan 3 blokkeerders of verdedigers. 
 • Na de rally volgt er een service van Tr. en wordt er wederom een aanval opgezet.
 •  Daarna wisselen de spelverdelers. 
 • Er wordt 2x een andere aanvaller aangespeeld. 
 • 2x scoren is 3 punten, 1x scoren 1 punt en 0x scoren is wisselen. 
 • Wie heeft als eerste 15 punten?
 • Passer start op positie 5, met voet op de driemeterlijn. 
 • Bal wordt opgegooid en aangeslagen vanaf positie 1 andere kant. 
 • Bij opgooi mag de passer verplaatsen. 
 • Afvanger loopt in vanaf positie 4 naar 2/3 en neemt plaats op mat. 
 • Pass op mat is 1 punt, afvanger gaat vervolgens serveren van 1 naar 5. 
 • In de zone is 1 punt, op de mat is 2 punten. 
 • Daarna bal halen en aanslaan. 
 • Degene die het eerst bij 15 punten is, wint.

Variatie
 • Idem, alleen nu met 2 vaste spelverdelers, die steeds om en om vanaf positie 4 komen. 
 • Er komt nu een aanvaller bij. 
 • Passer en spelverdeler gaan uitdekken, waarna de spelverdeler plaats maakt voor de nieuwe. 
 • Degene die heeft aangevallen gaat weer serveren. 
 • Degene die heeft aangeslagen gaat verdedigen in de rechtdoor en gaat daarna blokkeren. 
 • Degene die geblokkeerd heeft, wordt reserve bij de passer. 
 • Punten kunnen gehaald worden door goede pass, goede service, score in de aanval of een goede defence, blok kan bal afvangen. 
 • Wie is het eerst bij de 20 punten?
 • Basis is vlinder met vast SV. 
 • Twee pass aan kant B. 
 • Speler gooit bal aan op twee pass. 
 • Pass is P/L. eventueel uit bouwen met midden aanval.
drawing
Alle oefeningen starten samen naar net lopen en gelijktijdig blokken in midden.

 1. Blokken midden, zijwaarts naar hoek en daar ook blok.
 2. Blokken midden, verdediging met gezicht naar net tot 4 meter, aanval op hoek, verdedigen met gezicht naar net tot 4 meter enz.
 3. Blokken midden, 5x duik op 3 meter lijn, 5x blok op hoek, duik 3 meter lijn.
 4. Hetzelfde als 3 maar na duik op 3 meter nog verdedigen op aanval T.
Alle oefeningen 5x en telkens wisselen van kant na elke oefening.
drawing